Skip to main content

Podnikání žen a rodina 2013 - 2014

Doba realizace projektu: 1. listopad 2012 až 31. říjen 2014, ESF, CZ.1.04/3.4.04/88.00291

Projektu se zúčastnilo celkem 60 osob z cílové skupiny. Hledisko rovných příležitostí bylo přitom prosazováno i při vlastní realizaci projektu, neboť cílová skupina byla do projektu zapojena tak, aby se co nejméně zasahovalo do rodinného života (denní účast max. 4 hodiny, zajištěná péče o děti, poskytnutí přímé podpory apod.).Projekt realizováný ve spolupráci s Okresní hospodářskou komorou Děčín pro region Ústecký kraj, který je výrazně postižený nezaměstnaností. Projekt byl proto zaměřen na oblast sebezaměstnávání, které v podmínkách nedostatku pracovních míst představuje alternativu omezující nezaměstnanost, neboť umožňuje vytvoření vlastní pracovní příležitosti. Obsahem projektu je program všestranné přípravy žen k podnikatelské činnosti.

Cíle projektu

Projekt byl zaměřen na konkrétní okruh opatření v oblasti rovných příležitostí žen a mužů, a sice realizaci programu přípravy žen k samostatné výdělečné činnosti, včetně slaďování této činnosti s rodinným životem.
Právě jako podnikatelky mohou totiž ženy prosazovat principy rovnosti i vlastním aktivním přispěním, zatímco v roli zaměstnankyň mohou většinou jen požadovat jejich plnění. Účast na aktivitách projektu měla pomoci ženám zakládat úspěšné firmy při existenci fungující rodiny. Jedná se především o rekvalifikaci na podnikatelskou činnost či další odborné vzdělávání potřebné pro podnikání, dále pak poradenství a asistenci při zahájení podnikání, ale také mentoring v oblasti rovných příležitostí, který má přispět k formování jejich aktivního přístupu k řešení genderových problémů.

Cílové skupiny

Cílovou skupinu projektu tvoří ženy - zájemkyně o podnikání, jež v průběhu realizace projektu absolvují program všestranné přípravy k podnikatelské činnosti.

osoby nad 50 let
osoby do 25 let
osoby (dlouhodobě) nezaměstnané
osoby s tělesným postižením
rodiče na mateřské/rodičovské
osoby pečující o osobu blízkou nebo závislého člena rodiny
rodiče samoživitelé/ky
(začínající) podnikatelé/ky

Podpora trhu práce k vyšší atraktivitě regionu Děčínska 2012 -2015

Doba realizace projektu: 1. prosinec 2012 až 30. květen 2015

Projekt realizováný ve spolupráci se statutárním městem Děčín, s Okresní hospodářskou komorou Děčín a zahraničními partnery: město Lecce (Itálie) a město Ružomberok (Slovensko). Projekt přisppívá k podpoře zaměstnanosti v regionu Děčínska, který je 6. v pořadí regionů s nejvyšší mírou nezaměstnanosti. Prostřednictvím společných konferencí a návštěv konkrétních institucí, které úspěšně fungují na trhu práce při komunikaci s MSP či v oblasti podpory nezaměstnaných, bude žadatel čerpat zahraniční zkušenosti a dále je šířit mezi partnery projektu a další zúčastněné. V rámci projektu bude vytvořen inovativní nástroj Řešme věci společně, který v místním partnerství spojí Město Děčín, OHK, zaměstnavatele, MSP a další instituce trhu práce. Cílové skupiny tohoto budou podpořeny prostřednictvím zlepšení komunikace města s MSP/zaměstnavateli, vytvořením webového portálu pro podnikatele a nezaměstnané a vznikem poradenského centra, které bude radit se zahájením podnikání. Výstupem projektu bude zejména Strategie podpory MSP s využitím získaných zahraničních zkušeností a nastartované aktivity v rámci pilotního zkoušení inovativního nástroje Řešme věci společně.

