Skip to main content

Business & Professional Women CR z.s.

Inspirace . Podpora . Propojení

Jsme veřejně prospěšná organizace, která propojuje aktivní ženy s cílem podpořit ekonomickou nezávislost žen. Celoročně vedeme kampaň za #rovnéodměňování, medializujeme ženské vzory, organizujeme dvoudenní konferenci Equal Pay Day a mentoringové programy, dlouhodobě podporujeme téma postavení a vliv žen ve společnosti.

BPWCR je součástí mezinárodní sítě BPW International, jež působí ve více než 100 zemích světa a navazuje na odkaz Františky Plamínkové, jedné z prvních českých členek a zakladatelek BPW z roku 1930. Českou organizaci založila v roce 2010 Lenka Šťastná s vizí, že když se ženy propojí a podpoří, dokážou neuvěřitelné věci.

Cíle organizace
  • Podpora profesionálního rozvoje žen na všech úrovních tak, aby měly možnost stát se ekonomicky nezávislými. Propojujeme zkušené ženy s těmi, které vyhledávají různé formy svého osobního rozvoje a tomu přizpůsobujeme naše aktivity.
  • Jedná se zejména o programy, které pomáhají ženám k návratu na pracovní trh, k rozvoji jejich kariéry, podporují začátky i rozvoj jejich podnikání.
  • Našimi projekty pomáháme chránit práva žen, překonávat různá omezení a pečujeme o vzdělávání a osobní rozvoj. Za hlavní nástroj, který hojně využíváme, pokládáme mentoring a prezentaci ženských vzorů v různých oblastech.
Vize organizace

Naší vizí je rovné zapojení žen a mužů do rozhodovacích pozic a velkou prioritu vidíme v odstranění rozdílů v odměňování žen a mužů. Tuto vizi se snažíme naplňovat prostřednictvím našeho největšího projektu Equal Pay Day, který se během 14 ročníků, které jsme již uspořádaly, stal velmi vyhledávaným setkáním žen, jež o rozvoj své kariéry nebo podnikání pečují s těmi, které jsou ve svých oborech pokládány za odbornice.

Cílová skupina

Ženy, které se zajímají o zlepšení postavení žen ve všech oblastech společnosti, které podporují přijetí vlastní zodpovědnosti za rozvoj společnosti a které podporují rozvoj přátelství, pochopení a spolupráce mezi pracujícími ženami celého světa.

Většiny aktivit organizace se mohou účastnit i ženy, které nejsou členkami organizace, vítáni jsou i muži, kteří se ztotožňují s cíli naší organizace a chtějí toto téma podpořit.

Jste naší součástí

Podporujete nás

Kontakt

Korespondenční a fakturační adresa:
Business & Professional Women CR z.s.
Palác Fénix, Václavské náměstí 802/56, Praha 1, 110 00
IČO: 228 21 431, DIČ: CZ22821431
bankovní spojení CZK: Fio banka 2101289965/2010
IBAN: CZ8520100000002101289965

EUR bank account details: Fio bank 2001289968/2010
IBAN: CZ5720100000002001289968, SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX

Transparentní účet: 2101662598/2010

Email: bpwcr@bpwcr.cz, Tel: +420 731 970 136

Prezídium:
Lenka Šťastná – prezidentka | Lenka.Stastna@bpwcr.cz|
Jana Matoušková – viceprezidentka
Michaela Hrdličková - viceprezidentka
Ingrid Šůrová, Lenka Kousková -  členky prezidia

Kontakt pro média:  pr@bpwcr.cz
PR Equal Pay Day:  Klara.Smolova@bpwcr.cz

Pro média

Jsme součástí