Skip to main content
Category

reference

Mé členství v BPW považuji za jedno z mých nedůležitějších profesních a podnikatelských rozhodnutí, které jsem ve svém životě udělala

Dobrovolnická práce pro BPW je pro mě jednoznačně jen přínosem říká Petra Šimonová