Cíle projektu

Hlavním cílem projektu je podpora zaměstnanosti na Děčínsku prostřednictvím vytvoření efektivní strategie podpory MSP. Specifickými cíli projektu jsou: přenos zkušeností a know-how ze zahraničí od partnerů projektu, založení fungujícího místního partnerství, založeného na efektivní komunikaci města se zaměstnavateli a dalšími aktéry trhu práce, vytvoření inovativního nástroje Řešme věci společně a podnikatelského inkubátoru.

Cílové skupiny

osoby nad 50 let
osoby do 25 let
osoby (dlouhodobě) nezaměstnané
osoby pečující o osobu blízkou nebo závislého člena rodiny
(začínající) podnikatelé/ky
OSVČ

100Mirrors Extended 2014 - 2016

Projekt 100Zrcadel pokračuje je zaměřen na mladé ženy, které vstupují na pracovní trh a hledají vzory žen. Tyto vzory-zrcadla budou přinášet své příběhy, sdílet zkušenosti a díky tomu předávat energii a inspiraci právě mladým ženám.

PROFILY ČESKÝCH ŽEN, které inspirovaly projekt v zahraničí. 

Tyto ženské vzory podle našeho názoru citelně chybí, a proto se organizace BPW Praha stala partnerem projektu v České republice. Leading partner: Asociación Indico Instituto Internacional De Desarrollo Profesional Y coaching. 

Manuál "Zaměřeno na budoucnost" - Focus on your future

Jedním z nejdůležitějších a nejvýznamnějších výstupů projektu 100 Zrcadel pokračuje je manuál pro pedagogy a kariérní poradce Zaměřeno na budoucnost (v angličtině).

Je to nástroj, který pedagogům a kariérním poradcům umožní naplno využít jednak web projektu, ale zejména příběhy a inspiraci žen-zrcadel, které se podělily o své zkušenosti. Díky manuálu lze nalézt mnoho inspirace a informací na webu a ve videích projektu.

Dokument je k dispozici zde.

Celoevropský průzkum přinesl podnětná zjištení

Velmi zajímavé výsledky přinesl celoevropský průzkum projektu 100Mirrors extended - 100 Zrcadel pokračování.

Nejvíce si ženy přejí podporu ve formě mentoringu, což je pro projekt velmi podnětné zjištění. Je jednoznačné, že projekt nabízí právě to, co je nejvíce potřeba - sdílení informací a předávání zkušeností.

Výstupy z průzkumu v České republice

Obrázky níže zachycují zásadní výstupy z průzkumu v ČR.

Zajímalo nás, v jakých oborech jsou podle respondentek ženy nejméně zastoupeny, ptaly jsme se také na věk respondentek a také nás zajímaly důvody, proč se respondentky rozhodly k rozjezdu vlastního Projektu.

EQUAL PAY DAY – Den rovnosti platů 2014

25.4.2014 proběhl 5. výroční ročník tradiční akce Konference úspěšných žen, jako součást mezinárodní akce Equal Pay Day, neboli Den rovnosti platů.  Akci pořádala nezisková organizace Business & Professional Women Praha II (dále jen BPW) a  konala se v Clarion Congress Hotel Prague.

PROJEKT podpořil část programu NEJVĚTŠÍ ŽENSKÉ AKCE V ČECHÁCH v oblasti speed mentoringu.

  • ranní Inspirativní konference B2B + celodenní Mentoring zdarma + Aktivní přestávky s doprovodným programem + After party
  • děti jsme hlídaly v koutku Baby Office

VIP hosté : Zdeněk Němec, Byznys analytik LMC, Barbora Chuecos, generální ředitelka Mary Kay nebo Souriya OTMANI, velvyslankyně Marockého království v ČR.

