Skip to main content

Chcete ženy z Vaší firmy zapojit do unikátního projektu Empowering Women?

V rámci 6 měsíčního projektu účastnice zdokonalují klíčové profesní dovednosti, rozšiřují síť profesních kontaktů (networking) a získávají zkušenosti a inspiraci od seniorně zkušenějších mentorek z oblasti leadershipu. Inspirací nabitá účastnice se pak stává nositelkou pozitivní změny ve Vaší společnosti.

Obsah speed mentoringového programu garantuje veřejně prospěšná organizace Business & Professional Women CR, z.s., která je napojena na mezinárodní aktivity federace BPW International. Hlavním posláním organizace je podpora žen v jejich ekonomické nezávislosti. Vlastní metodě Speed mentoring se věnuje již od roku 2010 a využívá ji k celoživotnímu vzdělávání, na propojování zkušeností a profesních kontaktů.

Jak se můžete zapojit do projektu?
 • nabídněte své znalosti jako Mentorka
 • můžete nabídnout a propagovat firemní prostory pro vybrané setkání
 • nominujte účastnice do projektu

Pokud Vás první informace o projektu zaujaly a máte o něj zájem, můžete se dozvědět více v závěru této zprávy nebo na e-mailu Helena.Dreiseitlova@bpwcr.cz, případně na telefonu +420 731 970 136.

Detailní informace o projektu

Cíl projektu

Hlavním cílem projektu je podpořit sebevědomí, osobnostní a profesní rozvoj a kariérní postup talentovaných žen z firem prostřednictvím metody speed mentoring

Dále projekt propojí zkušenosti profesně seniorních žen s mladšími, které se chtějí posouvat v kariéře a nechat se inspirovat a nabídne pohled do firemního prostředí z různých oborů.  

Účastnice získají:

 • zdokonalení dovedností, leadershipu, prohloubení sociálních znalostí
 • nové kontakty a naučí se s nimi pracovat
 • inspiraci reálnými příběhy z praxe, mentorka se stává vzorem, lze ji stínovat
 • účastnice se stává nositelkou pozitivní změny ve firmě

Kdo se může zapojit do programu?

 • Zkušená žena jako mentorka.
 • Účastnice - doporučujeme do programu nominovat aktivní a cílevědomé ženy, které chtějí pracovat nejen na sobě, ale chtějí i ovlivňovat okolí, mají chuť se učit a již nyní se Vám profilují jako ženy s potenciálem vést.

 

Organizace projektu:

 • 30 účastnic
 • 10 osobností v rolích mentorek a 10 rozvojových témat
 • 6 setkání a 6 měsíců práce na vlastním rozvojovém plánu
 • účast na 5 offline setkáních + 1 Mentoring Day na Equal Pay Day
 • doplňující online materiály + doporučená četba
 • možnost 2 hodiny online konzultace s vybranou mentorkou

Program setkání vždy spojuje profesně řízený networking + 2 x 1 hodina speed mentoringu, hodnocení a zpětnou vazbu, přípravu na další setkání.

Projekt zakončíme vyhodnocením získaných dovedností a individuálním doporučením.
Účastnice obdrží certifikát o absolvování projektu na slavnostním předávání před publikem Equal Pay Day.

Cena

Díky finančnímu daru společnosti IBM je program pro firemní členy BPWCR zdarma.
Pro nové zájemce je cena zapojení do projektu srovnatelná s ročním firemním partnerstvím BPWCR, tj. 15.000 Kč.

Pro více informací či Váš zájem o zapojení kontaktujte ambasadorku projektu Leonu Schovancovou. 

Leona.schovancova@bpwcr.cz 
t: 724 804 762

Podívejte se, jak proběhly předchozí ročníky projektu

Leona Schovancová ambasadorkou projektu