Skip to main content

Stipendijní fond BPWCR poskytuje stipendia, školení a podporuje konkrétní projekty, o kterých se domníváme, že mohou skutečně pomoci zlepšit život ženám.

Víme, že jsme silnější, když se spojíme, podpoříme a sdílíme to, co jsme se naučily.
Naší filosofií je, že věnujeme každoročně část příjmů dalším ženám.
Kromě toho přispívá do fondu několik našich členek, jednotlivců i společností.
Přestože jsme malá organizace, již v roce 2018 jsme poskytly 27 stipendií a podpořily řadu iniciativ.

Program Stipendií BPWCR nabízí také bezplatnou nebo dotovanou účast na konferenci Equal Pay Day ženám, které dokládají potenciál stát se leadery a jsou v obtížných ekonomických podmínkách. Účastnice programu jsou vybírány na základě svého potenciálu a schopnosti inspirovat ostatní ženy.

Rády bychom požádaly i další z vás, kteří můžete přispět, abyste podpořily ty, pro které jsou náklady na další vzdělávání zatím vysoké.

Transparentní účet BPWCR: 2101662598/2010

Žádosti o stipendium na konferenci Equal Pay Day 2023 budou otevřeny 1. října 2022

Stipendia zahrnují konferenční poplatek, networking a doprovodný program.

Chcete-li se přihlásit, zašlete prosím e-mail na adresu sekretariat@equalpayday.cz  s těmito informacemi:

  1. Co Vás motivuje k tomu, že se chcete připojit k naší akci
  2. Jak myslíte, že můžete Vy přispět k úspěchu konference Equal Pay Day 2023
  3. Jaké znalosti a zkušenosti předpokládáte, že Vám nebo Vaší komunitě mohou pomoci?
  4. Stručně vysvětlete, proč potřebujete finanční podporu ze Stipendijního fondu
  5. Životopis, krátké bio nebo odkaz na Linked IN

Uzávěrka přihlášek 30. ledna 2023

Těšíme se na setkání s Vámi a děkujeme za podporu.