Speed mentoringový den dal opět možnost setkat se s úspěšnými manažerkami a podnikatelkami z různých oborů u kulatého stolu a diskutovat. V roce 2014 jsme nabídli celkem 87 hodin mentoringu během 4 hodinových bloků. O své zkušenosti se dělilo celkem 50 profesionálek – mentorek a jejich hodiny navštívilo 1500 registrovaných žen. BPW tak úspěšně zasela semínko odvážných žen, které se aktivně zaslouží o svůj spokojený profesní a osobní růst a pokračuje ve slavné tradici ojedinělé akce.

Součástí programu byly i aktivní přestávky – například bubnování s Tokhimmódní přehlídka Ivety Pecuchové, nebo Smíchoškola GE Money, dále jste mohly využít služeb líčení a kosmetického poradenství Mary Kay, diskusní kavárnu s vynikající kávou zdarma Nespresso, bohatá tombola, zábava, trh s prodejními stánky, síťování a bohatý program s taneční skupinou Aneboafro.

Den rovnosti platů je celosvětovou akcí, která má za cíl upozornit na rozdíly platů žen a mužů, které se liší ve všech zemích EU. Například v České republice ženy vydělávají o 22 % méně než muži. Cílem akce bylo vyvolat odbornou diskuzi nad příčinami rozdílů v platech a poradit se, jak si můžeme vzájemně pomoci být v této oblasti úspěšnější.

Empowering Women - BPW mentoring 2015-2016

Rok utekl jako voda a u nás je čas na hodnocení. A vystavený účet není vůbec špatný!

Empowering Women - BPW mentoring

duben 2015 - březen 2016

Dokončily jsme projekt Empowering women, který přenesl metodu Speed mentoringu z Equal Pay Day do celého ročního projektu.

Do projektu jsme podle parametrů vybraly 70 účastnic a zrealizovaly 16 setkání s mentorkami v Praze a 7 setkáních v Teplicích jako speed mentoring.

Během projektu jsme uskutečnily 7 networkingových setkání, na kterých účastnice projektu prezentovaly své vlastní úspěchy. Ty jsme také zaznamenávaly u 4 žen skrze časové video-medailonky prezentované na kanálu YouTube.

Natočený speed mentoring s Danou Bérovou na téma Vyjednávání shlédlo již 539 uživatelů. Celý projekt provázela rozsáhlá kampaň k posílení vstupu žen do rozhodovacích pozic a za rovnost platů podpořená na radiu Evropa 2 a Frekvence 1, která získala 917 nových fanoušků na FB profil Equal Pay Day Czech s dosahem 64.169 shlédnutí.

Pokud jste se projektu zúčastnila, napište nám, jak se Vám po letech od projektu vede a co je u Vás nového?

Těšíme se na Vaše zprávy a děkujeme za podporu.

Helena Dreiseitlová / Projektová manažerka

G-PCO - gender in youth work : PERSPECTIVES, CHALLENGES AND OPPORTUNITIES 2016

AIM of the project is to raise awareness of youth workers on gender equality aspects through the development of social partnership between organizations from civil society and influence youth association to take action. It seeks to provide information, perspectives and resources for deepening and focusing the emphasis of youth and educational activities which address issues related to gender and their impact in youth work. As well it supports the creation of a stronger network of cooperation among the consortium and provides them with the possibility to increase their capacities and competencies in working with gender related issues, adopt gender strategies into their working agendas and act on local/national level on issues of abuse of gender issues, as human right issues.

OBJECTIVES:

 To increase the participants’ knowledge and skills in terms of exploring key concepts like: gender, politics of gender, gender mainstreaming, ethics related issues in youth trainings and projects etc;
 To improve understanding of gender equality and gender mainstreaming at European and national level;
 To raise awareness about the complexity of gender equality in multicultural societies;
 To make comparative analysis of the structures of gender equality machinery in the countries involved;
 To exchange good practice on the implementation of innovative measures in the partner countries to promote gender equality;
 To develop tools for action for youth workers in local level of gender equality/inequality;
 To promote Erasmus + as a great programme to empower youth workers.

