V srpnu 2015 Komise zveřejnila plán realizace iniciativy s názvem „A new start to address the challenges of work-life balance faced by working families“ (nový přístup k řešení problému sladění soukromého a pracovního života, s nímž se potýkají pracující rodiče). Tato iniciativa má nahradit návrh Komise z roku 2008 na revizi směrnice o mateřské dovolené[1]. Cílem je zvýšit účast žen na trhu práce tím, že se bude modernizovat stávající právní a politický rámec EU a přizpůsobí se dnešnímu trhu práce. Záměrem je pomoci pracujícím, kteří se starají o děti nebo o závislé členy rodiny, lépe sladit rodinný a pracovní život, rovnoměrněji rozdělit povinnosti související s péčí o rodinu mezi ženy a muže a posílit rovnost žen a mužů na trhu práce.

Účelem této konzultace je shromáždit názory na vytvoření a zavedení řady možných nástrojů na úrovni EU, které podpoří rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem.

Připojte svůj názor a vyplňte dotazník do 17.2.2016.

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/WorkingCarers

Podkladový dokument v CZ

Podkladový dokument v EN

Log in with your credentials

nebo    

Forgot your details?

Požádat o členství v BPW

Přejít k navigační liště