Skip to main content

Naším cílem je podpora žen v jejich ekonomické nezávislosti. Máme radost, že projekty, které realizujeme, se nám daří náš cíl naplňovat a to, co děláme, má vysoký dopad na naši cílovou skupinu i na společnost. Zde jsou klíčové úspěchy a dosažené milníky:

Empowering Women Mentoring 5 (EW5)

Projekt Empowering Women Mentoring 5, který si klade za cíl poskytovat mentorskou podporu pro talentované ženy z firem, získal obrovský zájem. Celkem 41 žen se zaregistrovalo jako mentees a 10 zkušených mentorek z členské základny organizace se zapojilo do programu. Úspěch 5. ročníku mezifiremního mentoringového programu vedl k rozhodnutí připravit další ročník, na který se již nyní můžete registrovat.

3. ročník Akademie pro začínající podnikatelky (AWE)

Akademie pro začínající podnikatelky (AWE) úspěšně podpořila 45 žen v jejich podnikání. Vítězka závěrečné soutěže, Eliška Stofferová z firmy Anela, získala jak šek na 50tis. na podporu svého podnikání, tak i roční členství v BPWCR za své vynikající podnikatelské úspěchy. Součástí akademie byl také workshop s významnou podnikatelkou a investorkou Danou Bérovou na téma sebeprezentace před investory. Zakládáme si na tom, že i vlastní členky jsou v projektu aktivní jako facilitátorky, členky poroty a mentorky, což posiluje síťování a propojení v rámci organizace.

Equal Pay Day conference is going international II.

Na mezinárodní konferenci Equal Pay Day ČR díky podpoře CEI (Central European Initiative) organizace pozvala 18 zahraničních osobností, které vystoupily jako mentorky, a 1 zahraničního speakera do sekce Women FINdependence zone. Projekt byl též zaměřen na podporu ukrajinských žen v ČR. V rámci projektu byl vytvořen manifest společně s partnery, čímž byla posílena významná spolupráce. Podrobnější informace o projektu jsou dostupné zde

Equal Pay Day 2023

Konference Equal Pay Day 2023 předčila očekávání a počty účastníků výrazně vzrostly. Celkem 29 inspirativních řečníků oslovilo 676 účastnic a účastníků páteční konference. Projekt nabídl 79 mentorek pro 1180 mentees s celkovým počtem 4130 hodin mentoringu. K novinkám patřilo začlenění sekce Women’s FINdependence zone a Wellbeing & Relax Zone. Členky organizace se aktivně podílely na přípravě celého programu, což svědčí o angažovanosti a síle komunity.

Komunita Women's Empowerment Principles (WEPs)

Komunita Women’s Empowerment Principles (WEPs) zaznamenala velký zájem firem, což vedlo k rozšíření počtu signatářů. Pro zviditelnění tohoto úspěšného projektu UN Global Compact a UN WOMEN jsme připravily dvě setkání - na britské ambasádě a rezidenci irské ambasadorky, kde se diskutovalo o hledání způsobů, jak podpořit zvýšení povědomí firem a institucí o principech a jejich dopadu. Další setkání komunity jsou naplánována na podzim.

Women Famillies Career - Digital education in adult learning

Tento nový projekt, který startoval v červnu, si klade za cíl podpořit ženy a rodiny v používání digitálních nástrojů. Zároveň se projekt zaměřuje na překonávání překážek a stereotypů, se kterými se ženy v digitálním světě setkávají. Nabyté digitální dovednosti pak přináší ženám mnoho výhod a nových příležitostí. Na konferenci v Budapešti jsme nabídly bližší pohled na to, jakým způsobem digitální dovednosti mohou ženám otevřít nové možnosti.

Jsme hrdé na to, že se můžeme pyšnit nejen těmito úspěchy, které potvrzují důležitost a hodnotu naší práce. Projekty a aktivity pomáhají dosahovat rovnosti a podporovat ženy v jejich profesním růstu a seberealizaci, což má pozitivní dopad nejen na byznys, ale i na celou společnost.