Skip to main content

Název projektu: Aktualizace a integrace webových prezentací BPWCR

Grantová výzva: 62500-2021-004-AG5 / Active Citizens Fund - Akční granty - Posílení neziskových organizací

Datum zahájení projektu: 1. 9. 2021

Datum ukončení projektu: 31. 8. 2022

O projektu:

Řešíme srozumitelnější komunikaci vůči členkám a veřejnosti se zájmem o problematiku genderové nerovnosti v odměňování a postavení žen v práci. Analyticky posoudíme dvě hlavní webové prezentace s cílem vzájemně je integrovat a aktualizovat (FAPI, SmartEmailing, registrační modul s napojením na CRM SalesForce, Google Workspace for Nonprofits). Výsledkem bude inovovaný web s automatizovanou komunikací a zpracováním požadavků (registrace, fakturace), který bude pro naše cílové skupiny srozumitelný, uživatelsky vstřícný a umožní intenzivnější účast na našich online a offline aktivitách.

Problémem je nadále neudržitelný stav roztříštěné online komunikace prostřednictvím 2 webů - organizace a projektu Equal Pay Day. Nejen pro neziskovou organizaci, ale také historicky jsou weby výchozím bodem pro základní komunikaci naší organizace od jejího založení v roce 2010.

S nárůstem zájmu o EPD, který v průběhu let “zastínil” web organizace, chceme integrací dosáhnout vyšší viditelnosti dopadů všech akcí a zviditelnění hlavních témat organizace jako takové.

Je náročné udržovat obě platformy aktualizované a odkomunikovat všechny projekty, na kterých pracujeme.

Hlavním cílem projektu je tedy sjednocení komunikace a inovace dvou klíčových webových prezentací naší organizace na adresách bpwcr.cz a equalpayday.cz. Prvním krokem bude odborná analýza obou webů a z jejích návrhů rozpracujeme akční plány na řešení daného cíle. 

Jak se Vám líbí naše webové prezentace? Přijdou vám přehledné a srozumitelné?

Pokud nám chcete pomoci, neváhejte prosím kontaktovat koordinátorku projektu, Helenu Dreiseitlovou | Helena.Dreiseitlova@bpwcr.cz | děkujeme.

Projekt podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

The project is being supported by the Open Society Fund Prague from the Active Citizens Fund. The programme promotes citizens’ active participation in the public life and decision making and builds capacities of civil society organizations. The Active Citizens Fund is financed from the EEA and Norway Grants.