Skip to main content

Navýšení kapacity BPWCR

Registrační číslo: CZ.03.01.02/00/22_011/0000297

Období projektu: 1. 8 . 2023 - 31. 7. 2025

Financováno z programu: Operační program Zaměstnanost plus, Ministerstvo práce a sociálních věcí

Cílová skupina: Zaměstnankyně BPWCR

Projekt se zaměřuje na navýšení kapacity veřejně prospěšné organizace Business & Professional Women CR z. s. (BPWCR) v oblastech efektivního řízení a komunikace, strategické vize a posílení prvků předvídatelného financování klíčových projektů na poli rovných příležitostí žen a mužů. V průběhu 24 měsíců dojde k vyškolení šesti klíčových zaměstnankyň BPWCR a zpracování strategických dokumentů, které organizaci připraví na efektivnější fungování.

Projekt se zaměřuje na tyto oblasti

Strategicko-exekutivní

Finanční plánování

Měření dopadu a digitalizace

Cíle projektu:
  • Jasně stanovená vize a cíle organizace
  • Efektivní komunikace vůči veřejnosti a partnerům
  • Efektivní řízení
  • Vícezdrojové a předvídatelné financování
Realizační tým projektu:
Kateřina Tůmová
KA1 - Zpracování střednědobé strategie

Kateřina Tůmová

KA2 - Posílení finanční nezávislosti

Jana Matoušková

KA3 - Plán nástupnictví

Venda Vaníčková

KA4 – Analýza pracovních pozic

Lenka Sovová

KA6 - Měření dopadu činností datovou analytikou

Andrea Honzová

Odborný garant

Lenka Šťastná

Projektová manažerka

Tereza Blažková

KA1 - Zpracování střednědobé strategie

Kateřina Tůmová

Po studiu na vysoké škole jsem šla pracovat do reklamního odvětví, kde jsem postupně řešila projekty ať na straně dodavatele, tak i na straně klienta, většinou korporátních společností. V roce 2012 jsem postupně přešla k obchodní činnosti, vedla jsem část obchodního úseku na TV Nova. Po odchodu z televize jsem otevřela svou firmu a od té doby podnikám ať už v oblasti HR tak i v jiných odvětvích. Spolupracuji s různými typy společností a intenzivně se zabývám propojováním firem, projektů a financí /investičních příležitostí/.

KA2 - Posílení finanční nezávislosti

Jana Matoušková

Jana je vášnivá expertka na daně, účetnictví a controlling. S více než dvacetiletou zkušeností v oboru se stala uznávanou autoritou. Její vášeň však nekončí pouze u čísel a tabulek. Jana je také nadšenou příznivkyní inovací v oblasti informačních technologií.

Jana nejenže implementuje moderní IT řešení do svého každodenního pracovního procesu, ale také se snaží tyto inovace předávat dál. Její zápal pro školení a rozvoj využívá pro spolupráci s řadou velkých firem, kde zavádí nové metody práce a školí experty, aby zvýšila konkurenceschopnost těchto organizací.

Jana je nejen mentorkou, ale také vizionářkou, která neustále hledá způsoby, jak zlepšit a transformovat oblast daní, účetnictví a controllingu. Její odhodlání a znalosti jsou klíčovými hráči v oboru a inspirující pro všechny, kteří se zajímají o tuto sféru podnikání. A abychom nezapomněli, Jana je spoluzakladatelkou BPWCR.

KA3 - Plán nástupnictví

Venda Vaníčková

Jsem členkou BPWCR deset let. Podporuji myšlenku propojování a vzájemné podpory žen v jejich soběstačnosti, finanční nezávislosti, psychické odolnosti a svébytnosti. Přispívám jako mentorka na aktivitách pro členky a jako moderátorka zejména na hlavní akci BPWCR – profesně zážitkové konferenci Equal Pay Day.

V pracovním světě se věnuji privátní i firemní klientele. Školím ve firmách a institucích verbální a neverbální projev a jejich vliv na firemní kulturu a profesní strategie. Individuálně řeším s klienty a klientkami osobní rozvoj, sebe-prezentaci, vlastní strategie a psychickou stabilitu psychoterapeutickým a hypnoterapeutickým přístupem.

KA4 – Analýza pracovních pozic

Lenka Sovová

Lenka strávila většinu svého profesního života v oblasti HR. Má letitou praxi zejména v softwarových společnostech, postupně se přesunula do seniorních rolí se zastřešením veškerých HR procesů. V minulosti vedla několik programů v rámci ČR, mimo jiné i program pomáhající lidem s poruchami autistického spektra najít vhodné zaměstnání. Proto mezi její srdeční záležitosti patří také D&I témata. Ráda pracuje s lidmi i pro lidi. I to bylo důvodem proč v březnu 2021, jak ráda sama říká "omylem" založila komunitu HR Brainstorming, jejíž počet členů stále narůstá. Ve volném čase se ráda dívá nebo čte nějakou dobrou sci-fi / fantasy, cestuje nebo cvičí. Je také celoživotní fanynkou Divadla Járy Cimrmana a velkou milovnicí černého humoru, protože „Dark humor is like a pair of legs, not everyone has it."

KA6 - Měření dopadu činností datovou analytikou

Andrea Honzová

Technická specialistka a konzultantka věnující se digitalizaci firem a technickým řešením a automatizaci pro online podnikatele.

Odborný garant

Lenka Šťastná

Lenka je zakladatelkou a současně prezidentkou BPWCR, která byla založena v roce 2010. Organizace se zaměřuje na podporu a rozvoj žen v podnikání a profesním životě. S bohatými zkušenostmi z bankovního sektoru, kde zastávala významné manažerské pozice, aktivním členstvím v orgánech několika společností, má Lenka hluboké porozumění firemnímu světu.

