Skip to main content

Academy for Women Entrepreneurs (AWE)

Akademie pro začínající podnikatelky Academy for Women Entrepreneurs (AWE) je společný vzdělávací projekt BPWCR a Velvyslanectví USA v ČR.

Tento studijní program je určen začínajícím podnikatelkám nebo ženám s podnikatelským plánem. Studium je založeno na programu DreamBuilder, vyvinutém prestižní Thunderbird School of Global Management Arizonské státní univerzity.

Během tří měsíců čeká na studentky 13 online lekcí v angličtině, na něž naváže týdenní setkávání s lokálními facilitátorkami. Těchto rolí se v České republice ujaly podnikatelky – Venda VaníčkováJulie Válková a Šárka Rooya Jiřičná.

Úspěšné absolventky programu pak získají certifikát již zmíněné prestižní americké instituce.

Třetí ročník akademie AWE v České republice byl zahájen 18. března 2023.

Digital Education Enterprise 

Digital transformation: from adult-education institution to Digital Education Enterprise

Tento projekt Erasmus+ vyroste na vědomostech 5 partnerů ze zemí jako Bulharsko, Španělsko, Turecko, ČR a Kypr, aby připravili inovativní obchodní model postavený na pilířích  digitálních technologií čtvrté průmyslové revoluce.

Nový obchodní model nastaví digitální fungování vzdělávací organizace.

Naším úkolem je pochopit a naučit se co znamená digitalizace, jak ji můžeme využít v našem spolku a poté ji aplikovat. Celý proces digitalizace BPWCR musíme zaznamenat a vydat manuál, doporučení, pro další podobné organizace, aby věděly, jak na to.

Období projektu: 11/2021–10/2023

Women, families, careers - Digital solutions in adult learning

Tento projekt Erasmus+ vyroste na vědomostech 4 partnerů ze 3 zemí, a to Maďarsko, ČR a Slovensko.

Záměrem projektu je vytvořit sbírku aplikací a digitálních nástrojů, které usnadní každodenní rodinný život. Chceme motivovat ženy k využívání digitálních nástrojů ve svém osobním životě, sledování aktuálních trendů a prohloubení znalostí moderních digitálních nástrojů.

Zapojení do tohoto projektu nám poskytuje jedinečnou příležitost ovlivnit digitální vzdělávání žen a jeho dopad na společnost.

1.6. 2023 proběhlo úvodní partnerské setkání online.
28.6. 2023 jsme v Budapešti prezentovaly digitální technologie, které naše organizace využívá.
30.11. 2023 proběhlo druhé setkání partnerů v rámci kterého bylo i setkání se stakeholdery na malé konferenci Education Without Limits

Project no.: 2022-2-HU01-KA210-ADU-000098893
Období projektu: 02/2023–07/2024

Navýšení kapacity BPWCR

Projekt se zaměřuje na navýšení kapacity BPWCR v oblastech efektivního řízení a komunikace, strategické vize a posílení prvků předvídatelného financování klíčových projektů na poli rovných příležitostí žen a mužů. V průběhu 24 měsíců dojde k vyškolení šesti klíčových zaměstnankyň BPWCR a zpracování strategických dokumentů, které organizaci připraví na efektivnější fungování.

Project no.: CZ.03.01.02/00/22_011/0000297
Období projektu: 08/2023–07/2025