Skip to main content
AWE AkademieAWE alumniAWE příběhy

Co říkají o své účasti v AWE její absolventky

Akademie pro začínající podniaktelky je program, který nabízí unikátní příležitost pro rozvoj ženského podnikání a posilování podnikatelských dovedností. Zpětná vazba od absolventek této akademie poskytuje důležitý pohled na to, jaké benefity tento program přináší a jakým způsobem ovlivňuje životy žen, které se ho účastní.

Jedním z nejvýraznějších pozitiv akademie, který si ženy v hodnoceních všímaly, je skvělá organizace a jasná komunikace, kterou akademie poskytuje. Tento aspekt je klíčový pro plynulý průběh programu a efektivní využití času účastnic. Dále je zmiňována podpora ze strany Akademie pro Women Entrepreneurs (AWE), která zahrnuje mentoring, další propagaci a odborné workshopy. Tato podpora posiluje vědomí účastnic o dostupných zdrojích a možnostech pro rozvoj jejich podnikání.

Atmosféra akademie je dalším významným prvkem, který je zdůrazňován. Ženy vnímají akademii jako bezpečné prostředí pro sdílení zkušeností a dovedností, což podporuje vznik podpůrné komunity a nových přátelství. Mentoring a aktivní přístup všech zúčastněných jsou také klíčové faktory, které přispívají k úspěchu programu.

Z hlediska myšlenek, které si účastnice odnášejí z akademie, je zdůrazňována důležitost sebedůvěry, síly komunity a odvahy prosazovat své podnikatelské cíle. Program také poskytuje praktické nástroje pro plánování a realizaci podnikatelských aktivit, což má pozitivní dopad na účastnice a pomáhá jim realizovat své podnikatelské plány.

Vliv akademie na podnikání účastnic je výrazný. Absolventky získávají lepší přehled o procesu podnikání a jsou schopny efektivněji nastavit parametry pro své budoucí aktivity. Program podporuje kroky směrem k podnikání a přináší praktické výsledky v podobě získaných kontaktů a klientů.

   

Nakonec, důvody, proč by se ženy měly přihlásit do akademie další rok, jsou jasné. Akademie nabízí podporující komunitu, možnost růstu a rozvoje podnikatelských dovedností a příležitost vytvořit si silnou kontaktní síť. Tento program je pro ženy silným nástrojem pro dosažení jejich podnikatelských cílů a rozvoj osobního potenciálu.