Skip to main content

ScrollOff - Řekni dost

Zastavme misogynní rétoriku, agresivní chování a dezinformace na sítích.

Registrační číslo: 2023-2-SE02-KA220-YOU-000170150

Období projektu: 1. 1. 2024 - 31. 12. 2025

Financováno z programu: Erasmus + KA 220-YOU, Cooperation partnerships in youth 2023

   

Cílové skupiny

  • Mladí lidé 18-30 let
  • Uživatelé sociálních médií, kteří byli vystaveni mediálním dezinformacím o genderu
  • Oběti genderově nenávistných projevů
  • Zákonodárci
  • Aktivisté
  • Pracovníci stávajících podpůrných skupin
  • Sociální pracovníci/psychologové

O projektu

Podle IMS (2023) se všudypřítomný vliv sociálních médií podílí na růstu problémů spojených zejména s šířením urážlivých výrazů a nenávistných projevů, včetně misogynie, často maskovaných v různých souvislostech. Tato škodlivá sdělení, volně šířená prostřednictvím platforem sociálních médií, ovlivňují zejména mladé muže, kteří jsou zranitelní vůči přesvědčivým narativům, jež normalizují sexuální obtěžování a toxickou maskulinitu. V důsledku toho takové informace a řeči nejen udržují nenávistné projevy založené na genderu, ale také ohrožují demokratické hodnoty a rovnost.

Cílem projektu ScrollOff je tedy bojovat proti platformám sociálních médií propagujícím nezdravé genderové standardy a misogynní rétoriku, které porušují práva žen a udržují genderově podmíněné nenávistné projevy. Školením pracovníků s mládeží na podporu mladých osob vystavených mediálním dezinformacím a genderově motivovaným nenávistným projevům chce projekt podpořit kritické myšlení a zvýšit povědomí o genderové rovnosti a porušování lidských práv na sociálních sítích i mimo ně. V konečném důsledku ScrollOff navrhuje inovativní přístup využívající vazby mezi pracovníky s mládeží a mladými lidmi k potírání dezinformací týkajících se nerovnosti a nenávisti, které se na sociálních sítích šíří.

Plánované výstupy projektu

KEYBOOK
zaměřující se na hanlivé výrazy používané k šíření misogynie

ONLINE PORTÁL
platforma obsahující školící materiály pro pracovníky s mládeží, související výzkumy

PODPŮRNÉ SKUPINY
pro oběti misogynního chování na sítích a bezpečný prostor pro diskuse

WORKSHOPY
pro pracovníky s mládeží

STRATEGIE A NÁSTROJE
pro vymýcení nenávistných projevů v online prostoru na úrovni politických dokumentů

Partneři projektu

Aktuality z projektu