rubrika Bpw Int

„Nedělejte malé plány, ty vás dostatečně nemotivují.“ Amany Asfour, prezidentka BPW International 2017-2020

Svíčkový ceremoniál  2018

Paní Prezidentka zdraví drahé BPW sestry z celého světa a připomíná konání letošního Svíčkového ceremoniálu, při kterém vzpomínáme na všechny sestry naší BPW rodiny.

Paní Prezidentka je si jistá, že každá z nás se připojila k BPW vedená touhou se stát „game changer“ na naší cestě k rovnosti pohlaví a rovných příležitostí pro ženy.

Pro paní Asfour je čest být v čele organizace BPW International. S podnikáním začala již ve třetím ročníku studia medicíny, kdy založila vlastní firmu obchodující s medicinským vybavením. Za velmi důležité proto považuje podporu podnikání a budování kariéry mladých žen.

Pro splnění svého snu o sjednocení žen z celého světa v boji za rovnost a stejná ekonomická práva paní doktorka hledala propojení s přední organizací, sdružující pracující a podnikající ženy. To byl důvod, proč ji oslovila právě BPW International.

V roce 2017 byla poctěna zvolením světovou Prezidentkou BPW.

V průběhu své cesty s BPW definovala následující návod na úspěch:

  • pionýr v práci, kterou děláme, ale také ve snech, které chceme splnit
  • nadšení pro úkoly, které jsou stanoveny a důležité pro splnění cílů
  • stanovení plánu kroků pro podporu strategie k dosažení svých cílů
  • podávání nejlepších výkonů dle svých schopností a pokračování v učení od ostatních
  • houževnatost a vytrvalost na cestě, kterou jste zvolili a nikdy neztrácet naději.

Hlavní téma pro své tříleté funkční období definovala takto  „Umožnit ženám realizovat trvalé udržitelný rozvoj cílů“ (dále SDGs). SDGs  se skládá ze  spolu spojených cílů, které vytýčily Spojené národy pro dosažení do roku 2030. Mezi ně patří ukončení chudoby, zajištění potravinové bezpečnosti, zdravého života pro všechny, kvality vzdělání, zajištění rovnosti pohlaví, přístup k čisté vodě a hygieně, cenově dostupné a čisté energie, přístup ke slušné práci a hospodářskému růstu, inovacím a infrastruktuře, zmenšení nerovností, zodpovědná spotřeba a výroba, změny klimatu, mír, spravedlivost, silné instituce, atd.

Posílení práv žen a propagace rovnosti pohlaví je zásadní pro SDGs. V našich pobočkách máme k realizaci hodně projektů SDGs:  She trade, podpora vzdělání pro dívky, podpora žen na venkově, podpora agropodnikání a iniciativ OSN pro ženy atd.

V průběhu 3 let její činnosti se objeví stovky příběhů o tom, jak BPW přispívá k splnění SDGs. Proto se připravují i nové webové stránky, aby se prezentovaly všechny důležité projekty.  Paní prezidentka vyzývá k registraci našich projektů na stránkách organizace s cílem zvyšovat povědomí o BPW.

Paní prezidentka ráda cituje výrok zakladatelky naši organizace Dr. Leny Madesin Philips o tom, jak být Game Changer.

„Make not small plans. They have no power to stir the blood.“

tedy:

„Nedělejte malé plány, ty vás dostatečně nemotivují.“

Každá z našich sester po celém světě má vlastní plány, priority a výzvy.  Když se však spojíme pod naším společným deštíkem BPW International a společně zapálíme svíčky za naše sestry, pocítíme sílu, která nám pomůže splnit naše sny. Svíčkový ceremoniál nás utvrzuje v schopnosti být game changer. Víme, že nejsme ve světě sami, že máme rodinu členek BPW, které také zapalují svíčky pro nás.

Na závěr paní Prezidentka cituje africkou moudrost

„Když chceš jít rychle, jdi sám. Když chceš dojít daleko, jděme společně.“

a posílá vřelé pozdravy každé z nás při konání velkolepého Svíčkového ceremoniálu.

