Skip to main content

Equal Pay Day conference going international! III.

Referenční číslo: 302.5.2024.049
Projektové období: 22/01/2024 – 15/07/2024

Je naprosto skvělé, že můžeme opět potvrdit mezinárodní rozšíření konference Equal Pay Day 2024 s tématem "Příležitost".

Zapojení mezinárodních partnerů do naší konference nám dává více příležitostí k naplnění cílů, které se zaměřují na informování o nových možnostech v podnikání a zaměstnávání žen, o rovných příležitostech a postavení a vlivu žen ve společnosti a díky projektu přesahující hranice České republiky.

Představení řečníků a mentorek ze 7 partnerských zemí, jako je Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Rumunsko, Itálie, Severní Makedonie, Srbsko a Ukrajina, dodává konferenci širší význam a obohacující pohled.

Mezi hlavní cíle projektu Equal Pay Day conference going international! III. patří realizace konference Equal Pay Day.

Uspořádání a realizaci konference, která se bude zabývat otázkami souvisejícími s rovným odměňováním a rovnými příležitostmi pro ženy. Aktivní příprava a zapojení 14 zahraničních řečníků a mentorek do konference.

Rozvoj partnerství se zeměmi CEI

Posílení vazeb se zeměmi střední a východní Evropy je klíčové pro podporu spolupráce a sdílení zkušeností. Poskytnutí prostoru pro zahraniční účastníky, aby se podělili o své zkušenosti, názory a osvědčené postupy, je zásadní pro podporu globálního dialogu přístupu k dosažení rovného odměňování.

Účast odborníků ze zemí střední a východní Evropy, podporovaná BPWCR a CEI, zajišťuje ucelený pohled na problematiku rovného odměňování v regionu. Začlenění metody Speed mentoringu spolu se školením pro zahraniční mentorky dodává konferenci dynamický a interaktivní rozměr.

Podpora ukrajinských žen v zemích regionu

Zahrnutí mentorek z Ukrajiny, které se podělí o své příběhy a zkušenosti, zdůrazňuje význam pospolitosti při řešení rovných příležitostí. V rámci druhého dne konference uspořádáme pod vedením BPWCR kulatý stůl se zástupci firem, partnerů a UNICEF k možnostem kariérního a tréninkového rozvoje mladých ukrajinských profesionálek a rozvoji hlubší a systémové spolupráci na této úrovni.

Významnou součástí projektu je společně připravená yýzva k firmám, aby se aktivně zapojily k podpoře žen s důrazem na potenciál ukrajinských žen a to jak do pracovního poměru tak sociálního prostředí hostitelské země.

Závazek Business & Professional Women CR začlenit aktivity projektu do programu konference Equal Pay Day a spolupracovat s partnery projektu na této výzvě, ukazuje na důležitost takového projektu za podpory Fondu CEI.

Aktuality z projektu