8 Countries involved: Turkey, Serbia, BiH, Macedonia, Greece, Italy, Czech Republic, Albania
Business and Professional Women Praha II- Prague,Czech Republic
 Hrvatska skola Outward Bound (HSOB)- Zagreb,Croatia
 NGO Youth Power-Mostar Bi&H
 System and Generation- Ankara, Turkey
 EnAIP Piemonte- Torino, Italy
 People to People Serbia- Belgrade, Serbia
 Association for progress, education and lobbying PEL Skopje- Skopje, Macedonia
 Alter Ego- Thessaloniki, Greece
 ACT for SOCIETY Centre- Tirana, Albania

1st activity Training course, STIP - Macedonia, 1 – 8 APRIL 2016, Hotel Izgrev

Helena Dreiseitlová, Klára Markus, Agáta Čechová
If you want to know more about our country here are some web pages: www.exploringmacedonia.com, www.visitmacedonia.com.mk, www.stip.gov.mk

2nd activity Youth Exchange, Pogradec, ALBANIA, 15 – 23 May2016, hotel Kalaja by lake Ohrid

Helena Dreiseitlová (Youth leader), Hana Kočková, Monika Miva, Veronika Hanáková, Kristýna

more info about Pogradec you can check: http://www.pogradec.com/, http://pogradec.info. about our country:
http://www.albania.al/, http://wikitravel.org/en/Albania, http://www.pogradec.info/

3rd activity SEMINAR, TIRANA, ALBANIA, 4 – 10 AUGUST 2016, hotel PIEMONTE

OMLP - Open Mobile Learning Platform for Small and Medium Enterprises 2015-2017

Hlavní cíl projektu: rozvoj základních a průřezových dovedností s využitím inovativních metod

Další cíle: zvýšení úrovně dosažených znalostí, podpora vzdělávání podnikatelů a sociálního podnikání mezi mladými lidmi.

Koncept m-learningu (mobile learning) je stále v oblasti vzdělávání dospělých velmi inovativní a nabízí různé možnosti a rychlé reakce na potřeby trhu. Mobilní zařízení, jako nejoblíbenější médium pro poskytování produktů a služeb v celé EU, umožňuje větší volnost interakce, stejně jako využití menších časových bloků pro sebevzdělávání například při cestování městskou dopravou nebo při čekání na nádraží, letišti, u lékaře.

Konkrétní cíle projektu jsou stanoveny v souladu s programem Erasmus+: rozvoj základních a průřezových dovedností s využitím inovativních metod, jako je dostupná (zdarma) mobilní aplikace (app) a vybudování strategického partnerství mezi vzdělávacími a obchodními organizacemi pro vývoj, poskytování a využívání vzdělávací platformy pro potřeby současného globálního podnikatelského prostředí a rozvoj podnikání v EU.

Partneři projektu

Konsorcium projektu se skládá z pěti partnerů, a to:

  • SBC School of business competencies (Bulharsko) – koordinátor
  • ITC INSTITUTO TECNOLOGICO DE CANARIAS, S.A. (Gran Canaria, Španělsko)
  • MENTORTEC SERVICOS DE APOIO A PROJECTOS TECNOLOGICOS SA (Portugalsko)
  • Business & Professional Women Praha II (Česká Republika)
  • Bilateral Chamber of Commerce Bulgaria-Romania (Bulharsko)

 Více o projektu na stránkách: www.omlp.eu
Více o aktivitách projektu v ČR zde. 

PREZENTACE projektu OMLP Presentation EN Prague March 25th 2017

GSJR - Gender Sensitive Journalism and Reporting – Promoting Change for Gender Equality 2017

PROJECT AIM - This project's overall objective is to raise the standards of reporting while making them more gender sensitive and strengthen the human capacity of the ngo's and their partnership with media in the partner countries. This is part of the process of enhancing democracy, good governance and human rights in the country while promoting professionalism and editorial independence.
 
