Skip to main content

Po rodičovské do práce - projekt pro rodiče na MD/RD

Cílem tohoto projektu bylo pomoci ženám překlenout přechodovou fázi mezi RD a vstupem
na trh práce, pomoci jim lépe se uplatnit, získat přehled o aktuální situaci a také podporu ostatních žen v podobné situaci.

V rámci projektu organizace uskutečnila v roce 2021 tři setkání pro ženy z Prahy 4. Kulaté stoly vedené zkušenou mentorkou představují jednu z nejúčinnějších metod osobního rozvoje. Do projektu se zaregistrovalo celkem 54 žen, které byly osloveny pomocí článků, webových stránek, sociálních sítí a tištěných letáků. 

Termíny, mentorky a vybraná témata: 

14.09.2021  Kateřina Reichertová upozornila na nové digitální možnosti pro ženy “Digiškola

19.10.2021 Hana Mullerová rozebrala téma Jak najít vysněnou práci

09.11.2021 Hana Váchová Kočková vynesla důležitost networkingu nejen při hledání práce

Jednotlivé události byly promovány také na sociálních sítích, hlavně na FB, kde se cílová skupina nejvíce pohybuje. Události jsme sdílely také do skupin zaměřujících se přímo na cílovou skupinu projektu Mentoring pro Prahu 4 s Kateřinou Reichertovou, Mentoring pro Prahu 4 s Hanou MullerovouMentoring pro Prahu 4 s Hanou Váchovou Kočkovou

Pro první dva termíny setkání jsme využily krásné prostory Nuselské radnice. V rámci celého projektu jsme zajistily hlídání dětí od organizace Baby Office, která také sídlí na Praze 4 a provozuje hlídání dětí ve firmách.  

Z technických důvodů jsme listopadové setkání přesunuly do inspirativních prostor Magenta Experience Center sídlící v OC Arkády Pankrác.

V rámci projektu vznikly grafické materiály (letáky, pozvánky a grafické medailonky mentorek) použité na sociálních sítích, webových stránkách i pro zveřejnění článků v externích médiích.

S celou skupinou, včetně účastnic z minulých ročníků, organizace nadále pracuje pomocí informačních newsletterů a přímé emailové komunikace. 29.8.2021 Pozvánka do projektu Mentoring na Praze 4, 8.9.2021 Pozvánka na mentoring s Kateřinou Reichertovou, 29.10.2021 Pozvánka na mentoring s Hanou Váchovou Kočkovou

Účastnice dostaly také možnost vybrat si hned z 22 témat v Mentoringové zóně pravidelně pořádané naší organizací na pracovním veletrhu HR days 2021. Tuto možnost využilo 22 žen, které se aktivně zapojily do debat nad tématy zaměřenými především na kariérní růst.

Na žádost účastnic projektu jsme vytvořily uzavřenou Facebookovou skupinu, aby mohly nadále zůstat v kontaktu a vzájemně celoročně čerpat ze svých zkušeností a podporovat se. Podporu jim ve skupině také poskytují mentorky zapojené do projektu.

Závěrem  

Aktivity typu speed mentoring, tedy sdílení zkušeností u kulatých stolů se zkušenou mentorkou, pomáhají přímo podpořit konkrétní účastnice, které načerpají nové znalosti, naučí se sebeprezentaci a propojení s ženami v podobné životní situaci a tím posiluje sebevědomí žen.

To vše má vyšší sociální dopad na účastnice i na celou rodinu, když se o své zkušenosti dělí
s členy domácnosti, ihned je aplikuje ve své praxi, nebo zkusí během RD podnikání, či částečný pracovní úvazek.

Podařilo se nám vytvořit komunitu aktivních žen, které dostaly prostor pro učení i networking (vzájemné poznání).

Pro zviditelnění aktivit a podpoře povědomí o městské části přátelské ženám a rodinám, organizace zajistila externí publicitu projektu: 

20.08.2021 - BabyOffice.cz: Pracovní vlak ujíždí rychle. S Digiškolou ho nezmeškáte…
01.09.2021 - Tučňák 09/2021 (str. 20)
07.09.2021 - Ew-nn.com: Speed mentoring pro ženy z Prahy 4
07.09.2021 - B2B-nn.com: BPWCR pořádá speed mentoring pro ženy z Prahy 4
07.09.2021 - Praha4online.cz: Kulaté stoly pro ženy z Prahy 4. Podpora na jejich cestě…
20.09.2021 - BabyOffice.cz: Jak najít vysněnou práci? Mentoring pro ženy z Prahy 4
26.09.2021 - Praha4online.cz: Kristýna Štorková: Při mentoringu vás nikdo nehodnotí, ale může vás posunout vpřed
29.09.2021 - Pozvánka na webu MČ Praha 4
01.10.2021 - Tučňák 10/2021 (str. 21)
02.11.2021 - Praha4online.cz: Mentoring pro Prahu 4 tentokrát o navazování a budování kontaktů

S výstupy z projektu budeme i nadále pracovat.

V rámci přímé propagace jsme spolu s dobrovolnicemi z minulých ročníků umístily letáky na strategická místa na Praze 4.


Učení je dlouhodobá a celoživotní záležitost
a péče o své vědomosti během rodičovské dovolené je klíčovou aktivitou při návratu do práce. Pokud ženy umíme povzbudit, vzájemně se podporovat a udržet pocit, že stále patří mezi pracující ženy, návrat do pracovního procesu je mnohem jednodušší.  

Věříme, že výsledky projektu jsou významné, protože mají přímý dopad na konkrétní osoby a my bychom v tom chtěly pokračovat také v roce 2022.