Skip to main content
aktualitaCEIEqual Pay Day

Projekt Equal Pay Day conference going international! III.

By 10. 4. 202416 dubna, 2024No Comments

Hlavním cílem projektu „Equal Pay Day conference going international! III.“ je spolupráce partnerů při organizaci a realizaci mezinárodní konference Equal Pay Day 2024, která se zabývá otázkami souvisejícími s rovným odměňováním a rovnými příležitostmi pro ženy. Projekt je realizován s podporou Fondu CEI, který se zaměřuje na spolupráci mezi zeměmi střední a východní Evropy.

Veřejně prospěšná organizace Business & Professional Women CR se jako pořadatel konference zavazuje začlenit aktivity projektu do programu konference. Na konferenci představí partnery ze 7 zemí s cílem posílit vztahy a spolupráci mezi zeměmi střední a východní Evropy. Mezi vystupujícími budou zástupci států: Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Rumunsko, Itálie, Severní Makedonie, Srbsko a Ukrajina.

Významnou součástí projektu je výzva k firmám, aby do svých náborových strategií začlenily podporu ukrajinských žen s důrazem na jejich potenciál, vzdělání, posílení trhu práce a tím zapojení do pracovního i sociálního prostředí hostitelské země.

Mezinárodní účast slibuje podnětnou diskusi i výměnu zkušeností

Konference se zúčastní renomované expertky a experti z celého světa, kteří se podělí o své znalosti a zkušenosti v oblasti rovného odměňování a rovných příležitostí. Ke spolupráci byly přizvány také ženy z Ukrajiny – konference jim poskytne bezpečný prostor pro sdílení vlastních příběhů. Jak budují svou kariéru, jak vnímají potřebu celoživotního vzdělávání nebo jak podporují lidi kolem sebe při nacházení profesního uplatnění?

Druhý den konference bude zaměřen na možnosti kariérního a osobního rozvoje žen. Zahraniční mentorky si připravují velmi hodnotná témata, vyzkouší si mentoring na vlastní kůži a podpoří tak všechny vnímavé ženy, které sní o naplnění vlastního potenciálu.

Výzva: Začlenění ukrajinských žen do pracovního procesu a do společnosti

Na výzvě se podílí všichni partneři s upřímnou touhou pomoci ukrajinským ženám. Cílem je nastolení hlubší a systémové spolupráce se zaměstnavateli, která povede k větší efektivitě a akceschopnosti při řešení těchto otázek. Velkým přínosem letošního projektu je zapojení neziskové organizace UNICEF jako partnera. Svou účastí výzvu obohatí o další inspirující úhel pohledu, a zároveň propojí s iniciativou CESTY, která posiluje postavení uprchlické mládeže na pracovním trhu.

Firmy mohou kontaktovat UNICEF napřímo 

Firmám, které se budou chtít zapojit a aktivně přispět k uplatnění ukrajinských žen na trhu práce, ať už v České republice nebo v jiných partnerských zemích projektu, poskytne UNICEF značné zjednodušení a usnadnění celého procesu. UNICEF všem zájemcům poskytne veškeré potřebné informace o tom, jak se zapojit do iniciativy CESTY. 

Projekt Equal Pay Day conference going international! III. je důležitou součástí konference, která zvedne povědomí o problematice nerovného odměňování a nabídne platformu pro sdílení zkušeností, osobních příběhů i nových příležitostí. Zapojení zahraničních mentorek a diskusní panel o kariérním rozvoji ukrajinských profesionálek zdůrazní důležitost solidarity a spolupráce v této oblasti