Skip to main content

Business & Professional Women CR z.s.

Inspirace . Podpora . Propojení

Jsme veřejně prospěšná organizace, která propojuje aktivní ženy s cílem podpořit ekonomickou nezávislost žen. Celoročně vedeme kampaň za #rovnéodměňování, medializujeme ženské vzory, organizujeme dvoudenní konferenci Equal Pay Day a mentoringové programy, dlouhodobě podporujeme téma postavení a vliv žen ve společnosti.

Equal Pay Day ČR

  • Pro ženy pracující na své kariéře
  • Téma: Rovné odměňování
  • Celoroční kampaň

Women's Empowerment Principles

  • Cíle udržitelného rozvoje + ESG
  • Téma: udržitelnost firem a jejich značky
  • 4 setkání / rok

Akademie pro začínající podnikatelky

  • Pro ženy podnikatelky
  • Edukativní podpora podnikatelek v ČR
  • leden - červen 2023

Výstupy všech projektů organizace jsou v souladu s Cíli udržitelného rozvoje (SDGs) a spolupracující firmy je mohou použít pro reporting ESG.

Chci pomáhat

Podporují nás

Naše projekty

Networking  & Akce

Empowering Women Mentoring

Po rodičovské do práce

Women, Families, Careers

Navýšení kapacity BPWCR

Digital Education Enterprise

Future Leaders

Wonder Women

Equal Pay Day goes international! II