Skip to main content

Chcete ženy z Vaší firmy zapojit do unikátního projektu Empowering Women?

V rámci 6 měsíčního projektu účastnice zdokonalují klíčové profesní dovednosti, rozšiřují síť profesních kontaktů (networking) a získávají zkušenosti a inspiraci od seniorně zkušenějších mentorek z oblasti leadershipu. Inspirací nabitá účastnice se pak stává nositelkou pozitivní změny ve Vaší společnosti.

Obsah speed mentoringového programu garantuje veřejně prospěšná organizace Business & Professional Women CR, z.s., která je napojena na mezinárodní aktivity federace BPW International. Hlavním posláním organizace je podpora žen v jejich ekonomické nezávislosti. Vlastní metodě Speed mentoring se věnuje již od roku 2010 a využívá ji k celoživotnímu vzdělávání, na propojování zkušeností a profesních kontaktů.

Jak se můžete zapojit do projektu?
 • nabídněte své znalosti jako Mentorka
 • můžete nabídnout a propagovat firemní prostory pro vybrané setkání
 • nominujte účastnice do projektu

Pokud Vás první informace o projektu zaujaly a máte o něj zájem, můžete se dozvědět více v závěru této zprávy nebo na e-mailu Helena.Dreiseitlova@bpwcr.cz, případně na telefonu +420 731 970 136.

Detailní informace o projektu

Cíl projektu

Hlavním cílem projektu je podpořit sebevědomí, osobnostní a profesní rozvoj a kariérní postup talentovaných žen z firem prostřednictvím metody speed mentoring

Dále projekt propojí zkušenosti profesně seniorních žen s mladšími, které se chtějí posouvat v kariéře a nechat se inspirovat a nabídne pohled do firemního prostředí z různých oborů.  

Účastnice získají:

 • zdokonalení dovedností, leadershipu, prohloubení sociálních znalostí
 • nové kontakty a naučí se s nimi pracovat
 • inspiraci reálnými příběhy z praxe, mentorka se stává vzorem, lze ji stínovat
 • účastnice se stává nositelkou pozitivní změny ve firmě

Kdo se může zapojit do programu?

 • Zkušená žena jako mentorka.
 • Účastnice - doporučujeme do programu nominovat aktivní a cílevědomé ženy, které chtějí pracovat nejen na sobě, ale chtějí i ovlivňovat okolí, mají chuť se učit a již nyní se Vám profilují jako ženy s potenciálem vést.

 

Organizace projektu:

 • 30 účastnic
 • 10 osobností v rolích mentorek a 10 rozvojových témat
 • 6 setkání a 6 měsíců práce na vlastním rozvojovém plánu
 • účast na 5 offline setkáních + 1 Mentoring Day na Equal Pay Day
 • doplňující online materiály + doporučená četba
 • možnost 2 hodiny online konzultace s vybranou mentorkou

Program setkání vždy spojuje profesně řízený networking + 2 x 1 hodina speed mentoringu, hodnocení a zpětnou vazbu, přípravu na další setkání.

Projekt zakončíme vyhodnocením získaných dovedností a individuálním doporučením.
Účastnice obdrží certifikát o absolvování projektu na slavnostním předávání před publikem Equal Pay Day.

Cena

Vaše společnost se může stát hlavním partnerem projektu. Napište nám na bpwcr@bpwcr.cz.
Program je pro 2 ženy firemního člena BPWCR zdarma.

Pro nové zájemce je cena zapojení do projektu srovnatelná s ročním firemním partnerstvím BPWCR, tj. 30.000 Kč.

Pro více informací kontaktujte ambasadorku projektu Leonu Schovancovou.
Leona.schovancova@bpwcr.cz
t: »724 804 762

Pro Váš zájem o partnerské zapojení kontaktujte Helenu Dreiseitlovou.
Helena.Dreiseitlova@bpwcr.cz
t: »731 970 136

Podívejte se, jak proběhly předchozí ročníky projektu

Leona Schovancová ambasadorkou projektu