Skip to main content
aktualitaBPW International

„Nedělejte malé plány, ty vás dostatečně nemotivují.“ Amany Asfour, prezidentka BPW International 2017-2020

Svíčkový ceremoniál  2018

Paní Prezidentka zdraví drahé BPW sestry z celého světa a připomíná konání letošního Svíčkového ceremoniálu, při kterém vzpomínáme na všechny sestry naší BPW rodiny.

Paní Prezidentka je si jistá, že každá z nás se připojila k BPW vedená touhou se stát „game changer“ na naší cestě k rovnosti pohlaví a rovných příležitostí pro ženy.

Pro paní Asfour je čest být v čele organizace BPW International. S podnikáním začala již ve třetím ročníku studia medicíny, kdy založila vlastní firmu obchodující s medicinským vybavením. Za velmi důležité proto považuje podporu podnikání a budování kariéry mladých žen.

Pro splnění svého snu o sjednocení žen z celého světa v boji za rovnost a stejná ekonomická práva paní doktorka hledala propojení s přední organizací, sdružující pracující a podnikající ženy. To byl důvod, proč ji oslovila právě BPW International.

V roce 2017 byla poctěna zvolením světovou Prezidentkou BPW.

V průběhu své cesty s BPW definovala následující návod na úspěch:

  • pionýr v práci, kterou děláme, ale také ve snech, které chceme splnit
  • nadšení pro úkoly, které jsou stanoveny a důležité pro splnění cílů
  • stanovení plánu kroků pro podporu strategie k dosažení svých cílů
  • podávání nejlepších výkonů dle svých schopností a pokračování v učení od ostatních
  • houževnatost a vytrvalost na cestě, kterou jste zvolili a nikdy neztrácet naději.

Hlavní téma pro své tříleté funkční období definovala takto  „Umožnit ženám realizovat trvalé udržitelný rozvoj cílů“ (dále SDGs). SDGs  se skládá ze  spolu spojených cílů, které vytýčily Spojené národy pro dosažení do roku 2030. Mezi ně patří ukončení chudoby, zajištění potravinové bezpečnosti, zdravého života pro všechny, kvality vzdělání, zajištění rovnosti pohlaví, přístup k čisté vodě a hygieně, cenově dostupné a čisté energie, přístup ke slušné práci a hospodářskému růstu, inovacím a infrastruktuře, zmenšení nerovností, zodpovědná spotřeba a výroba, změny klimatu, mír, spravedlivost, silné instituce, atd.

Posílení práv žen a propagace rovnosti pohlaví je zásadní pro SDGs. V našich pobočkách máme k realizaci hodně projektů SDGs:  She trade, podpora vzdělání pro dívky, podpora žen na venkově, podpora agropodnikání a iniciativ OSN pro ženy atd.

V průběhu 3 let její činnosti se objeví stovky příběhů o tom, jak BPW přispívá k splnění SDGs. Proto se připravují i nové webové stránky, aby se prezentovaly všechny důležité projekty.  Paní prezidentka vyzývá k registraci našich projektů na stránkách organizace s cílem zvyšovat povědomí o BPW.

Paní prezidentka ráda cituje výrok zakladatelky naši organizace Dr. Leny Madesin Philips o tom, jak být Game Changer.

„Make not small plans. They have no power to stir the blood.“

tedy:

„Nedělejte malé plány, ty vás dostatečně nemotivují.“

Každá z našich sester po celém světě má vlastní plány, priority a výzvy.  Když se však spojíme pod naším společným deštíkem BPW International a společně zapálíme svíčky za naše sestry, pocítíme sílu, která nám pomůže splnit naše sny. Svíčkový ceremoniál nás utvrzuje v schopnosti být game changer. Víme, že nejsme ve světě sami, že máme rodinu členek BPW, které také zapalují svíčky pro nás.

Na závěr paní Prezidentka cituje africkou moudrost

„Když chceš jít rychle, jdi sám. Když chceš dojít daleko, jděme společně.“

a posílá vřelé pozdravy každé z nás při konání velkolepého Svíčkového ceremoniálu.