Skip to main content

Podle výzkumů se dívky učí určitému - stereotypnímu chování a čelí konkrétním očekáváním, co dělat a jak to dělat. Následují tak cestu, kterou pro ně stanovili jejich rodiče  až do stadia, kdy jejich budoucnost začíná záviset na tom, jakým směrem se jejich životy uberou - zda si vyberou novou cestu, nebo budou pokračovat  po cestě známé, zavedené. V tomto procesu často dívky naplňují očekávání společnosti: je lepší udělat něco „obvyklého“, než zvolit jinou cestu (profesionální nebo osobní), kterou nikdo v jejich těsné blízkosti nevyzkoušel. Očekává se tedy schematická cesta rozvoje, ve které se vždy používají stejné dovednosti, kompetence, způsoby zvládání překážek - bez ohledu na to, zda fungují,  nebo jsou nedostatečné. Existují také genderové stereotypy - to je „právo dělat“ některé věci, dělat je jinak atd.. Tímto způsobem výchovy se plýtvá potenciálem dívek - mohly by dosáhnout lepších výsledků v oblastech, ve kterých mají nadání, ale které pro ně nejsou zřejmou cestou. Pokud si dívky mohou vědomě zvolit způsob života, pak se může zlepšit jejich kvalita života - osobního i ekonomického.

Je prokázáno, že dívky nepřijímají výzvy (vědomě a podvědomě), ve kterých se necítí bezpečně - když nemají kotvy. „Ukotvení“ je proces hledání další cesty podle jednotlivých důležitých referenčních bodů a podpory a dosáhnout tak relativní psychosociální stabilitu v okolní realitě. Existují různé typy kotev  od právních a institucionálních kotev (např. Občanství), osobních kotev (např. Individuální rysy a hodnoty), sociálních kotev (zabudovaných např. v rodinných a přátelských vztazích) a mnoha dalších typů kotev. Výzkum ukazuje, že dívky mají jen 1-2 kotvy a potřebují jich mnohem více. Musíte jim poskytnout kompetence, které jim pomohou v procesu "ukotvení ve světě" a podpoří rozvoj pocitu bezpečí ve světě, ve kterém žijí.

Cíl projektu

Cílem projektu je vytvořit vzdělávací materiály , které by podle našich představ měla mít formu tzv. vážných her , pro lidi, kteří pracují s mládeží . (Vážné hry jsou hry, jejichž primárním účelem není jen zábava. Pomáhají hráčům získávat, rozvíjet a upevňovat specifické dovednosti a řešit problémy).

Prostřednictvím těchto her by si dívky měly osvojovat základní znalosti a upevňovat klíčové dovednosti , které potřebují k "ukotvení" v životě.  Jde o dovednosti jako uvědomování si svých vlastních zdrojů , schopnost požádat o pomoc, hledání spojenců, kritické myšlení, přijímání rozhodnutí, právo dělat chyby nebo být v souladu s vlastní nedokonalostí.

V rámci projektu společně s partnery vytváříme on line platformu se vzdělávacími materiály, hry, které podpoří budování klíčových dovedností a budeme se snažit odpovídat na otázky dívek z různých prostředí tak, abychom jim vysvětlili, proč je důležité nepodléhat stereotypnímu chování . Vzdělání by mělo přispívat k zabránění genderových nerovných příležitostí na trhu práce a proto budeme rozvíjet hlavně podnikatelský přístup, kritické myšlení a kreativitu.

Cílová skupina

Cílovou skupinou projektu jsou :

- pracovníci s mládeží. Lidé, kteří pracují ve školách, komunitních klubech, sousedských komunitách, nevládních organizacích, kteří již mají zkušenosti s používáním her ve vzdělávání, mají podporu svých organizací / komunit, ale hledají nízkorozpočtová řešení.

- dívky ve věku 13–21 let z různých sociálních skupin. Osvědčené postupy / hry budou vytvořeny s pomocí mladých lidí, kterým má toto řešení pomoci.