Skip to main content
aktualitaDigital Education Enterprise

Závěrečný meeting partnerů projektu: Digital Education Enterprise

Praha, říjen 2023 – Dvouletý projekt Digital Education Enterprise, podpořený programem Erasmus+, dosáhl svého vrcholu v polovině října v Praze, kde se setkali zástupci všech pěti partnerských organizací. Tento klíčový meeting měl za cíl zhodnotit dosažené výsledky projektu, projít finální verzi manuálu a posílit spolupráci mezi zapojenými subjekty.

Projekt Digital Education Enterprise byl zahájen před dvěma lety s ambiciózním záměrem zvýšit digitální kompetence vzdělávacích institucí. Týmy partnerských organizací, z různých zemí Evropy, se spojily, aby společně vyvinuly strategie, nástroje a postupy, které by podpořily efektivní implementaci digitalizace ve vzdělávacím prostředí.

V rámci závěrečného meetingu měli partneři příležitost sdílet své zkušenosti, úspěchy i výzvy, které během projektu čelili. Diskutovalo se o tom, jakým způsobem se podařilo integrovat digitální technologie do výuky, jaké výsledky byly dosaženy a jak mohou tyto výsledky přispět k dalšímu rozvoji vzdělávacích institucí.

Jedním z klíčových bodů setkání byla prezentace finální verze manuálu pro digitalizaci vzdělávacích firem. Tento manuál slouží jako praktický průvodce pro instituce, které se chtějí pustit do procesu digitalizace. Obsahuje osvědčené postupy, návody na výběr vhodných technologií, strategie pro zapojení pedagogických pracovníků a mnoho dalšího. Manuál byl vytvořen s ohledem na různorodé potřeby a možnosti jednotlivých organizací a má za cíl usnadnit celý proces digitalizačního úsilí.

Závěrečný meeting se také zaměřil na hodnocení dosažených výsledků projektu a stanovení budoucích kroků. Bylo zdůrazněno, že digitalizace není pouhým technologickým procesem, ale vyžaduje systematickou práci, jasně definované kroky a zapojení všech zaměstnanců vzdělávací instituce. Důležitým faktorem je také udržení motivace a nadšení pro digitalizaci i po skončení projektu.

Všichni partneři sdílejí přesvědčení, že digitalizace má potenciál významně zlepšit kvalitu vzdělání a umožnit přístup ke znalostem všem studentům bez ohledu na jejich fyzickou polohu či znevýhodnění. Společně věří v sílu inovací a spolupráce mezi vzdělávacími institucemi a doufají, že výstupy tohoto projektu budou mít dlouhodobý a udržitelný dopad.

Závěrečný meeting potvrdil, že partnerství a spolupráce, které v rámci projektu vznikly, jsou cenné nejen pro dosažení konkrétních cílů, ale i pro výměnu know-how a inspiraci mezi různými vzdělávacími institucemi. Projekt Digital Education Enterprise  tak zanechává trvalou stopu v podobě nových postupů, nástrojů a zejména v podobě silné sítě spolupracujících partnerů, kteří budou i nadále pracovat na zdokonalování vzdělávání prostřednictvím digitální transformace.