Lenka je známá svou schopností vytvářet a prosazovat projekty, které podporují a posilují ženy v různých oblastech. Její vášeň a oddanost této věci ji přivedly k tomu, že ji lidé nazývají "královnou networkingu." Její schopnost budovat spojení, sdílet know-how a podporovat ženy na cestě ke kariérnímu úspěchu je obdivuhodná a inspirativní pro všechny, kteří s ní přicházejí do kontaktu. Lenka je významnou osobností, která vytváří pozitivní změny ve společnosti a otevírá dveře pro ženy na cestě k rovnoprávnosti a úspěchu.

Lenka je také zakladatelkou a organizátorkou konference Equal Pay Day, která se stala legendárním setkáním na poli genderové rovnoprávnosti. Tato konference na jaře roku 2024 oslaví svůj 15. ročník, což svědčí o jejím výjimečném úspěchu a vlivu na společnost. Equal Pay Day se stala důležitým fórem pro diskusi o odstranění rozdílu mezi platy žen a mužů a podporou spravedlivého a rovnoprávného pracovního prostředí. Lenčina oddanost této záležitosti je nepopiratelná a je nesmírně hrdá na to, jakým způsobem tato konference využijí k účasti v ženských právech a rovnoprávnosti na pracovišti.

Projektová manažerka

Tereza Blažková

Tereza má bohaté zkušenosti v oblasti neziskového sektoru. Deset let strávila na pozici ředitelky Nadace Archa Chantal, během nichž úspěšně zrealizovala 14 projektů zaměřených na zlepšení prostředí dětských oddělení po celé České republice.
Následně se přesunula do role projektové manažerky v multifunkčním centru na Praze 6, kde pokračovala ve své vášni pro realizaci projektů a koordinaci kulturních a společenských událostí.
V současné době Tereza působí jako projektová manažerka v projektu "Navýšení kapacity BPWCR" a pečuje o firemní partnery konference Equal Pay Day.

Eva Drajková - Finanční manažerka

Quality Control Board

Quality Control Board (QCB) slouží jako dozorčí a konzultační orgán, který pomáhá zajišťovat kvalitu, efektivitu a udržitelnost projektu. QCB byl založen s účelem poskytovat odborné rady a dohled nad klíčovými aspekty projektu a bude se scházet pravidelně, každých 6 měsíců.

Koučka a partnerka ve Virtual Lab s.r.o.

Mirka Čejková

stratég, mentorka a poradkyně seniorních lídrů

Ivana Šedivá

Leadership mentorka LMentio s.r.o.

Lenka Mrázová

Koučka a partnerka ve Virtual Lab s.r.o.

Mirka Čejková

Inspiruje firmy k inovativnímu přístupu i v nevýrobních oblastech. Má 20 let zkušeností s rozvojem týmů a jednotlivců. Je vyhledávanou mentorkou strategické komunikace. Klienti oceňují její otevřenost, věcnost, empatii a praktické výsledky. Využíváním možností VR/AR posunuje firemní komunikaci v souladu s moderními světovými trendy, zvyšuje obchodní atraktivitu produktů a efektivitu marketingových strategií.

"Práce má smysl, virtuální realita se dostává díky nám do stále více škol, pro firmy jsme nově otevřeli divizi AR marketingu – moderní způsob komunikace se zákazníky. Ve volnu se potkávám se studenty – baví mě klást si spolu s nimi otázky a vidět svět jejich očima."

stratég, mentorka a poradkyně seniorních lídrů

Ivana Šedivá

Stavím na své mnohaleté praxi ve špičkových pozicích firem jako McDonald’s, Tesco, Johnson & Johnson. A také na zkušenostech z konzultací pro řadu startupů.
Pomáhám s obchodními, marketingovými a komunikačními strategiemi. Provázím při budování organizace a týmů, firemní kultury i motivace lidí. To vše za účelem smysluplného růstu. Provázím lídry na jejich osobní cestě.
Studovala jsem umělou inteligenci, takže ani mužský svět mi není cizí. Vím, že muži i ženy přinášejí světu svou unikátní hodnotu. Jen to občas o sobě nevědí. Pak jsou z toho mrzutosti.
Jsem přesvědčena, že pro lepší svět potřebujeme skvělé ženy i muže, kteří se budou vzájemně respektovat. Pak spolu vytvoříme víc než prostý součet. Chci k tomu pomoci. Chci pomoci vytvořit podpůrné a vědomé prostředí, ve kterém každý může prosperovat.
Začíná to pochopením sebe, a pak pochopením těch druhých.

Leadership mentorka LMentio s.r.o.

Lenka Mrázová

Leadership mentorka, byznys a týmová koučka, lektorka 21 let ve špičkovém poradenském byznyse řídila týmy lidí zabývající se poskytováním služeb klientům v oblasti daňového poradenství, účetnictví a auditu.. Nyní se už téměř 10 let věnuje osobnímu rozvoji a vede lídry a týmy k efektivnější komunikaci, pomáhá jim se dobře rozhodnout a zvládat změny. Designuje a vede vlastní workshopy. Je mentorkou v programech na rozvoj talentovaných žen a sociálních inovací. Je členkou ACCA (Association of Certified Chartered Accountants), je akreditována jako Senior Practitioner v EMCC (European Mentoring and Coaching Council).

Miluje lidi, dobré jídlo, čokoládu a cestování. Je nekonečná optimistka a filantrop ze srdce. Má tah na branku, velkou vnitřní efektivitu, rychle se orientuje v problému, má schopnost okamžitě tvořit záložní řešení a naslouchat. Propojuje lidi a nápady, má nadhled a vidí souvislosti. Kombinuje lidskost s výkonem a stále srší energií.