Skip to main content
aktualitaAWE AkademieAWE alumniAWE příběhy

Akční ženy: Kamila Smutná: sním o tom, aby místní obchůdky nejenom přežívaly, ale místní je brali jako klíčovou součást města

Jste nejenom absolventkou 1. ročníku, ale i podporovatelkou Akademie pro začínající podnikatelky AWE. Co pro vás tento projekt znamenal, když jste se do něj přihlásila, co vám dala účast a jeho absolvování a co pro vás AWE znamená dnes?

Upřímně, když jsem se před třemi lety do AWE hlásila, nevěděla jsem do čeho jdu. Šlo o první ročník, takže nebylo mnoho informací k dispozici, ale zaujala mě možnost poznat se na dálku s další čtyřicítkou žen z celé ČR. Náplň kurzu vyvinutá v Thunderbird School of Global Management, v rámci kterého krok po kroku procházíte svým podnikatelským nápadem, mi přišla praktická a v průběhu programu to bylo návodné vodítko pro rozpracování mé myšlenky. V té době ještě byla v platnosti covidová opatření a ve spojitosti s tím, že jsem tehdy byla na mateřské, mi program přišel taky jako vítané zpestření a sociální kontakt. Z programu jsem následně byla nadšená, naši skupinu mentorovala Bohdana Goliášová a získaly jsme spoustu cenné zpětné vazby.

Nejenom dámy, které AWE absolvovaly, ale i facilitátorky, ktoré jsou studentkám akademie výjimečnými průvodkyněmi, rádkyněmi i zasvěcovatelkami, mi v rozhovorech unisono prozradili, že kromě skvělé úrovně má tento projekt své osobité kouzlo skryto ve své atmosféře. Zkusme ji našim akčním čtenářkám blíže popsat.

Na začátku programu máte trochu obavy, přeci jen najednou se sejde on-line na čtyřicet různorodých žen. Postupem času, ale zjišťujete, že všechny řešíte podobné věci: „Kde najít čas, na kloubení práce a rodiny? Je můj nápad dost dobrý a najdu si dostatek zákazníků?“ V AWE na tyto otázky nejste úplně sám a získáte i podporu ostatních. I tři roky po skončení programu jsem s některými účastnicemi v kontaktu a musím říct, že propojování mi krom jiného přineslo i další spolupráci a zakázky.

Do 1. ročníku AWE jste se v roce 2021 přihlásila se svým projektem Progresko. Co bylo impulsem, který rozhodl o tom, že do toho půjdete a přihlásíte se do AWE?

Progresko, tedy program na podporu obchodníků na lokální úrovni jsem již měla nějakou dobu v hlavě, ale až v průběhu AWE se mi podařilo dát mu finální obrysy a nasměrování.

Progresko na podzim 2021 začínalo ve Frýdku-Místku, předchůdcem Progreska byl projekt Sdílko Poruba…zkusme našim akčním čtenářkám popsat, některým i připomenout tyto začátky.

Od roku 2016 jsem se podílela na projektu Sdílko Poruba. Sdílko je netradiční pop-up expozice, která se co 2 roky koná v Ostravě-Porubě a která představuje zajímavé podnikatele a projekty z Moravskoslezského kraje. Rukodělní tvůrci, designéři nebo další podnikatelé se představují v netradičním pop-up konceptu, kdy se každý den mění skladba vystavujících. Vše je navíc ozvláštněno tím, že podnikatelé a projekty vystavují ve speciálních prosklených modulech společnosti KOMA modular, takže každý podnikatel získá na den takový svůj vlastní pokojíček. Za ty 4 ročníky, kdy jsem měla na starosti propagaci projektu, jsem se potkala s desítkami podnikatelů. Viděla jsem, že řeší podobné problémy a napadlo mě, že určitá forma návodu nebo vzdělávání by jim pomohla a v ten moment se zrodilo Progresko. Program na podporu místních obchodníků a podnikatelů na lokální bázi, ať už formou vzdělávání, propojování nebo zviditelňování jejich práce.

Jedinečnost Progreska tkví nejenom v „pošťouchnutí“ byznysů malých obchodníků směrem do 21. století, ale i v propájení obchodníků navzájem a propojení těchto komunit s městy, kde působí. Daří se vám to? Protože takový ten běžný vztah malého obchodníka s městem jako institucí dle mého názoru spočívá – směrem od obchodníka ve „vybavování papírů“ a v reverzním směru v kontrole…

Vztah obchodníků s městem nemusí být jenom byrokratický, ale měl by být v ideálním případě partnerský. Vybudování každého takového partnerského vztahu a komunity ale chce čas. Není to záležitost dvou měsíců, protože si musíte získat důvěru lidí. Když účastníci vidí, že jim opravdu chcete společně s městem pomoci, nabízíte kvalitní semináře nebo obsah, pomalu si k vám najdou cestu. Jsem ráda, že mohu spolupracovat se starosty beskydských obcí nebo radnicemi z Frýdku-Místku nebo Ostravy-Poruby, kde vidí, že takovou podporu je potřeba místním podnikatelům poskytovat dlouhodobě.

Celý článek naleznete na webových stránkách akcnizeny.com