The project's main specific objective, is to provide a group reporters from Serbia, Estonia, Italy, Czech republic, Macedonia, Croatia and Bulgaria with a long training program that will equip them with knowledge, skills and contacts aimed at enabling them to report on gender issues in a gender sensitive matter.

1st  activity: Training course: Belgrade, Serbia 12.05.2017 - 19.05.2017, 5 participants

Helena Dreiseitlová, Hana Kočková, Monika Miva, Veronika Hanáková, Eva Arnoldová

2nd activity: Youth Exchange, KIKINDA (SAJAN), Serbia 20. - 27th July  2017

5 participants youngters untill 30 years, leading person Hana Kočková

3rd acitivity: Seminar, Stip, FYROM (Macedonia), 04.- 10. listopadu 2017 (5 participants)

Social innovation match 2017

Project leaders: Lenka Šťastná and Jana Matoušková

Erasmus+ May 2017 SOCIAL INNOVATION MATCH,
no 2016-2-IT03-KA105- 008985
Aps Creativi108, Bologna Italy

Wo(men) for equilibrium 2017

“Wo(men) for Equilibrium” will gather together young people from Spain, Italy, Czech Republic, Macedonia and Sweden in September, aiming to develop participants gender awareness and strengthen their knowledge and leadership skills by using different creative, artistic and campaigning methods, young people will be encouraged to freely express themselves in a friendly environment with a larger framework of building their self-confidence and leadership skills and in the same time to address gender based violence.

Hana KočkováDenisa DucháčkováIva ŽďárskáSoňa HančuľákováAdél Bláhová - tým 5 žen, které nás na projektu budou zastupovat a od kterých budeme dostávat pravidelné zprávy.

Aktuality z projektu

01 - 09 SEPTEMBER 2017

Malmo Sweden, Eva Šinkmajerová

Transbourdary Collaboration in Regional Food in Visegrad Countries 2017

Visegrad Funds 04/09/2017- 30/06/2018 Transbourdary Collaboration in Regional Food in Visegrad Countries Discovery R&D Research Center Nonprofit Kft. Lenka Šťastná, Jana Matoušková, Blanka Turturro

CO-OP Social cooperatives as a tool for youth employment 2017

Social cooperatives as a tool for youth employment

"CO - OP! Social Cooperatives as a tool for youth employment" is a project of the training course in the frame of the KA1 of the Erasmus+ Programme. The aim of the project is to promote business in the form of a social cooperative as a solution for different social problems, mainly related to unemployment of youth.

The training course is organized by the Foundation of European Initiatives in Silesia in partnership with other EU organizations that support entrepreneurship among young people. The project will take place in the polish mountains, in September of 2017. During the project, young European from 8 different countries, will learn how to run a business in social cooperative form and how to respond by that to a variety of social problems. They will learn how to fundraise, work in a team and know benefits of multiculturalism at work. All activities will be conducted by non-formal educationmethod and with support of variety of IT tolls (blended education method).

You can see more on e-learning plattform, or facebook site.

#coop 

#ErasmusPlus

#youth

#socialeconomy

#VLE 

#socialeconomy

#socialcooperatives

Profesionalizace 2016 - 2018

Projekt Profesionalizace Business & Professional Women Praha II 

Cíl projektu:

Zvýšení kapacity BPW pro efektivnější práci s členkami organizace a cílovými skupinami aktivit BPW v oblasti rovnosti žen a mužů a rovných příležitostí. Zvýšení kapacity primárně chápeme jako profesionalizaci, která nám umožní s dostupnými zdroji dosáhnout většího a cílenějšího dopadu našich aktivit. Zaměstnancům umožníme osobní rozvoj prostřednictvím individuální práce s experty.

V rámci projektu bude realizováno celkem 5 klíčových aktivit:

1) Strategie organizace, poslání

2) Financování, fundraising

3) Lidské zdroje

4) Marketing a PR

5) Kvalita služeb/produktů