Naše nová firemní členka Bára se připojila k minulému mezinárodnímu callu BPW International a napsala o něm přiloženou zprávu. Tématem byl vliv organizací BPW v OSN a dalších vlivných světových hnutích.

Jak jsem pochopila, tak BPW je v mezinárodním měřítku neskutečně silnou organizací s významným hlasem a doufám, že i v rámci ČR má náš hlas váhu,” podtrhuje Barbara Andelova.    

5. května se uskutečnilo z iniciativy Geraldine Crevat již třetí mezinárodní on-line setkání pod názvem INTERCONTINENTAL Online meeting "COVID 19". Setkání, jehož se účastnilo na 30 žen z různých koutů světa, mělo za účel sdílet aktuální informace o vývoji pandemie koronaviru v jednotlivých zemích, ale také vyjádřit své pocity, obavy i očekávaní a vzájemnou podporu za situace, ve které se nyní nacházíme. 

  

Mezi jednotlivými zeměmi měla již tradičně silné zastoupení Itálie, za níž následovala Brazílie, Francie, pak Austrálie a Nový Zéland, Burkina Faso, Egypt, Chorvatsko, Island, Jordánsko, Libanon, Nigérie, Pobřeží slonoviny, Rakousko, Švédsko, Švýcarsko, Uganda, USA, Velká Británie a nechyběla ani naše organizace zastoupená prezidentkou Lenkou Šťastnou a Barbarou Andelovou.

Společným tématem všech zúčastněných byla otázka nárůstu domácího násilí, kterému by se měla a bohužel nevěnuje zvýšená pozornost. Druhým společným tématem byla situace seniorů, kteří se ocitli v sociální izolaci – jenom zlomek z této ohrožené skupiny má přístup k on-line médiím a dokáže s nimi pracovat. Například ve Velké Británii se kromě jiného senioři ocitli bez možnosti přístupu k tištěným novinám.

Catharina BOSSHART, viceprezidentka BPW Švýcarsko se s námi podělila o pozitivní zprávy, že se život ve Švýcarsku pozvolna vrací k normálu a čísla pozitivně testovaných klesají. Vyjádřila ovšem obavy z druhé vlny nákazy, která může po uvolnění přijít a také se dotkla situace mezi imigranty a žadateli o azyl, kteří nemají sociální zabezpečení a nyní se propadli pod hranici chudoby. Stát a charitativní organizace distribuují těmto ohroženým skupinám potravinové balíčky a usilují o zajištění jejich základních potřeb. 

Velice optimisticky vystoupila Katrín OLADOTTIR z Islandu, která věří v ustupující tendenci koronaviru a pochválila opatření a podporu obyvatel ze strany vlády. Ve stejném pozitivním duchu vystoupila Helen SWALES z Nového Zélandu. Naopak zástupkyně Brazílie mluvily o obavách z přicházejícího zimního období, nedostatečné aktivitě, či spíše pasivitě vlády a prohlubování chudoby.

Josiane OUEDRAOGO z Burkina Faso by kladla větší důraz na osvětu pokud jde o dodržování hygienických pravidel. Ve většině obchodů, ať už jde o potraviny nebo jiné zboží, prodávají ženy. Místní muži však jen v omezené míře akceptují od žen instrukce týkající se dezinfekce rukou, používání roušek nebo sociální distanc. 

 

České BPW informovalo o nově přijatých krocích pozvolného uvolňování a jejich platnosti od 11. května. Na soudy je však brzy. V průběhu setkání zaznívaly přirozeně obavy z druhé vlny koronaviru, avšak pozitivní náboj, víra a optimismus zakončili více než dvouhodinové mezikontinentální setkání.        

          

Bára připomíná, že by bylo fajn se obdobně v rámci ČR propojit a sdílet to co nás ženy aktuálně v souvislosti s koronavirem trápí. Ještě v březnu jsme na tyto potřeby zareagovaly sérií online vysílání s našimi členkami s názvem Co právě teď dělám já, jejichž záznamy můžete sledovat zde a pokračujeme volnými rozhovory ve spolupráci s Xelle Energy Drink s Katarínou. Každý čtvrtek od 12 hodin můžete sledovat jeho díly na facebookovém streamu.
Tags:

Log in with your credentials

nebo    

Forgot your details?

Požádat o členství v BPW

Přejít k navigační liště