Skip to main content

AWE Alumni

Jsme rostoucí komunita absolventek Akademie pro začínající podnikatelky v ČR. Naším cílem je vzájemná podpora žen podnikatelek při budování našich snů. Vytváříme prostor pro sdílení know-how, navazování kontaktů a společný rozvoj.

Proč je komunita pro podnikání důležitá?

Komunita nabízí jedinečnou možnost přirozeně se pohybovat mezi různými polohami: je to jednak možnost vrátit se do pozice studentky, ale zároveň možnost vyzkoušet si polohu líderky, zda odprezentovat se. Přirozený způsob, jakým se v komunitě tyto polohy střídají, je skvělá škola budování vlastní podnikatelské integrity. Ženská schopnost ztělesňovat několik archetypů současně do podnikání může vnést nečekanou dynamiku.

Jiným příjemným benefitem komunity je přirozenost, s jakou v ní získávání zkušeností a učení se probíhá. Pocit zadostiučinění při zažívání flow a bezprostřední reakce na ostatní účastnice posilují ztotožnění se s novými postřehy a jsou skvělou školou naučit se integrovat aha-momenty bezprostředně v okamžiku, kdy se dějí.

Komunita také pomáhá vyrovnat se kreativně a konstruktivně se soutěží. Dlouhodobý kontakt s různorodými příběhy eliminuje tendence srovnávat se a nezdravou soutěž přeměňuje na zdravou výzvu či inspiraci. Přístup k příběhům jiných členek komunity napomáhá uvědomit si, že není úspěšného příběhu bez momentů pochybností či bez okamžiků stagnace. To zase napomáhá sebepřijetí – a našimi nejlepšími produkty jsme přece my samy.

A konečně samotné vědomí komunity je velkým benefitem jak pro podnikatelky tak pro podnikatelské prostředí. Spolupráce umožňuje konstruktivně léčit jeho neduhy, bránit jeho potřeby a rozšiřovat jeho možnosti novými směry. Projekty jako Akademie začínající podnikatelky, které účastnicím umožňují do komunity vstoupit, jsou skvělou příležitostí, jak začít slabá místa chápat jako příležitosti v bezpečném a podporujícím prostředí. Sdílení a společné pojmenovávání jsou cestou, jak se naučit průběžně vyhodnocovat a odučit (sebe)hodnotit. Skrz komunikaci potřeb, pochybností a zkušeností má komunita přirozenou schopnost posílit v nás vědomí, že svou identitu máme v rukou víc, než kdokoli jiný a neustále ji máme možnost dotvářet.

Aktuality z projektu

Linda Štucbartová is representing AWE Czechia at Women Impact Summit 🗓

7 – 9 NOV 2023 WOMAN IMPACT SUMMIT is the fastest growing Global Conference for women in business from underrepresented communities. This online event takes place over 3 days with…

Jaké bylo Empowerment forum 2023?

Ve čtvrtek 19. 10. 2023 se setkalo více než 40 žen – absolventek Akademie pro začínající podnikatelky, členek BPWCR a MSD Women’s Network – na networkingové akci v krásných prostorách…

AWE se těší velkému zájmu médií a veřejnosti

V průběhu roku představujeme veřejnosti příběhy začínajících podnikatelek a jejich nápaditých projektů.

19. 10. Empowerment Forum 2023 🗓

Akademie pro začínající podnikatelky není jen intenzivní studijní program, ale rostoucí komunita akčních žen, které kontinuálně pracují a rozvíjejí sebe i svůj business. Zveme všechny absolventky Akademie pro začínající podnikatelky…

10. 10. Webinář: Finance v podnikání s Lenkou Mrázovou

Milé #AWEsomewomen, jsem mentorka, koučka, vedu různé workshopy, pracuji s leadery i start-upy, podporuji ženy v osobním rozvoji i byznysu. Prvních více než 20 let klíčem mé kariéry byla přesná…

14. 9. Webinář: Právo v podnikání s Jitkou Kadlčíkovou

Milé #AWEsomeWomen jsem advokátka a mediátorka. Po 17 letech v advokátních korporátech jsem se rozhodla v covidovém roce 2020 postavit na vlastní nohy a rozjet svou praxi. Klientům radím v…