Skip to main content

OWEN

Open Womens Entrepreneurship Network started the cooperation between NGO´s in Czech Republic, Bosnia & Herzegovina, Hungary and Slovakia. This project is bringing together B2B partnership and many activities for successful women. Part of the project is also OWEN Summit, which took place in April 2019 in Tuzla on Contemporary Women festival (#SavremeneZene)

Exchange of knowledge and experience will present a unique opportunities to create new partnerships and venturing to new markets.

Project is funded by Visegrad Fund.

Videopozvánka

The speakers were BPWCR members: podnikatelka TAB.cz @Ingrid Šůrová, podnikatelka Slow Food @Blanka Turturro, podnikatelka @Hana Kočková, podnikatelka @Lucie Butcher, sopránistka @Edita Randová, tanečnice @Alena Řezaninová, prezidentka BPWCR @Lenka Šťastná, projektová manažerka @Helena Dreiseitlová, podnikatelka Děčínsko @Martina Tovaryšová, podnikatelka @Jitka Jetlebová.

BLUE BOOK

Florá

Trvání projektu: 05/2018 - 12/2019

Projekt Erasmus+ pro ženy, které se zabývají rukodělnou činností. Kromě vzdělání a osobního rozvoje je čeká napojení na podnikatelky ze 4 dalších evropských zemí.

Aktivity projektu podporují inovativní vzdělávání žen a vytváří komunitu žen, které se vzájemně podporují.

Z každé země byly vybrány 3 účastnice, které se zabývají rukodělnou činností. Po dobu projektu budou účastnice podpořeny online školeními, dílnami a workshopy, kde budou sdílet nové techniky a věci, které se naučily.

Osobní setkání všech účastnic proběhla v Sofii, Valencii, Krakově a Praze.

Výstupy projektu:

Handmaker Career Pathway
a Guide for Handmaker Thinker v šesti jazykových mutacích, které si můžete po registraci stáhnout zde.

Cíle projektu

  • zvyšování soběstačnosti
  • posilování manažerských dovedností
  • zvýšení znalostí v e-commerce
  • rozšíření využívání sociálních sítí a nových online nástrojů
  • posilování značky

Publicita projektu

ACTivate - agents of change- the vital entrepreneurs of tomorrow

Propracovaný projekt nasměřoval v září 2018 (16/09-24/09/2018) kroky tří žen do #Arménie, země, jež se v roce 301 stala kolébkou křesťanství.
Jak se tam žije ženám a mužům?
Jak se daří mladým lidem podnikat? A co sociální podnikání?
Na všechny tyto otázky jsme hledaly odpovědi spolu s účastníky dalších 9 zemí světa. Do terénu vyrazila Helena Dreiseitlová, Iva Pohlová a Lenka Jiráčková.

Čtěte více v reportážích účastnic z východního koutu světa. Sonda do Arménské duše právě začala ...

Basic information

The international training course "ACTIVATE: Agents of change-the vital entrepreneurs of tomorrow” took place from 16-23 September, 2018 in Yerevan, Armenia and involved 27 youth workers and youth leaders from 10 countries: United Kingdom, Italy, Czech Republic, Greece, Spain, Portugal, Belarus, Ukraine, Georgia and Armenia.

Project summary:

The international training course “ACTIVATE: Agents of change-the vital entrepreneurs of tomorrow” aims to train and equip youth workers and youth leaders working directly with young unemployed people and disadvantaged youth from refugees/asylum seekers and migrants with essential entrepreneurial and business tools, methods and skills to enable them to contribute to tackling of the problem of unemployment among youth through quality youth work that promotes self-employment and entrepreneurial culture.

The methods used during the TC:

The training course will be based on nonformal learning methods and principles, intercultural dialogue and communication including group discussions, interactive presentations, participant’s lead workshops, team-work, etc.

Objectives of the training course:

- Introduce youth entrepreneurship as a tool of fighting youth unemployment.
- Support youth workers in developing and sharing effective methods in reaching out to marginalized young people, refugees, asylum seekers and migrants, and in preventing racism and intolerance among youth.
- Learn to use youth work to empower youngsters to start their creative search for entrepreneurial opportunities.
- Learn to use non-formal education to support current and future job-seekers to be pro-active and able to apply entrepreneurial approach into career development.
- Develop online portal with tools for starting Entrepreneurship Focused Youth Work with Marginalized Young People, Refugees, Asylum Seekers and Migrants”

Profesionalizace

Dvouletý projekt Profesionalizace měl za úkol po zvýšení kapacity BPW efektivněji pracovat s členkami organizace a cílovými skupinami v oblasti rovnosti žen a mužů a rovných příležitostí. Zaměstnancům jsme umožnily osobní rozvoj prostřednictvím individuální práce s experty, kteří realizovali školení z 5 klíčových aktivit:

1) Strategie organizace, poslání, 2) Financování, fundraising, 3) Lidské zdroje, 4) Marketing a PR a 5) Kvalita služeb/produktů. Projekt úspěšně skončil 31.8.2018.

PROJEKT číslo: CZ.03.3.48/0.0/0.0/15_031/0002051

UPRISE

3 účastnice z Česka naší organizaci a naše aktivity prezentovaly v létě 2018 na tréninkovém kurzu v Lotyšsku. Během svého pobytu sdílely své zkušenosti z účastníky ze 7 dalších Evropských zemí. Příspěvky účastnic a fotografie naleznete v aktualitách.

The training aims to create a learning space with better self-awareness and awareness of the needs and goals of the groups of young people they work with to enhance the results of the learning process and give birth to high quality projects led by the participants in the future.

ERASMUS+

WOULD LIKE TO KNOW MORE ABOUT BPWCR?

SEE THE SHORT PRESENTATION