Skip to main content

Business & Professional Women International spolupracuje s UN Global Compact a UN WOMEN na projektu Women's Empowerment Principles (WEPs), které jsou jsou nástrojem pro vytváření rovných příležitostí a posilování postavení žen v agendě Cílů udržitelného rozvoje.
Naše organizace se stala ambasadorkou projektu v České republice. Rozhodly jsme se tvořit komunitu firem, které se o WEPs zajímají a společně nejen zvýšit počet jejích signatářů, ale využít tuto platformu pro výměnu zkušeností a pro podporu těch společností, které zatím svoji cestu k plnění cíle číslo 5 - ROVNOST MUŽŮ A ŽEN teprve hledají. Každý princip přináší jedinečné přínosy, které mohou pomoci firmám dosáhnout větší úspěšnosti a inovací.

Co vás čeká v naší komunitě

Pořádáme 4 setkání ročně pro firmy z naší WEPs komunity:

každý měsíc tvoříme mediální výstupy podle plánu vytvořeném společně s Advokačním centrem ČR
 zvyšujeme povědomí o WEPs prostřednictvím našich partnerů
 využíváme sociální sítě pro komunikací o aktivitách spojených s WEPs
 prezentujeme úspěchy partnerských firem v médiích
 tvoříme další PR materiály k projektu
 sdílíme globální aktivity projektu
 školíme firmy i veřejnost, objasňujeme obsah principů a jejich praktické využití v české realitě
připravujeme mentoring v oblasti uplatňování principů WEPs a ESG
 vyhledáváme společnosti se zájmem o implementaci WEPs
 společně usilujeme o významnou společenskou změnu

Staňte se součástí české WEPs komunity

Společně hledáme cesty, jak zlepšovat postavení žen v práci, jak vytvářet podmínky pro jejich plnou realizaci a využití jejich talentů.

  • Ztotožňujete se s principy ukotvenými ve WEPs?
  • Znáte zajímavé programy na podporu žen, mužů a rodin a chcete je sdílet s ostatními?
  • Máte chuť dozvědět se více o programech jiných organizací?
  • Hledáte inspiraci, jak efektivněji pracovat na dosahování Cílů udržitelného rozvoje týkajících se rovných příležitostí?
  • Máte chuť podporovat další firmy k pozitivní změně?
  • Zajímá vás oblast ESG se zaměřením na sociální aspekty a máte zájem tuto oblast aktivně podporovat?

Sledujte aktuality na našich stránkách BPWCR, nebo na našem Linkedin profilu.

PARTNEŘI PROJEKTU 2023

Aktuality z projektu