Představujeme nový projekt Florá v rámci Erasmus+

Projekt pro ženy, které se zabývají rukodělnou činností. Kromě vzdělání a osobního rozvoje je čeká napojení na podnikatelky ze 4 dalších evropských zemí.

Aktivity projektu podporují inovativní vzdělávání žen a vytváří komunitu žen, které se vzájemně podporují.

Projekt jsme zahájily v květnu 2018 a bude trvat 18 měsíců.

Více informací naleznete na www.handmade-flora.com

Cíl projektu

zvyšování soběstačnosti

posilování manažerských dovedností

zvýšení znalostí v e-commerce

rozšíření využívání sociálních sítí a nových online nástrojů

posilování značky

Více novinek o projektu

Průběh projektu

Z každé země byly vybrány 3 účastnice, které se zabývají rukodělnou činností. Po dobu projektu budou účastnice podpořeny online školeními, dílnami a workshopy, kde budou sdílet nové techniky a věci, které se naučily.

Osobní setkání všech účastnic proběhne v Sofii, Valencii, Krakově a Praze.

Publicita projektu

Seminář ve Valencii

ACTivate

Další projekt směřuje v září kroky 3 žen do Arménie, země, jež se v roce 301 stala kolébkou křesťanství.
Jak se tam žije ženám a mužům?
Jak se daří mladým lidem podnikat?
Na všechny tyto otázky budeme hledat odpovědi spolu s účastníky dalších 9 zemí světa.

Každý den nejčerstvější informace z východního koutu světa. Sonda do Arménské duše právě začíná ...

Sledujte novinky z projektu

UPRISE

3 účastnice z Česka naší organizaci a naše aktivity prezentovaly na tréninkovém kurzu v Lotyšsku. Během svého pobytu sdílely své zkušenosti z účastníky ze 7 dalších Evropských zemí. Příspěvky účastnic a fotografie naleznete v aktualitách.

The training aims to create a learning space with better self-awareness and awareness of the needs and goals of the groups of young people they work with to enhance the results of the learning process and give birth to high quality projects led by the participants in the future.

Chci číst více o projektu

Profesionalizace

Dvouletý projekt Profesionalizace měl za úkol po zvýšení kapacity BPW efektivněji pracovat s členkami organizace a cílovými skupinami v oblasti rovnosti žen a mužů a rovných příležitostí. Zaměstnancům jsme umožnily osobní rozvoj prostřednictvím individuální práce s experty, kteří realizovali školení z 5 klíčových aktivit:

1) Strategie organizace, poslání, 2) Financování, fundraising, 3) Lidské zdroje, 4) Marketing a PR a 5) Kvalita služeb/produktů. Projekt úspěšně skončil 31.8.2018.

PROJEKT číslo: CZ.03.3.48/0.0/0.0/15_031/0002051

Log in with your credentials

nebo    

Forgot your details?

Požádat o členství v BPW