 

Buď členkou, buď žlutá! Buď vidět 26.8. Jak?

August 26th is just around the corner, and as you know we are promoting a very special media campaign to celebrate our 86th Anniversary and increase the BPW visibility.

Would you please support this campaign by posting on your social media (Facebook, Twitter, Instagram, etc.)  the following announcement with the attached picture?

Join us in celebrating BPW's 86th anniversary on 26 August 2016 by wearing something yellow.  It could be anything (an outfit or an accessory) that you'd like to wear and your BPW PIN.

Share your photo online, and don't forget to include our official hashtag  #BPWDay on your post.

I will appreciate if you also post your picture on August 26th .

Regional Coordinators, could you please ask your Federations and Affiliate Clubs to do the same? Of course!

Let's share our anniversary with the world and make it a trend topic! Thank you.

Women and Ethics / BPW Africa

What we value more at work:

MEN              &                     WOMEN

 Money                              -relationships/friends

 Benefits                           -recognition/respect

 Power                               -Fairness and equity

 Authority                        -collaboration/commune

 Status                               -family and home

Conclusion

 Women can make a difference by taking action now. Women are designed to be ethical thereby ensuring long term success.

 Women should support women to excel in business, politics, administration generally.

 Your only strategy must not be to agitate for hand-downs from men. You must realize that rising women is a rise to save the nation. Get involved. No pain, no gain.

 

More pictures. 

 

work-life balance faced by working families“ – připojte svůj názor!

V srpnu 2015 Komise zveřejnila plán realizace iniciativy s názvem „A new start to address the challenges of work-life balance faced by working families“ (nový přístup k řešení problému sladění soukromého a pracovního života, s nímž se potýkají pracující rodiče). Tato iniciativa má nahradit návrh Komise z roku 2008 na revizi směrnice o mateřské dovolené[1]. Cílem je zvýšit účast žen na trhu práce tím, že se bude modernizovat stávající právní a politický rámec EU a přizpůsobí se dnešnímu trhu práce. Záměrem je pomoci pracujícím, kteří se starají o děti nebo o závislé členy rodiny, lépe sladit rodinný a pracovní život, rovnoměrněji rozdělit povinnosti související s péčí o rodinu mezi ženy a muže a posílit rovnost žen a mužů na trhu práce.

Účelem této konzultace je shromáždit názory na vytvoření a zavedení řady možných nástrojů na úrovni EU, které podpoří rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem.

Připojte svůj názor a vyplňte dotazník do 17.2.2016.

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/WorkingCarers

Podkladový dokument v CZ

Podkladový dokument v EN

BPW Europe Policy Advisors’ Newsletter

Vážené členky,

právě vyšel BPW Europe Policy Advisors' Newsletter, který shrnuje aktivity BPW International od září 2015 do ledna 2016.

Můžete se dočíst, čemu se věnovaly Miette Dechelle a Susana Binder, poradkyně BPW v EU. Co se událo v Evropské komisi a Evropském parlamentu, čím se zabývaly v  EIGE: European Institute for Gender Equality a EWL: European Women Lobby.

BPW International NWL

 

15. Evropská konference BPW 2016 Zurich

I když poněkud s předstihem, dovolíme si Vás pozvat na významnou událost BPW Europe, a tou je 15. Evropská konference BPW 2016. Konference se bude konat v Zurichu od 30. září do 2. října 2016.

http://bpw-europe.org/conference-2016

Na webových stránkách si již můžete prohlédnout program konference:

http://bpw-europe.org/pdf/program_29_09_2015.pdf

Bližší informace o registraci, konferenčním poplatku, ubytování a pod. naleznete zde:

http://bpw-europe.org/index.php?option=com_dtregister&Itemid=634&eventId=2&controller=event&task=individualRegister

Happy Holidays from BPW International – Achievements and Updates

A Holiday Message

It has been an eventful 2015 and as the year draws to a close, we would like to wish all of our lovely BPW members a safe and happy Holiday Season, and a Wonderful 2016 to you and yours. 

