Skip to main content
aktualitaEqual Pay DayTiskové zprávy

Tisková zpráva: Jubilejní 15. ročník Equal Pay Day zaznamenal rekordní účast

By 12. 4. 202418 dubna, 2024No Comments

11. dubna, Praha – V České republice ženy podle Eurostatu vydělávají průměrně o 17,9 % méně než muži, což znamená, že v průměru pracují o 65 dní déle, aby dosáhly na stejnou odměnu jako muži. Jde o třetí nejhorší výsledek mezi zeměmi EU. Cílem konference Equal Pay Day je upozorňovat na tuto problematiku, otevírat veřejnou diskuzi a pomáhat hledat řešení, aby se odměňování stalo férovým. Zároveň také významně přispívá k posilování postavení žen ve společnosti a na trhu práce prezentací ženských vzorů, sdílením zkušeností, vzděláváním a mentoringem. 

„Problematika rovných příležitostí je otázkou celospolečenskou a aby byla úspěšná, je třeba, aby se do jejího řešení zapojili i muži. Rozdíl ve mzdách žen a mužů je nefér nejen vůči ženám, ale především vůči celým rodinám,“ říká Lenka Šťastná, zakladatelka a prezidentka veřejně prospěšné společnosti Business & Professional Women CR, která EPD organizuje. „Česká republika se posouvá kupředu velmi pomalu. Stále narážíme na předsudky, ke kterým jsme vychováváni. Existují vžité představy o tom, co je typicky ženská a typicky mužská profese.“

Podle Frederika Jorgensena, velvyslance Švédska, které je v Gender pay gap indexu tradičně na prvním místě by se „Česká republika měla obrnit trpělivostí, neboť rychlé úspěchy v této oblasti nelze očekávat.“ Ve Švédsku je zastoupení žen na vlivných pozicích výjimečně vysoké v soukromých firmách i v politice, přesto se jedná “jen o 36 % žen v představenstvech velkých společností a o 12,1 % žen na pozici generálních ředitelek. „Není důvod, aby to číslo nebylo vyšší,“ dodal během panelové diskuse velvyslanců, na níž vystoupil spolu s velvyslanci a velvyslankyněmi Jihoafrické republiky, Malajsie, Dánska a zástupkyní Středoevropské iniciativy (CEI).

Příležitost na změnu tady stále je

I proto letošní konference nesla podtitul Příležitost. Příležitost, kterou rovnoprávnost znamená pro firmy, domácnosti, ženy samotné i pro českou ekonomiku. Jak se ukazuje, mezi firmami je již řada takových, jejichž příklad ukazuje cestu. O své inspirativní strategie se podělili zástupci takových firem jako Philip Morris, Danone, Mars, GasNet, Lego, VML, ČEPs, Skupina Nova či Pestle & Mortar.

„Ve společnosti Philip Morris se cíleně zaměřujeme na dostatečně vysoké zastoupení žen v managementu. V praxi často narážíme na nedostatek žen se zájmem do těchto pozic růst,“ říká Andrea Gontkovičová, předsedkyně představenstva a generální ředitelka Philip Morris pro ČR, SR a HU, který byl generálním partnerem konference. „Pro nás je důležité, aby zájem žen o kariérní růst byl autentický, aby o získání vlivné pozice ženy neusilovaly jen proto, že jsou do této situace tlačeny. Z vlastního rozhodnutí pak mohou čerpat sílu v okamžicích, kdy narazí ve své kariéře na bariéru nebo se ocitnou na některé z životních křižovatek.“

Odborným partnerem konference byl letos projekt Rovná odměna Ministerstva práce a sociálních věcí. Lenka Simerská, hlavní gestorka projektu se ve svém vystoupení odbourání dezinformací šířících se okolo legislativy vyžadující transparentnost v odměňování. „Transparentnost znamená právo na informace:  kolik se na dané pozici vydělává ve firmě, kde pracujete, plus možnost dotázat se, proč jsem tam, kde jsem. A tyto informace by měly zaznít už při pohovoru,“ řekla Lenka Simerská. A nakonec poradila ženám: „Chovejte se jako by ta legislativa už platila, ptejte se na peníze. Pojďme to obrátit v příležitost!“

Rekordní účast

Letošní jubilejní ročník zaznamenal rekordní účast, včetně rekordního počtu zahraničních vystupujících z 15 zemí světa a také počet mentees, který se přehoupl přes dva tisíce.

Mezinárodní renomé konference Equal Pay Day podtrhuje i podpora předních mezinárodních institucí jako Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) a CEI, která jej letos označila za vlajkový. Jejich spolupráce je podle Lenky Šťastné, nejen uznáním dosavadního úsilí, ale také klíčem k rozšiřování dosahu a vlivu konference. Právě díky podpoře CEI může letošní ročník po právu nést označení mezinárodní.

Ulrik Vestergaard Knudsen, OECD Deputy Secretary General, v projevu pro EPD zdůraznil, že podpora rovnosti žen a mužů je strategickou politikou OECD a vyjmenoval tři klíčová opatření, která jsou nutná ke změně současné situace. „Zaprvé je třeba pokračovat v podpoře rovnoměrnějšího čerpání rodičovské dovolené otci a matkami. Zadruhé je velmi důležité zajistit kontinuální a cenově dostupnou formální péči o děti a služby mimo školní hodiny pro všechny malé děti. A zatřetí tvůrci politik mohou snížit fiskální demotivaci k práci, tzn. zajistit, aby daňový a dávkový systém nezvýhodňoval rodiny s jedním nebo hlavním výdělkem,“ řekl.

Evropská komise zařazuje kampaň a konferenci EPD, mezi významná opatření EU a jejích členských států na podporu rovného odměňování. Toto téma nabývá na důležitosti spolu s nově vzniklou povinností implementace principů udržitelného podnikání ESG a s tím souvisejícím nefinančním reportingem (CSRD). Mezi metrikami, které je totiž pod pilířem „S“ nutné sledovat a vykazovat, jsou mimo jiné i gender pay gap, míra zastoupení žen v nejvyšším managementu a rovné příležitosti, diverzita a inkluze. A právě těm se konference Equal Pay Day věnuje.

Příští ročník konference se uskuteční 25.-26. března 2025 opět v hotelu Clarion Congress Hotel v Praze.

Equal Pay Day 2024 v číslech:

16 národností

36 spíkrů na konferenci

812 účastnic a účastníků

78 mentorek

2 180 mentees