Dobrý den,

dovolte, abychom Vám nabídly zapojení do nového unikátního projektu “Empowering Women II.”, který se uskuteční díky finančnímu daru od společnosti IBM v období od října 2019 do března 2020.

Tento speed mentoringový program garantuje veřejně prospěšná organizace Business & Professional Women CR, z.s., jež je součástí mezinárodní federace BPW International. Hlavním posláním organizace je podpora žen v jejich ekonomické nezávislosti pomocí cílů udržitelného rozvoje. Metodě Speed mentoring se věnuje již 10 let a využívá ji k celoživotnímu vzdělávání, na propojování zkušeností a profesních kontaktů.

V rámci 6 měsíčního projektu účastnice zdokonalují klíčové profesní dovednosti, rozšiřují networkingovou síť a získávají zkušenosti a inspiraci od seniorních žen mentorek z oblasti leadershipu. Inspirací nabitá účastnice se pak stává nositelkou pozitivní změny ve Vaší společnosti.

Zapojit do projektu lze:

 • zkušené mentorky
 • nabídnout firemní prostory pro jedno setkání
 • nominovat 1 - 2 účastnice do programu

Pokud Vás první informace o projektu zaujaly a máte o něj zájem, můžete se dozvědět více v závěru této zprávy nebo na e-mailu Helena.Dreiseitlova@bpwcr.cz, případně na telefonu +420 731 970 136.

Detailní informace o projektu

Cíl projektu

Hlavním cílem projektu je podpořit sebevědomí, osobnostní a profesní rozvoj a kariérní postup talentovaných žen z firem prostřednictvím metody speed mentoring

Propojujeme zkušenosti profesně seniorních žen s mladými, které se chtějí posouvat v kariéře.
Nabízíme prostor pro sdílení znalostí a zkušeností a pohled do firem různých oborů.  

Účastnice získají:

 • zdokonalení dovedností, leadershipu, prohloubení sociálních znalostí
 • nové kontakty a naučí se s nimi pracovat
 • inspiraci reálnými příběhy z praxe, mentorka se stává vzorem
 • účastnice se stává nositelkou pozitivní změny

 

Kdo se může zapojit do programu?

 • Zkušená seniorní žena jako mentorka.
 • Účastnice - doporučujeme do programu nominovat aktivní a cílevědomé ženy, které chtějí pracovat nejen na sobě, ale chtějí i ovlivňovat okolí, mají chuť se učit a již nyní se Vám profilují jako ženy s potenciálem vést.

 

Organizace projektu:

 • 30 účastnic
 • 10 osobností v rolích mentorek a 10 rozvojových témat
 • 6 setkání a 6 měsíců práce na vlastním rozvojovém plánu
 • účast na 5 offline setkání + 1 Mentoring Day na 11. ročníku Equal Pay Day
 • doplňující online materiály + doporučená četba
 • možnost 2 hodiny online konzultace s vybranou mentorkou

Program setkání vždy spojuje profesně řízený networking + 2 x 1 hodina speed mentoringu, hodnocení a zpětnou vazbu, přípravu na další setkání.

 

Termíny setkání, vždy v úterý od 9:00 - 12 hodin

 • 8. října 2019              1. setkání
 • 5. listopadu 2019     2. setkání
 • 3. prosince 2019       3. setkání
 • 7. ledna 2020           4. setkání
 • 11. února 2020          5. setkání
 • 28. března 2020         Mentoring Day na Equal Pay Day

 

Mezi potvrzené osobnosti patří např. Radka Zahrádková, Chief Financial Officer IBM, Leona Schovancová, top manažerka v oblasti obchodu a customer experience, Monika Fenyková, generální ředitelka Yventech, Gabriela Kahounová, personální ředitelka Latécoére Czech Republic s.r.o. a další.

Projekt zakončíme vyhodnocením získaných dovedností a individuálním doporučením.
Účastnice obdrží certifikát o absolvování projektu na slavnostním předávání před publikem Equal Pay Day v březnu 2020.

 

Cena

Díky finančnímu daru společnosti IBM je program pro firemní členy BPWCR zdarma.
Pro nové zájemce je cena zapojení do projektu srovnatelná s ročním členstvím v organizaci, tj. 15.000 Kč.

 

Pro více informací či Váš zájem o zapojení

Helena Dreiseitlová
Helena.Dreiseitlova@bpwcr.cz
t: 731 970 136

Log in with your credentials

nebo    

Forgot your details?

Požádat o členství v BPW