Skip to main content
aktualitaDigital Education Enterprise

Modern Digital Education

By 13. 10. 202317 října, 2023No Comments
Projekt Erasmus+ Digital Education Enterprise 

 

4. října 2023 se v Pražském Inovačním Centru (PIC) konala prezentace projektu Digital Education Enterprise a jeho manuálu.

Projekt Digital Education Enterprise byl zahájen před dvěma lety v rámci programu Erasmus+ a měl za cíl zkoumat a posílit využití digitálních technologií v procesu vzdělávání.

Díky těmto iniciativám se i náš spolek lépe připravuje na digitální budoucnost.

Tato událost přilákala jak jednotlivce, tak firmy, které se zajímají o novinky z oblasti digitalizace ve vzdělávání, novinky digitálního rozvoje v řízení firmy a ve výuce jako takové.

V prezentaci jsme ukázali, že digitální technologie mají potenciál transformovat způsob, jakým se učíme a jak přistupujeme k vzdělávání. Současně jsme zdůraznili, že je třeba hned od počátku pečlivě promýšlet cíle a způsoby digitalizace.

Manuál k projektu nabízí proces a doporučení pro učitele, vedení škol a pracovníky ve vzdělávání, kteří vidí nutnost začlenění digitální technologie do výuky. Zahrnuje informace o nejlepších praktikách, studiích případů a konkrétních nástrojů, které lze využít ke zkvalitnění vzdělávacího procesu. V dnešní době je digitalizace jedním ze zásadních témat ve vzdělávání. Digitální technologie nabízejí nové příležitosti pro efektivní výuku a osobnější přístup ke studentům.

Během prezentace měli účastníci možnost diskutovat o tom, jaké výzvy a příležitosti přináší dnešní digitální éra.  Vedená diskuze byla součástí tohoto setkání.

Projekt Digital Education Enterprise a jeho manuál představují cenný zdroj informací a inspirace pro všechny, kdo se zajímají o budoucnost vzdělávání. Je jasné, že digitalizace ve vzdělávání bude nadále pulzovat a ovlivňovat, jak se učíme a vyučujeme.