Skip to main content
aktualitanapsali-o-nas

Info-podnikani.cz: Spuštění kampaně Diverzita a inkluze

By 31. 5. 202314 října, 2023No Comments

Business & Professional Women CR otevírá v České republice i na mezinárodním poli témata postavení žen ve společnosti a na trhu práce, a to již od roku 2010. Svými aktivitami se snaží odstraňovat nerovnosti, rozvíjet respektující prostor a vytvářet dlouhodobě udržitelný koncept změny.

Business & Professional Women CR vytváří nebo se podílí na řadě významných projektů rezonujících nejen v byznysu, ale také v rámci širší veřejnosti. Patří mezi ně například Equal Pay Day, který si klade za cíl upozornit a řešit významný rozdíl v odměňování žen a odstranit jeho příčiny.

Dále Women’s Empowerment Principles (WEPs), který patří k projektům UN Global Compact a UN WOMEN. Snažíme se co nejvíce firem inspirovat – podporovat – propojovat a nadchnout pro spolupráci s k WEPs, protože historicky se pozice žen v soukromé i profesní oblasti odvíjela jinou cestou než v případě mužů a z těchto časů přenášíme řadu přesvědčení, která nejsou pro současný svět a životy mužů a žen přínosná a aktuální. Kdy jindy než teď je čas na změnu.

Proč je změna důležitá?

Česko se dlouhodobě umisťuje na posledních příčkách v mezinárodních analýzách postavení a příležitostí pro ženy a muže. To má dopad na vše kolem nás – nastavení prostředí a komunikace o slaďování práce a rodiny, možnosti využití profesního kapitálu a expertízy žen, nedostatečnou diverzitu v rozhodovacích procesech všude tam, kde je zastoupení žen velmi nízké, podporu podnikání a odbourávání stereotypů nejen vůči ženám, ale i mužům.

Konec stereotypům

Instituce a firmy si uvědomují, paradoxně častěji než stát, že úspěch mohou dosahovat prostřednictvím lidí, kterým nekladou zbytečné překážky v jejich uplatnění. Současně je nutné odbourat řadu fám, které s sebou téma rovných příležitostí přináší, ale s realitou se nepotkávají. Náraz na genderový stereotyp, kdy na vás není hleděno jako na člověka dle osobních a profesních kvalit a potenciálu, ale jako na ženu, která bude možná brzo matkou, což je v Česku nepříjemnost spojená s kariérní stopkou, je jen jedním střípkem.

WEPs připravil 7 kroků jak ulehčit cestu všem, pro které je zdravá interní kultura základem efektivity, dobrého jména, jedinečnosti, schopnosti získávat a udržet talenty či oslovovat trh díky prokazatelně společensky odpovědnému chování.

A nezapomeňte, že když se o problému nemluví, tak nezmizí. Být součástí komunity a mluvit otevřeně o řadě témat se v České republice stále ještě učíme. Potenciál tu je, jen musíme najít příležitost ho uplatnit.