Skip to main content
aktualita

Vyšel nový Global Gender Gap Index 2024. Česko se propadlo na 104. místo.

World Economic Forum vydalo již po 18. zprávu o stavu nerovnosti mezi ženami a muži. Pro Českou republiku je smutnou vizitkou, že se propadla o tři příčky níže, tedy na 104. místo (ze 146 zemí) a ze všech států Evropské unie (EU) bohužel zaujímá poslední místo. Předbíhají nás i takové země jako Etiopie, Madagaskar, či Bangladéš.

Žebříček vede tradičně Island s 93,5 %, který se jako jediný přehoupl přes 90% hranici. V první desítce se ovšem nachází sedm evropských států: kromě výše zmíněného Islandu i Finsko (2. s 87,5 %), Norsko (3. s 87,5 %), Švédsko (5. s 81,6 %), Německo (7. s 81 %), Irsko (9. s 80,2 %) a Španělsko (10. 79,7 %), přičemž právě poslední dvě zmiňované si oproti minulému roku polepšily. Česká republika dosáhla 68,4 %.

Druhá nejhorší země v Global Gender Gap Indexu (GGGI) z EU je Maďarsko, které skončilo na 101. s 68,6 %, třetí nejhorší Itálie na 87. místě se 70,3 %. Z hlediska 40 zemí evropského kontinentu se za námi nachází jen jediná země – Turecko (127. s 64,6 %).

Ani celosvětově se ovšem skóre příliš nelepší. Průměr všech zemí v žebříčku aktuálně vykazuje 68,6 %, což představuje zlepšení o 0,1 procentního bodu za celých 18 let! Když se podíváme blíže na jednotlivé části indexu, tak za stejné období největšího zlepšení dosahujeme celosvětově v oblasti postavení žen v politice – +8,3 %, v oblasti podílu a příležitostí v ekonomice – +4,8 % a v dosaženém vzdělání – +4,2 %.

Podle nejnovějších výsledků bychom tedy ekonomické parity celosvětově dosáhli za 152 let a politické za 169 let.

Jak je na tom Česká republika?

ČR patří mezi premianty v oblasti dosaženého vzdělání, kde se 100% skóre dosahujeme vytoužené parity stejně jako dalších 27 zemí světa.

I v oblasti zdraví a míry přežití jsme na tom dobře a umístili jsme se na 37. místě s 97,8 %, dolů nás však táhne subindex podíl a příležitosti v ekonomické sféře – 104. místo a 63,2% rozdíl mezi muži a ženami v neprospěch žen, a subindex posilování postavení v politice, kde jsme na 110. místě s pouhými 12,6 %. Pro srovnání v politice se přes 50 % dostalo pouze 12 zemí světa, naopak pod hranicí 20 % se jich nachází 64…

Global Gender Gap Index vydává World Economic Forum již od roku 2006 a zahrnuje ⅔ ekonomik celého světa, přičemž základ tvoří 101 zemí, které se žebříčku účastní od jeho prvního vydání. Letos nově byly do žebříčku zařazeny Uzbekistán a Súdán.

Celý report v anglickém jazyce si můžete prostudovat zde.