Skip to main content
aktualitaPraha 4

Po rodičovské do práce – projekt 2019 pro rodiče na MD/RD

By 7. 1. 20197 září, 2022No Comments

V rámci projektu Mentoring pro Prahu 4, jsme v roce 2019 uskutečnily 2 setkání žen na rodičovské dovolené.

Pro obě setkání jsme využily překrásné prostory Nuselské radnice, hlídání dětí zajistila pro bono společnost Baby office.  Obou setkání se zúčastnila paní starostka Michalcová a paní Schneiderová, vedoucí odd. rodinné politiky.

Témata setkání:

17.9. 2019   Mateřská jako položka v životopise     13 účastnic

15.10.2019  Jak nakopnout kariéru                            11 účastnic

Využily jsme metodu tzv. speed mentoringu, který je velmi moderní osvědčenou metodou osobního rozvoje, kterou vyvinula naše organizace v roce 2010 a velmi aktivně ji využívá.  Ženy získaly informace o tom,  jak pracovat se znalostmi a dovednostmi, které získaly v průběhu rodičovské dovolené, diskutovalo se o jejich postavení na pracovním trhu, o tom, jak hledat flexibilní formy práce nebo se pustit do podnikání.  Na druhém setkání získaly ženy zcela konkrétní rady, jak se opětovně zařadit na trh práce.

Velkou pozornost jsme věnovaly publicitě projektu a zobecnění výsledků diskuzí – zveřejnily jsme 4 články v Deníku Online pro Prahu 4.

» Rodičovská dovolená patří do profesionálního životopisu.

» Patří RD do profesionálního životopisu? Rozhodně ano!

» Jak nakopnout kariéru.

» Mentoring je účinou metodou jak nakopnout kariéru.

Informace a fotografie z akcí byly zveřejněny na webu organizace i na sociálních sítích.

Celkově hodnotíme projekt jako velmi úspěšný. Ženám, které se ho zúčastnily poskytl zcela konkrétní informace a rady potřebné k návratu na trh práce a doplnil je motivací k tomu , aby našly zaměstnání nebo podnikání, ve kterém využijí nejen svoji předchozí kvalifikaci, ale i nově získané znalosti a dovednosti.

Líbí se Vám tento projekt? Neváhejte nám napsat (bpwcr@bpwcr.cz) a pojďme jej připravit společně také u Vás.

 

Aktuální ročník