Skip to main content

Digital Education Enterprise

Digital Education Enterprise

Program: Erasmus+

Typ: KA220-ADU – Cooperation partnerships in adult education

Projekt: Digital transformation: from adult-education institution to Digital Education Enterprise

Acronym: Digital Education Enterprise

Číslo: 1BG01-KA220-ADU000026986

Období: 11/2021–10/2023

Partneři: SBC SCHOOL OF BUSINESS COMPETENCES LTD. Bulharsko

MOBILIZ BILGI VE İLETIŞIM TEKNOLOJILERI A.Ş. Turecko

INSTITUTO TECNOLOGICO DE CANARIAS, S.A. Španělsko

DOREA EDUCATIONAL INSTITUTE WTF Kypr

BUSINESS & PROFESSIONAL WOMEN CR, Z.S Česká republika

Manažerka: Ingrid Šůrová za BPWCR

V našem světě probíhá 4. Průmyslové revoluce. Partneři projektu Digital Education Enterprise mají společně za úkol připravit a inovovat vzdělávací model postavený na pilířích digitálního podniku a digitálních technologiích čtvrté průmyslové revoluce. Tento obchodní model bude představovat archetyp organizace digitálního vzdělávání.

Naše cíle:

1. Vytvořit obchodní model a procesy Digital Education Enterprise

2. Vytvořit plán digitální transformace, který pomůže organizacím pro vzdělávání a odbornou přípravu dospělých přepracovat jejich obvyklý způsob práce dle obchodním modelu Digital Education Enterprise.

3. Implementovat Digital Education Enterprise jako obchodní modelu a jeho procesů v organizacích účastnících se tohoto projektu vhodným způsobem.

4. Vytvořit obchodní model pro sladění vzdělávacích programů pro dospělé s potřebami a příležitostmi, které nabízí trh práce a požadavky konkrétních organizací. Tento model bude implementovat koncept „výrobce“ a je vhodný pro organizace, které potřebují specifické programy, odpovídajícím potřebám a možnostem trhu práce, jakož i požadavkům konkrétních podniků, a to v roli producenta digitálního vzdělávacího obsahu.

5. Implementovat osvědčené postupy pro digitální vzdělávání a poskytování služeb na základě norem ISO pro řízení služeb, jako je ISO 20000-1 SMS, protože vzdělávání dospělých je službu samotnou. Tento osvědčený postup poskytuje úplný soubor procesů.

6. Vytvořit transfer digitální pedagogiky a odborných znalostí v používání digitálních nástrojů pro učitele, včetně dostupných a pomocných technologií, vytvořit a inovovat využití obsahu digitálního vzdělávání, vyvinuté grantovou smlouvou 2020-1-BG01-KA226-VET-095108, která je dána do projektu k práci partnerů.

7. Sdílet výsledky tohoto projektu s veřejností a se zainteresovanými stranami podle Pravidel programu Erasmus+.

8. Posílit digitální konkurenceschopnost.