Skip to main content

Nevyhovují vám stávající pracovní podmínky? 

Hledáte větší flexibilitu a podporu v profesním životě? Chcete poznat nové přátele?

Chcete nalézt zaměstnání podle svých představ?

 

Pak je náš projekt Flexibilní práce pro ženy právě pro vás!

Projekt „Flexibilní práce pro ohrožené osoby“ je zaměřen na snížení genderové nerovnosti žen na trhu práce v regionu Děčínska, a to jejich přípravou na výkon flexibilních forem práce a zároveň finanční podporou zavádění těchto forem u zaměstnavatelů. 

Můžete se těšit na přátelská setkání, kariérové a genderové poradenství a různé typy vzdělávání ve vybraných oborech. 

Účast v projektu je zcela zdarma, neboť je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

Vyberte si časový blok pro studium:

1.5. – 31.8.2020
1.9. – 31.12. 2020
1.1. – 30.4. 2021
1.5. – 31.10. 2021
1.11. – 31.3. 2022

Co svou účastí v projektu získáte?

 • zvýšení kvalifikace nebo kariérový růst v práci 
 • pružnou dobu práce nebo práci z domova 
 • nové zaměstnání 
 • zkrácený pracovní úvazek 
 • rovné příležitosti pro ženy

Projekt je primárně určen pro ženy:

 • s nízkou kvalifikací
 • toužící po změně zaměstnání
 • matky s malými dětmi, které se chtějí vrátit do pracovního procesu
 • matky hledající flexibilní úvazek, aby se mohly starat o své děti
 • ve věku nad 55 let
 • zdravotně znevýhodněné ženy
 • bez práce / na úřadu práce
 • ohrožené nezaměstnaností

Projekt nabízí:

 • Odborné konzultace a genderové poradenství na téma, jak nastartovat svou kariéru správným směrem a být úspěšná na pracovním pohovoru či při jednání s nadřízeným.
 • Profesionální školení v oblastech komunikace, sebeprezentace, práce s počítačem a IT znalosti.
 • Jazykový kurz obchodní angličtiny.
 • Zajištění rekvalifikačního kurzu pro vybrané účastnice.
 • Možnost zprostředkování práce dle vašich představ a mzdových příspěvků pro potenciální zaměstnavatele

 

Kdy můžete studium zahájit a jak dlouho bude trvat?

Studium probíhá v několikaměsíčních časových blocích.
Během vybraného časového bloku byste měla studium úspěšně dokončit a zakončit certifikátem o absolvování.

Studium odborných kurzů a obchodní angličtiny zvolíte prezenční formou v rozsahu 20 hodin, nebo distanční formou v podobě e-learningu. 

Odborné konzultace na téma kariérní a genderové poradenství probíhají prezenční formou v minimálním rozsahu 16 hodin. 

 

Pokud patříte do cílové skupiny žen, vyplňte ONLINE PŘIHLÁŠKU, nebo kontaktujte paní Lenku Hájkovou na email: urad@ohkdecin.cz

nebo na tel.: 412 511 925. Nastavíte si svůj studijní plán, kariérní cíle a poradenství a můžete začít.

 

 

Informace k projektu a kontakty:

Název projektu: Flexibilní práce pro ohrožené osoby
Příjemce podpory: Okresní hospodářská komora Děčín, Myslbekova 3, 405 02 Děčín 1
Partner projektu: Business & Professional Women CR z.s.
Registrační číslo: CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_081/0011623
Kontaktní osobaLenka Hájková, odborná asistentka, email: urad@ohkdecin.cztel.: 725 441 869

Pojďte do toho s námi! Těšíme se na Vás.