Skip to main content

Po rodičovské do práce 2022 - projekt pro rodiče na MD/RD

Cílem tohoto projektu bylo pomoci ženám překlenout přechodovou fázi mezi RD a vstupem
na trh práce, pomoci jim lépe se uplatnit, získat přehled o aktuální situaci a také podporu ostatních žen v podobné situaci.

V rámci projektu organizace uskutečnila v roce 2022 tři setkání pro ženy z Prahy 4. Kulaté stoly vedené zkušenou mentorkou představují jednu z nejúčinnějších metod osobního rozvoje. Do projektu se zaregistrovalo celkem 62 žen, které byly osloveny pomocí externích článků, webových stránek, sociálních sítí a emailových rozesílek.

Účastnice dostaly také možnost vybrat si hned z 22 témat v Mentoringové zóně pravidelně pořádané naší organizací na pracovním veletrhu HR days 2022. Tuto možnost využilo 28 žen, které se aktivně zapojily do debat nad tématy zaměřenými především na kariérní růst.

Termíny, mentorky a vybraná témata: 

20.09.2022   Miroslava Barčová Křivánková na téma "Maximalizujte své šance při hledání práce"
15.11.2022   Markéta Stanová na téma "Jak je důležité tvořit vlastní sítě"
06.12.2022   Lenka Kousková na téma "Sebeúcta, sebehodnota…malé změny, velké účinky"

Jednotlivé události byly promovány také na sociálních sítích, hlavně na Facebooku, kde se cílová skupina nejvíce pohybuje. Události jsme sdílely také do skupin zaměřujících se přímo na cílovou skupinu projektu Mentoring pro Prahu 4 s Miroslavou Barčovou Křivánkovou, Mentoring pro Prahu 4 s Markétou Stanovou, Mentoring pro Prahu 4 s Lenkou Kouskovou.

Pro všechny termíny setkání jsme využily prostory partnerské organizace Baby Office se sídlem na Praze 4 provozující hlídání ve firmách, která nám v rámci celého projektu zajistila hlídání dětí.

V rámci projektu vznikly grafické materiály (pozvánky a grafické medailonky mentorek) použité na sociálních sítích, webových stránkách i pro zveřejnění článků v externích médiích (viz níže).

S celou skupinou, včetně účastnic z minulých ročníků, organizace nadále pracuje pomocí informačních newsletterů a přímé emailové komunikace. 16.8.2022 Pozvánka do projektu Mentoring na Praze 4, 16.9.2022 Pozvánka na mentoring s Miroslavou Barčovou Křivánkovou, 8.11.2022 Pozvánka na mentoring s Markétou Stanovou.

Závěrem
Aktivity typu speed mentoring, tedy sdílení zkušeností u kulatých stolů se zkušenou mentorkou, pomáhají přímo podpořit konkrétní účastnice, které načerpají nové znalosti, naučí se sebeprezentaci a propojení s ženami v podobné životní situaci a tím posiluje sebevědomí žen.

To vše má vyšší sociální dopad na účastnice i na celou rodinu, když se o své zkušenosti dělí s členy domácnosti, ihned je aplikuje ve své praxi, nebo zkusí během RD podnikání, či částečný pracovní úvazek.

Podařilo se nám vytvořit komunitu aktivních žen, které dostaly prostor pro učení i networking (vzájemné poznání).

Propagaci celého programu jsme přizpůsobily průzkumu z loňského ročníku tak, abychom cílovou skupinu zasáhly co nejefektivněji.

Pro zviditelnění aktivit a podpoře povědomí o městské části přátelské ženám a rodinám, organizace zajistila externí publicitu projektu:

01.09.2022 - BabyOffice.cz: Maximalizujte své šance při hledání práce
08.09.2022 - ProfiHR: Mentoring pro Prahu 4 opět podpoří ženy v profesním růstu
01.10.2022 - Tučňák 10/2022 (str. 21)
05.10.2022 - BabyOffice.cz: Mentoringové setkání pro ženy z Prahy 4
01.11.2022 - Tučňák 11/2022 (str. 20)
06.11.2022 - BabyOffice.cz: Mentoringové setkání pro ženy z Prahy 4
01.12.2022 - Tučňák 12/2022 (str. 14)

S výstupy z projektu budeme i nadále pracovat. Využijeme zejména získaný zájem vydavatelství časopisu Naše Praha, kde budeme pravidelně přinášet konkrétní rady pro ženy na rodičovské k profesnímu růstu a opětovnému nastartování kariéry.

Učení je dlouhodobá a celoživotní záležitost a péče o své vědomosti během rodičovské dovolené je klíčovou aktivitou při návratu do práce. Pokud ženy umíme povzbudit, vzájemně se podporovat a udržet pocit, že stále patří mezi pracující ženy, návrat do pracovního procesu je mnohem jednodušší.

Věříme, že výsledky projektu jsou významné, protože mají přímý dopad na konkrétní osoby a my bychom v tom chtěly pokračovat také v roce 2023.