Skip to main content
aktualitaWEPs

Diverzita vyžaduje flexibilitu, flexibilita umožňuje diverzitu: Women Empowering Principles (WEPs)

Druhé letošní setkání WEPs signatářů a podporovatelů se uskutečnilo 8.6.2023 na půdě Rezidence Velvyslanectví Irské republiky za přítomnosti J.E. Cliony Manahan.

Její řeč založená na dlouhých letech zkušeností v oblasti prosazování nových legislativ vyjadřovala důležitost rovnoprávnosti žen vedoucí k ekonomickému posílení celé země. Velvyslankyně porovnávala stav Irska v 50tých letech, kdy Irsko živořilo na pomezí bídy a odkud lidé odcházeli za lepšími podmínkami s dnešním Irskem, které patří ekonomicky k velmi vyspělým zemím a naopak zažívá velkou vlnu nově příchozích migrantů s vizí lepších zítřků na irské půdě. Stejný potenciál vidí paní Manahan i pro Českou republiku, avšak je potřeba neúnavně a cílevědomě pracovat na tom, co takovou změnu může přinést. Jednou z těchto cest je právě zrovnoprávnění žen v ekonomické a profesní oblasti, přivedení více žen do politiky a na vrcholné příčky managementu velkých firem, které mají vliv.

Druhou mluvčí tohoto setkání byla Cristina Muntean, CEO společnosti VORNICA s osobní vizí ztrojnásobit do roku 2030 počet žen na pozici CEO v Evropě. Cristina mluvila o potřebě flexibility na dnešním trhu práce. Umožnění úpravy pracovní doby a současně volby místa výkonu práce otevírá nevídané možnosti pro různé typy lidí a hlavně pro plné využití jejich potenciálu. Flexibilita ve firmě může být náročná hlavně požadavky na moderní leadership, avšak pokud jsou jasně definované procesy a společnost má poučené zaměstnance zvládající nástroje, které takovou flexibilitu umožňují, potenciál společnosti se umocňuje exponenciálně.

Celá prezentace k nahlédnutí zde.

Na Critiny řeč navázala Kristýna Houšková, CEO TAF Consulting, zaměřující se na firemní konzultace ESG metodiky. Kristýna potvrdila, že pro mnoho firem není problém naplnit Environmentální ani řídící (Governance) faktory těchto principů, avšak ty Sociální jsou stále problematické. A přitom zdravá a podpořená diverzita může být jedním z klíčových proměnných umožňující naplnění sociálních faktorů společností.

Velkým obohacením celého setkání byla i přítomnost Mary Gordan, která na setkání přivedla studenty MBA z prestižní irské univerzity UCD Michael Smurfit Graduate Business School. Její postřehy i komentáře přítomných studentů velmi vhodně doplnily celou diskuzi a zprostředkovaly nový pohled na probíranou problematiku.

Toto velice příjemné setkání nás však postavilo i před velkou zodpovědnost, kterou nám paní velvyslankyně udělila. Tou je její prosba o nevzdávání se a o setrvání v úsilí o narovnání nerovnováhy postavení žen a mužů v naší společnosti a tím posunutí celé společnosti k jejímu rozkvětu a současně i ekonomickému růstu.

Autorka textu: Tereza Stratilová