Stipendijní fond BPWCR poskytuje stipendia, školení a podporuje konkrétní projekty, o kterých se domníváme, že mohou skutečně pomoci zlepšit život ženám.

Víme, že jsme silnější, když se spojíme, podpoříme a sdílíme to, co jsme se naučily. Naší filosofií je, že věnujeme každoročně část příjmů dalším ženám.

Kromě toho přispívá do fondu několik našich členek, jednotlivců i společností. Přestože jsme malá organizace, v roce 2018 jsme poskytly 27 stipendií a podpořily řadu iniciativ.

Program Stipendií BPWCR nabízí bezplatnou nebo dotovanou účast na konferenci Equal Pay Day ženám, které dokládají potenciál stát se leadery a jsou v obtížných ekonomických podmínkách. Účastnice programu jsou vybírány na základě svého potenciálu a schopnosti inspirovat ostatní ženy.

BPWCR by ráda vyjádřila své poděkování firmám: Swarowski, IBM a Mary Kay.

Rády bychom požádaly i další z vás, kteří můžete přispět, abyste podpořily ty, pro které jsou náklady na další vzdělávání zatím vysoké.

Žádosti o stipendium na konferenci Equal Pay Day 2020 budou otevřeny 1. října 2019

Stipendia zahrnují konferenční poplatek, networking a doprovodný program.

Chcete-li se přihlásit, zašlete prosím e-mail na adresu sekretariat@equalpayday.cz  s těmito informacemi:

  • Co Vás motivuje k tomu , že se chcete připojit k naší akci
  • Jak myslíte, že můžete Vy přispět k úspěchu konference Equal Pay Day 2020
  • Jaké znalosti a zkušenosti předpokládáte, že Vám nebo Vaší komunitě mohou pomoci?
  • Stručně vysvětlete, proč potřebujete finanční podporu ze Stipendijního fondu
  • Krátké bio nebo odkaz na Linked IN

Uzávěrka přihlášek 30. ledna 2020.

Tags:

Log in with your credentials

nebo    

Forgot your details?

Požádat o členství v BPW