V rámci projektu na podzim 2020 uspořádáme ve spolupráci s Prahou 4 opět 4 setkání s kulatými stoly pro 10 - 15 žen.

Trvání každého workshopu je 1,5 hodiny. Ženy budou mít možnost buď absolvovat celou ucelenou sérii, případně si vybrat témata, která pro svůj rozvoj nejvíce potřebují. Vzhledem k cílové skupině nabídneme ženám opět hlídání dětí v dětském koutku ve spolupráci s Baby Office, aby měly na svoje vzdělávání prostor. 

NOVÉ Termíny :  9. září, 14. října, 7. listopadu, 9. prosince 2020

Po rodičovské do práce 

V rámci projektu Mentoring pro Prahu 4, jsme v roce 2019 uskutečnily 2 setkání žen na rodičovské dovolené. 

Pro obě setkání jsme využily překrásné prostory Nuselské radnice, hlídání dětí zajistila pro bono společnost Baby office.  Obou setkání se zúčastnila paní starostka Michalcová a paní Schneiderová, vedoucí odd. rodinné politiky.

Témata setkání: 

17.9. 2019   Mateřská jako položka v životopise     13 účastnic 

15.10.2019  Jak nakopnout kariéru                            11 účastnic

Využily jsme metodu tzv. speed mentoringu, který je velmi moderní osvědčenou metodou osobního rozvoje, kterou vyvinula naše organizace v roce 2010 a velmi aktivně ji využívá.  Ženy získaly informace o tom,  jak pracovat se znalostmi a dovednostmi, které získaly v průběhu rodičovské dovolené, diskutovalo se o jejich postavení na pracovním trhu, o tom, jak hledat flexibilní formy práce nebo se pustit do podnikání.  Na druhém setkání získaly ženy zcela konkrétní rady, jak se opětovně zařadit na trh práce.  

Velkou pozornost jsme věnovaly publicitě projektu a zobecnění výsledků diskuzí – zveřejnily jsme 4 články v Deníku Online pro Prahu 4.

» Rodičovská dovolená patří do profesionálního životopisu.

» Patří RD do profesionálního životopisu? Rozhodně ano!

» Jak nakopnout kariéru.

» Mentoring je účinou metodou jak nakopnout kariéru.

Informace a fotografie z akcí byly zveřejněny na webu organizace i na sociálních sítích

Celkově hodnotíme projekt jako velmi úspěšný. Ženám, které se ho zúčastnily poskytl zcela konkrétní informace a rady potřebné k návratu na trh práce a doplnil je motivací k tomu , aby našly zaměstnání nebo podnikání, ve kterém využijí nejen svoji předchozí kvalifikaci, ale i nově získané znalosti a dovednosti. 

Těšíme se na novou sezonu v roce 2020. Sledujte vypsané termíny kulatých stolů.

Log in with your credentials

nebo    

Forgot your details?

Požádat o členství v BPW

Přejít k navigační liště