Skip to main content
aktualitaWEPs

Kdo chce, hledá způsoby: WOMEN EMPOWERMENT PRINCIPLES (WEPs)

By 1. 5. 20235 září, 2023No Comments

Inspirace – Podpora – Propojení.

Již od r. 2010 intenzivní práce otevírat veřejnou debatu o směřování české společnosti směrem k pozitivnímu využití potenciálu žen a vytváření podmínek pro osobní a profesní wellbeing, který odpovídá trendům současnosti a budoucnosti – to je poslání neziskové organizace Business and Professional Women CR.

Koncem loňského roku vznikla myšlenka zásadně podpořit a propagovat v ČR mezinárodně úspěšný projekt UN Global Compact a UN WOMEN, který nabízí sedm kroků, které mohou pomoci institucím, firmám při cestě k nastavení rovných příležitostí pro ženy a muže. Odbourat nešvary, které se projevují i v českých statistikách jako například nízké zastoupení žen ve vedoucích a rozhodovacích pozicích, rozdíly v odměňování tradičně navázané na předpoklad, že „ženám stačí méně“, problematiku slaďování práce a rodiny a potlačení fenoménu, že rodičovství je v ČR profesní bariérou. Vytváření bezpečného pracovního prostředí otevřeného vzdělávání, inovacím a zbaveného stereotypů, které brzdí růstové možnosti.

Vzdělávání – Sdílení – Spolupráce tak jednoduše se může shrnout atmosféra, která se tvoří kolem organizovaných setkání k Women´s Empowerment Principles (WEPs), protože v ČR se i tomuto musíme stále učit. Podceňovat komunikaci a networking se nevyplácí. WEPs mají v ČR již jedenáctsignatářů, ale cílem je propagovat smysl projektu tak, ať jich do konce r. 2023 bude nejméně dalších pět. Možná se to zdá jako málo ambiciózní cíl, ale odpovědět si můžete jednoduše tím, jak nejednoduché je v ČR téma rovnosti zvedat.

British Embassy Praque se 24. 4. 2023 stala místem pro první letošní edukaci k WEPs. Deputy Head of Mission Kate Davenport ve své úvodní řeči jasně zmínila, že téma diverzity, postavení žen patří mezi témata klíčová, která jsou v centru pozornosti, protože již prostě není možné dále tolerovat bariéry, které jsou zejména ženám kladeny do cesty. Tratí tím společnost, tratíme všichni.

To, že téma porozumění potřebám zaměstnanců a zaměstnankyň, obratu ke společenské odpovědnosti není jen rozmar, ale ekonomická nutnost, která přináší konkurenční výhody (nejen při získávání lidí), ale také oslovování zákazníků, potvrdila Zuzana Indruchová, zastupující firmu Mondelēz International. Jejich pilotní projekt na podporu pracujících rodičů, který zajišťoval zdarma dětské letní „příměstské“ tábory se setkal s obdivem a ujištěním, že byť jsou někdy kroky organizačně i finančně náročné, jsou cestou, jak se vypořádat s realitou, kterou současná česká rodina při work life balance zažívá.

Inspirovat firmy, jak se připojit k WEPs, konkrétní data, fakta a argumenty, které hovoří jasně, že o tématu postavení žen a mužů ve společnosti je třeba nejen mluvit, ale v českém prostředí i realizovat aktivní kroky – nečekat na iniciativy politiků, ale vzít odpovědnost v rámci firem a institucí na sebe, hovořila prezidentka Business and Professional Women CR Lenka Šťastná a Jana Černoušková z JKONCEPT, genderová expertka a konzultantka, která se implementaci CSR strategií do firem a institucí věnuje.

První princip WEPs říká, zajistěte vzdělávání a podporu lídra Vaší organizace, firmy, ať se rozhodne tuto agendu vzít vážně a uvidí příležitosti, které přináší. Kdo nechce, hledá důvody (nerozumím tomu, není to potřeba). Kdo chce, hledá způsoby (informace, podporu, expertízu, spolupráci). Tak se připojte, jste vítáni.

Na 8. 6. 2023 připravujeme druhé letošní setkání, buďte u toho a (z)měňte sebe a díky tomu i svět kolem sebe.

 

Text: Jana Černoušková