Skip to main content

Equal Pay Day conference going international! II.

Referenční číslo: 302.5.2023.012
Projektové období: 30/03/2023 – 30/06/2023

Projekt Equal Pay Day conference going international! II. v rámci programu 14. ročníku konference Equal Pay Day 2023 s mottem Být vidět a slyšet si klade za cíl informovat o nových trendech v podnikání žen, rovných příležitostech a mezinárodní situaci v přístupu k rovnosti platů i za hranice České republiky. Projekt umožňuje pozvat na konferenci 18 vystupujících z partnerských zemí Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Itálie, Maďarsko, Polsko, Severní Makedonie, Slovensko, Srbsko a v neposlední řadě Ukrajina.

Hlavními cíli projektu jsou:

  1. Realizace konference Equal Pay Day
  2. Navázání partnerství se zeměmi CEI
  3. Rozvoj dovedností účastníků a předávání zkušeností
  4. Posílení spolupráce s Ukrajinou
  5. Propagace Equal Pay Day a rovných příležitostí

Business & Professional Women CR zařadila aktivity projektu do programu konference Equal Pay Day, jak na konferenci v pátek 31. března 2023, tak do Mentoringového dne v sobotu 1. dubna 2023.

Současně získáváme možnost vyměnit si vzájemně zkušenosti a best practice v oblasti našich aktivit na podporu žen a rozšiřovat naši populární metodu osobního rozvoje - speed mentoring právě do těchto zemí (součástí projektu je školení a praktický nácvik).

Nedílnou součástí projektu je prezentace “role models” nejen v průběhu konference, ale i v rámci kampaně k ní. Cílem je posilování ženských podnikatelských a manažerských dovedností a přispívá k posilování jejich ekonomické nezávislosti.

Do programu konference se díky aktivitě BPWCR financované CEI Cooperation Fund zapojily expertky z devíti zemí střední a východní Evropy. Letošní ročník se obrátil i na mentorky z Ukrajiny, které skrze své úspěšné příběhy o překonání nelehké životní situace a počátku svého podnikání v cizí zemi, dodávaly ispiraci a sílu dalším ženám v těžkých životních situacích. Předávání zkušeností, mezinárodní rozsah a zapojení nových partnerů přináší širší rozměr pro naši konferenci Equal Pay Day.

Více fotek z projektu Equal Pay Day conference going international! II. v rámci programu 14. ročníku konference Equal Pay Day 2023 naleznete k vidění zde.

Projekt je financován CEI – Central European Initiative

NAVÁZÁNÍ ÚZKÉHO MEZINÁRODNÍHO PARTNERSTVÍ DÍKY SPOLUPRÁCI NA VÝZVĚ NA PODPORU UKRAJINSKÝCH ŽEN

Mezinárodní tým z regionu střední Evropy navázal díky svým zkušenostem z úzké spolupráce na konferenci EPD a sepsal dokument vyzývající k podpoře ukrajinských žen pod názvem " Výzva nevládních organizací z CE regionu ke spolupráci na posílení postavení žen při řešení dopadů války na Ukrajině." Tento dokument nabízí návrhy, jak by mělo být s prchajícími ženami ze strany přijímající země zacházeno, aby mohly v novém domově plně rozvinout svůj potenciál.