Skip to main content
aktualitaWomen, families, careers

Digitalizovat znamená mít víc času na cokoliv

By 12. 7. 20235 ledna, 2024No Comments

Na mezinárodní konferenci k představení cílů projektu vystoupila 28.6.2023 Lenka Šťastná s prezentací digitálních technologií, které využívá naše organizace pro zefektivnění naší práce.

V oblasti využívání digitálních technologií existuje velká genderová nerovnost podpořená řadou překážek a stereotypů, které ženám ve využívání digitálních technologií brání.

Vyjmenujme si například:

Digitální propast: ne všechny ženy mají jednoduchý přístup k internetu, chybí jim finanční prostředky na nákup zařízení, nemají finance nebo čas na vzdělávání v této oblasti a často mají nedostatečné povědomí o nutnosti toto své vzdělání rozšiřovat

Stereotypy o digitálních dovednostech: existuje rozšířený názor, že technologie jsou především pro muže a že ženy nemají dostatek technických dovedností – to může ženy a dívky odrazovat od zkoumání a využívání digitálních technologií, což výrazně omezuje jejich možnosti v rámci profesního růstu a vzdělávání.

Nedostatek vzorů a inspirace: Nedostatek ženských vzorů a úspěšných příběhů žen v oblasti digitálních technologií může snižovat motivaci žen ke studiu a zapojení. Když ženy nevidí ostatní ženy, které se v technologickém sektoru prosazují, může to vést k nedůvěře ve vlastní schopnosti a snižování jejich sebevědomí.

Genderová nerovnost ve vzdělání: genderová nerovnost je stále přítomná ve vzdělávacím systému. Ženy mohou být odrazovány od studia oborů spojených s digitálními technologiemi, protože se považují za "mužské" obory. Nedostatek podpory, málo mentorů a omezené přístupy k relevantním zdrojům mohou také omezovat ženy v jejich digitálním rozvoji.

Pojďme se ale podívat na výhody, které digitální dovednosti přinášejí ženám:

Zaměstnatelnost: Digitální dovednosti jsou dnes stále více vyžadovány na pracovním trhu. Ženy s těmito dovednostmi mají větší konkurenční výhodu a širší možnosti při hledání zaměstnání. Mohou se uplatnit ve větším spektru odvětví, včetně technologického sektoru, marketingu, komunikace a dalších.

Rozvoj kariéry: Digitální dovednosti otevírají cestu ke kariérnímu růstu. Ženy, které se vzdělávají v oblasti digitálních technologií, mají možnost postupovat do vyšších pozic a přebírat větší zodpovědnost. Mnoho digitálních profesí nabízí také flexibilní pracovní podmínky, což umožňuje lepší rovnováhu mezi prací a rodinným životem.

Podnikání: Digitální technologie poskytují ženám jedinečnou příležitost rozvíjet vlastní podnikání. Digitální nástroje a platformy umožňují snazší vytváření a šíření produktů a služeb. Ženy mohou využít digitální marketing, e-commerce a sociální média ke zvýšení viditelnosti svého podnikání a dosažení většího počtu zákazníků a tím vyšší monetizace své práce.

Vzdělávání a rozvoj: Digitální technologie mění způsob, jak se učíme a rozvíjíme. Ženy s digitálními dovednostmi mají přístup ke širokému spektru online vzdělávacích zdrojů, kurzů a školení, které jim umožňují získávat nové znalosti a dovednosti. Mohou se také připojit ke globálnímu společenství a sdílet své poznatky a zkušenosti s ostatními.

Sebevědomí a samostatnost: Zvládnutí digitálních dovedností přispívá k zvýšení sebevědomí žen. Schopnost ovládat digitální technologie a efektivně je využívat v každodenním životě posiluje jejich pocit samostatnosti a schopnosti řešit problémy. Digitální dovednosti také podporují kritické myšlení, tvůrčí přístup a inovativitu.

V naší organizaci pracují jen ženy a používané digitální nástroje nám šetří spoustu času, odstraňují jednotvárnou administrativní práci a vytvářejí prostor pro tu kreativní.
Které nástroje používáme? Podívejte se na přehled v přiložené prezentaci.

Aktuálně se snažíme držet krok s AI – zkoušíme, na co vše bychom ji mohly při naší práci využít.

Používání digitálních nástrojů vřele doporučujeme.