WOMED - Women in the Media

Cílem projektu je navýšení počtu žen na vedoucích pozicích ve filmovém průmyslu.

Hlavním výstupem projektu je tréninkový program a společná podporující se mezinárodní platforma.

V projektu je 7 partnerů ze 6 zemí.

Projektové období 1.9.2020 - 31.8.2021.    

www.womeninthemedia.eu

Flexibilní práce pro ohrožené osoby

Projekt je zaměřen na snížení genderové nerovnosti žen na trhu práce, a to realizací programu jejich přípravy na výkon flexibilních forem práce a podpory zavádění těchto forem u zaměstnavatelů. Program zahrnuje účelově zaměřenou analýzu trhu práce na Děčínsku, aktivity kariérového a genderového poradenství, dalšího vzdělávání ve vybraných oborech a spolupráci se zaměstnavateli pro zajištění pracovního uplatnění účastnic.

Partnerem projektu je OHK Děčín. 

Více informacíPřihláška do programuKomunita na FB

SMILING

Sustain Migrant’ Integration for Linking Networks in a Inclusive Europe

612114-CITIZ-1-2019-1-IT-CITIZ-NT, Termín realizace 2019 - 2021

V tomto krásném projektu vytvoříme síť měst, partnerů a neziskových organizací, kteří budou spolupracovat na prioritních záležitostech spojených s integrací, sociálním začleňováním a migrací.

Sdílení zkušeností vytvoří silnou, dlouhodobou a plodnou spolupráci mezi partnery z Itálie, Polska, České republiky, Řecka, Maďarska, Nizozemska, Slovenska, Malty, Portugalska, Španělska, Německa, Litvy, Estonska, Lotyšska a Bulharska.

Během života projektu se zapojí více než 600 účastnic a účastníků.

Sledujte novinky z projektuMore info

Anchors for the future 

KA205-077865, termín realizace 2020 - 2022

Nepodléhej stereotypům a pojď se učit nové věci! 

V tomto projektu vyvíjíme se 3 dalšími partnery Evropských zemí vzdělávací výukové materiály a metodiky pro mladé ženy, které jim pomohou rozvíjet potřebné kompetence pro postavení stabilních životních kotev. Zaměříme se na tyto oblasti: Jak mít povědomí o vlastních silných stránkách, kritické myšlení, schopnost žádat o pomoc, jak hledat spojence, jak přijímat vlastní rozhodnutí, smíření s vlastní nedokonalostí, mám právo na chyby a další.

Zapojit se můžete jako lektorka, účastnice - mládež, mentorka apod. 

PodrobnostiMore infoZapojte se

ŽENY, RODINA, KARIÉRA

FÓRUM OBČANSKÉ SPOLEČNOSTI V DUCHU V4, 17 February to 16 October 2020

V rámci projektu proběhla 28.srpna 2020 v Rubin Wellness & Conference Hotel v Budapešti mezinárodní konference s názvem “Ženy, rodina, kariéra – Fórum občanské společnosti v duchu V4”.

Hlavním patronem konference byla paní Katalin Novák, maďarská ministryně pro záležitosti rodiny a mládeže. Dr. Attila Beneda, náměstek ministryně jménem ministerstva zahájila konferenci.

Současně se na konferenci otevřelo Fórum iniciativy V4 občanské společnosti na podporu zaměstnanosti žen. Bude kladen důraz na rovnováhu mezi pracovním a soukromým/rodinným životem - se zvláštním ohledem na hodnoty našeho regionu a jeho udržitelnosti. Naším hlavním cílem je formulovat společné doporučení adresované osobám s rozhodovací pravomocí, založené na elektronickém průzkumu, který byl proveden do 15. září jako druhá klíčová aktivita. 

More infoSledujte novinky

The Project is co- financed by the Governments of Czechia, Hungary, Poland and Slovakia through Visegrad Grants from International Visegrad Fund.
The mission of the fund is to advance ideas for sustainable regional cooperation in Central Europe. 
www.visegradfund.org

V4 PARTNERSHIP

Coordinator: Association for Women’s Career Development in Hungary
www.womenscareer.org
Partners:
Business & Professional Women CR z.s., Czech Republic

Związku Dużych Rodzin "Trzy Plus" (Large Families Association), Poland, www.3plus.pl
Slovak Business Agency, Slovak Republic, www.sbagency.sk

The aim of the Europe 2020 program is to achieve greater involvement of women in the labor market and improving their employment rates is crucial for achieving 75% of the population aged 20 to 64 to be in employment. The employment rates were for both genders in the Czech Republic were 72%, Poland 64.5%, Hungary 66.5% and Slovakia 64.9% in 2016.
Due to shortage of workforce in V4 countries it is necessary to mobilize and to develop “the reserves” of different groups in society. The group with the highest business value for companies is women.
In the EU, female participation in the labor market was 51.05% in 2017, in Czech Republic 69%, in Poland 62%, in Hungary 64%, in Slovakia 65%.
To find, attract and retain a good and qualified human capital is currently a challenge for countries, companies, and institutions.

Immediately after the start of the research, impact of the Covid 19 pandemic on the labor market emerged as an identified problem. During this period, the economic situation changed, with governments introducing various subsidies for businesses in order to retain jobs. The impact of the measures will also be felt in the analysis of the questionnaire survey. Read more here

TASKS

International Conference

At this Conference we launched a Forum as a V4 Civil Society Initiative to help promote women’s employment. There was emphasis on the balance between work and private/family life, with special regard to the values of our region and its sustainability.  

Electronic survey

Our main goal is to formulate a joint Recommendation for decision makers based on the conference and the electronic survey to be conducted between 24 August and 18 September 2020.
With this, we also want to help to present the opinions and suggestions of the V4 countries on the highly important topic of “Women, Family and Career” in our countries, as well as in the forums of the European Union and the United Nations.

Keywords: Family, childbearing, family and work balance, Work-Life Balance, V4 family policy, women's entrepreneurship, situation of families, employers' expectations, competence.

Výsledky dotazníku - připravujeme

Log in with your credentials

nebo    

Forgot your details?

Požádat o členství v BPW

Přejít k navigační liště