Skip to main content

Women, Families, Careers - Digital solution in adult learning

Registrační číslo: 2022-2-HU01-KA210-ADU-000098893

Období projektu: 1.2.2023 - 31.7.2024

Financováno z programu: Erasmus+ small-scale partnership project KA210-ADU

Cílová skupina: Ženy každého věku a rodiny.

Projekt se zaměřuje na podporu žen a rodin s omezenými životními příležitostmi při získávání digitálních dovedností. Cílem je zvýšit jejich sebevědomí a umožnit jim úspěšný přechod do digitální éry. Spolupracujeme s veřejně prospěšnými a občanskými organizacemi v Maďarsku, České republice a Slovensku. Projekt zahrnuje výzkum a sběr digitálních řešení, která jsou dostupná, avšak nedostatečně distribuovaná. Výsledkem bude "Sbírka digitálních aplikací" s průvodcem sloužícím jako školicí materiál. Tato kompilace bude sdílena se zúčastněnými zeměmi.

Cíle projektu:
  • Posílit digitální dovednosti žen a rodin a podporovat jejich aktivní účast v digitálním prostoru.
  • Podporovat celoživotní vzdělávání prostřednictvím digitálních aplikací, zejména pro ženy a rodiny, při neformálním učení.
  • Přenášet znalosti a podporovat rozvoj žen a rodin prostřednictvím sebevzdělávání a řízeného vzdělávání.
  • Přispívat k rovnováze mezi prací, životem, rodinou a kariérou a k vytváření kvalitních pracovních míst.
  • Podporovat zaměstnávání starších učitelů a jejich zapojení v procesu vzdělávání.
  • Představit digitální úspěchy Maďarska v oblasti žen, rodinné politiky a digitalizace.
  • Inspirovat se dobrými zahraničními příklady a výměnou osvědčených postupů přispívat k rozvoji projektu.
Plánované výstupy projektu

(březen 2024)

Sbírka digitálních aplikací

Průvodce používáním kolekce digitálních aplikací

Partnerské organizace:

Family-Friendly Hungary Centre
Nonprofit Public Benefit Ltd.

Association for Women's Career
Development in Hungary

Združenie
podnikateliek a manažérok

Aktuality z projektu