Dovolte nám, abychom Vám nabídly zapojení do 3. běhu nového unikátního projektu “Empowering Women”, který probíhá díky finančnímu daru od společnosti IBM na podzim 2020. 

Obsah speed mentoringového programu garantuje veřejně prospěšná organizace Business & Professional Women CR, z.s., která je napojena na mezinárodní aktivity federace BPW International. Hlavním posláním organizace je podpora žen v jejich ekonomické nezávislosti. Vlastní metodě Speed mentoring se věnuje již od roku 2010 a využívá ji k celoživotnímu vzdělávání, na propojování zkušeností a profesních kontaktů.

V rámci připraveného 6 měsíčního projektu účastnice zdokonalují klíčové profesní dovednosti, rozšiřují svou síť kontaktů (networking) a získávají zkušenosti a inspiraci od seniorně zkušenějších mentorek z oblasti leadershipu. Inspirací nabitá účastnice se pak stává nositelkou pozitivní změny ve Vaší společnosti.

Jak se můžete zapojit do projektu?

 • nabídněte své znalosti jako Mentorka
 • můžete nabídnout a propagovat firemní prostory pro vybrané setkání
 • nominujte 1 - 2 účastnice do programu

Pokud Vás první informace o projektu zaujaly a máte o něj zájem, můžete se dozvědět více v závěru této zprávy nebo na e-mailu Helena.Dreiseitlova@bpwcr.cz, případně na telefonu +420 731 970 136.

Detailní informace o projektu

Cíl projektu

Hlavním cílem projektu je podpořit sebevědomí, osobnostní a profesní rozvoj a kariérní postup talentovaných žen z firem prostřednictvím metody speed mentoring

Dále projekt propojí zkušenosti profesně seniorních žen s mladšími, které se chtějí posouvat v kariéře a nechat se inspirovat, a nabídne pohled do firemního prostředí z různých oborů.  

Účastnice získají:

 • zdokonalení dovedností, leadershipu, prohloubení sociálních znalostí
 • nové kontakty a naučí se s nimi pracovat
 • inspiraci reálnými příběhy z praxe, mentorka se stává vzorem, lze ji stínovat
 • účastnice se stává nositelkou pozitivní změny ve firmě

 

Kdo se může zapojit do programu?

 • Zkušená žena jako mentorka.
 • Účastnice - doporučujeme do programu nominovat aktivní a cílevědomé ženy, které chtějí pracovat nejen na sobě, ale chtějí i ovlivňovat okolí, mají chuť se učit a již nyní se Vám profilují jako ženy s potenciálem vést.

 

Organizace projektu:

 • 30 účastnic
 • 10 osobností v rolích mentorek a 10 rozvojových témat
 • 6 setkání a 6 měsíců práce na vlastním rozvojovém plánu
 • účast na 5 offline setkání + 1 Mentoring Day na 12. ročníku Equal Pay Day (březen 2021)
 • doplňující online materiály + doporučená četba
 • možnost 2 hodiny online konzultace s vybranou mentorkou

Program setkání vždy spojuje profesně řízený networking + 2 x 1 hodina speed mentoringu, hodnocení a zpětnou vazbu, přípravu na další setkání.

Projekt zakončíme vyhodnocením získaných dovedností a individuálním doporučením.
Účastnice obdrží certifikát o absolvování projektu na slavnostním předávání před publikem Equal Pay Day v březnu 2021.

 

Cena

Díky finančnímu daru společnosti IBM je program pro firemní členy BPWCR zdarma.
Pro nové zájemce je cena zapojení do projektu srovnatelná s ročním členstvím v organizaci, tj. 15.000 Kč.

 

Pro více informací či Váš zájem o zapojení

Helena Dreiseitlová
Helena.Dreiseitlova@bpwcr.cz
t: 731 970 136

Log in with your credentials

nebo    

Forgot your details?

Požádat o členství v BPW

Přejít k navigační liště