Skip to main content
aktualita

10/2023 💫 Odměňování žen a mužů pod drobnohledem: Nobelova cena pro Claudii Goldin

Připravte si kávu nebo čaj, žlutý newsletter Business & Professional Women CR je opět tu.

Čemu se v říjnovém vydání věnujeme?

🟡 Nobelova cena za ekonomii nás inspiruje.
🟡 Komunita WEPs má nového signatáře, který na dalším setkání představí projekty na podporu žen.
🟡 Mezifiremní mentoring startuje již za týden. Poslední 3 místa pro mentees.
🟡 Oblíbený mentoring pro ženy na rodičovské dovolené pokračuje dalším setkáním.
🟡 Jak je důležité digitální vzdělávání.
🟡 Kde jste si o nás mohli přečíst a jaké články by vás neměly minout.

Přejeme vám inspirativní čtení.

Nobelova cena za ekonomii nás utvrdila v tom, že naše práce dává smysl

Nobelovu cenu za ekonomii si tento rok odnesla Claudia Goldin za svůj výzkum zaměřený na roli, kterou ženy sehrály na pracovním trhu během uplynulých dvou století a na genderové rozdíly v odměňování.
Práce Goldinové odhaluje, že rozdíly v odměňování mezi muži a ženami jsou ovlivněny mateřstvím a nároky současných trhů práce na stále dostupné zaměstnance.

Zvláště zajímavým aspektem je, že Goldin zdůrazňuje historické omezení žen spojené s manželstvím a domácími povinnostmi.
Jak se zdá, kroky směřující k genderové rovnosti v odměňování a pracovním uplatnění žen zahrnují investice do vzdělání, osvěty a změny v legislativě. K tomu je třeba přidat také poskytování dostupné péče o děti, jako jsou např. školky, a flexibilní pracovní možnosti pro ženy.

Máme radost, že můžeme firmám nabídnout nástroj, který jim poskytuje směr, jak dosáhnout svých cílů směřujících k vyššímu využití talentů žen na pracovišti. Tím nástrojem je projekt UN Global Compact a UN Women, Women’s Empowerment Principles.

Komunita Women’s Empowerment Principles (WEPs)

Přijměte pozvání na setkání signatářů a příznivců projektu WEPs.
Setkání je jedinečnou příležitostí nejen pro posílení komunity podporovatelů WEPs, ale také k získání konkrétních nápadů a znalostí, jak i vy můžete přispívat k lepšímu využití talentu žen a rovnosti příležitostí.

AWE Alumni je rostoucí komunita podnikatelek, které chtějí své podnikání neustále posouvat. BPWCR vytváří pro absolventky prostor pro vzdělávání, rozvoj a networking.
19. října od 9:00 zveme všechny absolventky Akademie pro začínající podnikatelky a členky BPWCR na networkingové setkání Empowerment Forum 2023 v MSD.

TV Nova informuje na tn.cz: Zapojení talentovaných žen pomůže udržitelnosti
Mentoring talentovaných žen v projektu Empowering Women Mentoring pomáhá odstraňovat bariéry a překážky, které brání ženám dosáhnout svého vlastního plného potenciálu. Jeho rozvíjením se zvyšují v pracovním prostředí rovné příležitosti včetně rovného odměňování (Cíl 5) a konkurenceschopnost.
První setkání odstartují již 20. října a nabídnout můžeme poslední 3 místa pro mentee ke kulatým stolům.

Projekt Po rodičovské do práce pokračuje dalším mentoringovým setkáním.
V úterý 24. 10. od 9:30 se setkáme s Janou Čertekovou nad tématem "Jak udržet 'pracovní' tempo na rodičovské?"
Přihlásit se můžete i vy, nebo pozvěte ženy kolem sebe, kterým by mentoring udělal radost a povzbudil je.