WOMED - Women in the Media

Cílem projektu je navýšení počtu žen na vedoucích pozicích ve filmovém průmyslu.

Hlavním výstupem projektu je tréninkový program a společná podporující se mezinárodní platforma.

V projektu je 7 partnerů ze 6 zemí.

Projektové období 1.9.2020 - 31.8.2021.    

www.womeninthemedia.eu

Flexibilní práce pro ohrožené osoby

Projekt je zaměřen na snížení genderové nerovnosti žen na trhu práce, a to realizací programu jejich přípravy na výkon flexibilních forem práce a podpory zavádění těchto forem u zaměstnavatelů. Program zahrnuje účelově zaměřenou analýzu trhu práce na Děčínsku, aktivity kariérového a genderového poradenství, dalšího vzdělávání ve vybraných oborech a spolupráci se zaměstnavateli pro zajištění pracovního uplatnění účastnic.

Partnerem projektu je OHK Děčín. 

Více informacíPřihláška do programuKomunita na FB

SMILING

Sustain Migrant’ Integration for Linking Networks in a Inclusive Europe

Cílem projektu je vytvořit síť měst a neziskových organizací pro zvyšování povědomí o prioritních záležitostech spojených s migrací, integrací a sociálním začleňováním.

Projekt chce vytvořit silnou, dlouhodobou a plodnou spolupráci mezi partnery z  Itálie, Polska, České republiky, Řecka, Maďarska, Nizozemska, Slovenska, Malty, Portugalska, Španělska, Německa, Litvy, Estonska, Lotyšska a Bulharska.

Během života projektu se zapojí více než 600 účastnic a účastníků.

Sledujte novinky z projektu

Anchors for the future 

Cílem projektu je vytvořit a šířit vzdělávací materiály pro pracovníky s mládeží s cílem zabránit genderovým nerovným příležitostem na trhu práce.

Vzdělávání má pomoci dívkám rozvíjet potřebné kompetence, které jim umožní postavit mnoho různých stabilních kotev – povědomí o vlastních silných stránkách,  kritické myšlení, schopnost žádat o pomoc, hledat spojence, přijímat vlastní rozhodnutí, smíření s vlastní nedokonalostí, právo na chyby a další.

V projektu participuje 5 evropských zemí.  Zapojte se i vy.

Novinky z projektu

ŽENY, RODINA, KARIÉRA

FÓRUM OBČANSKÉ SPOLEČNOSTI V DUCHU V4

V rámci projektu organizujeme 28.srpna 2020 od 13:30 do 19:00 hodin v Rubin Wellness & Conference Hotel v Budapešti mezinárodní konferenci s názvem “Ženy, rodina, kariéra – Fórum občanské společnosti v duchu V4”.

Hlavním patronem konference je paní Katalin Novák, maďarská ministryně pro záležitosti rodiny a mládeže. Dr. Attila Beneda, náměstek ministryně jménem ministerstva zahájí konferenci.

Současně na konferenci otevřeme Fórum iniciativy V4 občanské společnosti na podporu zaměstnanosti žen. Bude kladen důraz na rovnováhu mezi pracovním a soukromým/rodinným životem - se zvláštním ohledem na hodnoty našeho regionu a jeho udržitelnosti. Naším hlavním cílem je formulovat společné doporučení adresované osobám s rozhodovací pravomocí, založené na elektronickém průzkumu, který bude proveden mezi 5. srpnem a 15. zářím 2020. Chceme také pomoci prezentovat názory a návrhy zemí V4 na velmi důležité téma „Ženy, rodina a kariéra“ v dalších zemích, jakož i na fórech Evropské unie a OSN.

Sledujte novinky z projektu

Log in with your credentials

nebo    

Forgot your details?

Požádat o členství v BPW

Přejít k navigační liště