Skip to main content
AWE #TIPdneAWE Akademie

Mluvte o sobě a svém produktu srozumitelně

 • Kdykoliv máte příležitost, představte sebe a svůj podnikatelský záměr. Budete tím trénovat vyjádření toho nejlepšího, podstatného a unikátního a zjistíte, která slova vám k tomu sedí.
 • O hotovém, nebo zamýšleném produktu/službě se vyjadřujte popisně a krátce. Řekněte jen to, co je nejzajímavější, nebo se hodí pro konkrétního posluchače. Buďte trochu tajemná, abyste mohla příjemně překvapit. Něco navíc dávejte jen tomu, kdo projeví zájem.
 • Hodnocení sebe-sama vynechte - zejména negativní a slabá ("teprve začínám, ještě přesně nevím, je to taková prkotina..."). Naučte se přijímat pochvaly a o těch mluvte: „Klienti o mně/o produktu říkají…“
 • Jednoduché věty vám zaručí srozumitelnost.
 • Vždycky vyzvěte k otázkám a doplňte přesně to, co posluchače zajímá.
 • Usmívejte se, za všech okolností!! Osvojte si alespoň 3 varianty úsměvu:
  1) úsměv – jsem milá
  2) úsměv – mám radost
  3) úsměv – to mně pobavilo, chacha

 

#Tipy pro skvělý elevator pitch

 • Pitch má mít jasný začátek a konec. První a poslední věta by měly být jasné, promyšlené a zapamatovatelné. 
 • Dívejte se na problém z pohledu vaší cílové skupiny a nabídněte jim řešení. Vykreslete příběh.
 • Zapomeňte na slova jako “bych, bychom, já si myslím, asi, možná,...” Mluvte o tom, co umíte, děláte, buďte si jisté samy sebou. Jste expertky a to, co děláte, děláte skvěle.
 • Timing is everything. Pozor na délku. Když je to moc dlouhé, člověk ztrácí pozornost a zanikají v tom ty věci, které jsou pro vás opravdu výjimečné.
 • Myslete na marketing = zopakujte na konci jméno vašeho byznysu nebo něco, co lidem utkví v paměti, aby to pak podle toho mohli googlit. 
Už máte svůj elevator pitch?