- From the members of BPW International Executive 

Peace on Earth! | Paix Sur Terre! | Pace Sulla Terra! | Paz en la Tierra!

News From The President

The Regional Conference of North America and the Caribbean was held November 5th-8th in the Cayman Islands. In attendance were 7 members of the International Executive including myself, VPs Amany Asfour and Arzu Ozyol, Executive Secretary Catherine Bosshart, Young BPW Representative Ketlin Tackman, Regional Coordinators Marta Solimano and Bessie Hironimus, as well as Past Presidents Antoinette Ruegg and Liz Benham, and Peace and Intercultural Understanding Chair Elisa Campos. It was a very informative Conference, all members of the Executive and the Past Presidents had the opportunity to make presentations and share information on BPW International activities. I would like to congratulate BPW Cayman Islands President Andrea Williams and her members for the wonderful job they did to ensure the success of this Regional Conference. It was great to see members from all the North American and the Caribbean regions attending the conference. This gave us an opportunity for the members to get closer to each other and to know each other better.

Accompanied by RC Marta Solimano, I attended the AGM of BPW Brazil which for the first time, was held on a cruise ship. The close quarters on the ship gave us time to talk, to share our interests and our concerns. The program included International, Regional and National issues, which were of great interest to the attendees. Special recognition to BPW Brazil President Eunice Cruz and her National Executive for the success of this conference. In addition, I share my gratitude to them and their members for their kindness.

After the conference, I  had the opportunity to meet with Jennifer Iverson, WEConnect Brazil, and with Rosemary Correa, President of the Sao Paulo State Women Council prior to the AGM, and afterwards RC Marta and I met with Mrs. Chieko Aoki, President of the Blue Tree hotel chain who leads the campaign by Brazilian entrepreneurs to amend the Brazilian Constitution to eliminate corruption and to reach gender equality. During both meetings, we shared mutual interests which will allow us to join efforts and participate in these issues. I also had the opportunity to meet with Karin Pape, BPW Wiesbaden member in Germany, as well as with the members of BPW Sao Paulo during a dinner.

During the last day in Brazil, Elisa Campos arranged a meeting with Amalia Ruth Borges Smith, past International Vice President and Past LA RC, with whom I have enjoyed over 30 years of friendship.

Read more link

Women Should Have The Equal Opportunity To Lead U.N.

In its 70 years, the United Nations has been led by eight Secretary-Generals who are male. An online campaign is therefore urging the U.N. to elect a female Secretary-General, and thus promote equality for women in leadership across the world. Thirty countries have signed on to this campaign. As an organisation advocating for gender equality, BPW needs to get on board with this initiative as well. For more information on this campaign, click here

BPW konference – Severní Amerika a Karibská oblast

Zveme Vás na regionální konferenci BPW – Severní Amerika a Karibská oblast, která se koná od 6. do 8. listopadu na Grand Cayman v hotelu Westin.

V těchto dnech proběhne setkání YoungBPW, Leaders‘ Summir a konference, při níž si připomeneme letošní 85. výročí BPW International.

Pokud se této akce rozhodnete zúčastnit, máte možnost využít zvýhodněné nabídky ubytování, která platí ještě 5 dní po skončení konference (40 US dolarů / den).

Prosím registrujte se výhradně takto

1)      Registrace na konferenci www.bpw-international.org

2)      Hotelová rezervace – speciální odkaz BPW International North Am Att095-513542 Pouze pokud využijete tento link, využijete zmíněnou výhodnou cenu ubytování.

Ve stejném termínu máte možnost se zúčastnit gala večeře se Sirem Patrickem Stewartem, hercem, který je rovněž znám pro svou aktivitu proti domácímu násilí. Vstupenky na tuto speciální akci naleznete zde: http://www.compasscayman.com/caycompass/2015/06/30/-Star-Trek--actor-to-speak-at-Cayman-conference/

BPW International November 2015