Skip to main content
aktualitaPraha 4

Tvoříme síť kontaktů pro každou příležitost

První ze čtyř mentoringových setkání projektu "Po rodičovské do práce" probíhalo v neformálním duchu spolupráce a podpory. Projekt je zaměřen na poskytování podpory ženám, které se vracejí do zaměstnání po mateřské (rodičovské) dovolené prostřednictvím mentoringových setkání na různá témata.Tuto iniciativu pořádá nezisková organizace Business & Professional Women CR s finanční podporou Městské části Praha 4.

První setkání bylo věnováno tématu "Networking, aneb nejsi na to sama" pod vedením zkušené mentorky a členky organizace, Hany Váchové Kočkové. Čeho jsme se během setkání dotkly?

Budování vztahů, nejen pracovních:
Jedna z klíčových myšlenek, které na setkání zazněly, byla, že networking není pouze o práci. Je to o budování trvalých vztahů, které nám mohou otevřít dveře ke spolupráci, novým přátelstvím a příležitostem. Není nutné očekávat okamžité výsledky, příležitosti přijdou postupem času.

Důležitost vztahů pro podnikání:
Další klíčový prvek networkingu, který byl zdůrazněn, je skutečnost, že většina obchodních příležitostí a zákazníků přichází prostřednictvím doporučení od známých. Proto je stěžejní budovat pevné a důvěryhodné vztahy, které nám mohou přinést nejen potenciální klienty, ale i pracovní příležitosti.

Síťování v komunitě:
Hana zdůraznila i potřebu budování komunity kolem sebe. Není nutné hned něco zakládat, ale můžeme využívat již existující komunity, které mohou být cenným zdrojem podpory nejen v pracovním, ale i v osobním životě.

Sdílení znalostí a podpora:
Jedním z nejcennějších prvků networkingu je možnost setkat se s lidmi různých profesí a zkušeností. Každý má něco, co může nabídnout, a vzájemná podpora může být klíčem k úspěchu.

Jak udělat první dojem:
Při networkingu je důležité představit se jasně a stručně: jméno, co děláme, co sháníme a co nabízíme. Vytvoření zábavného “icebreakeru” může pomoci ostatním lépe si nás zapamatovat díky zajímavé skutečnosti, kterou jsme o sobě prozradili. Tu pak můžete přizpůsobovat podle toho, do jaké společnosti se chystáte.

Síťování v neznámé společnosti:
Když se setkáváme s neznámými lidmi, je důležité být otevření a aktivní. Neuzavíráme se do sebe a nevěnujeme se svým telefonům, ale aktivně hledáme příležitosti k navázání kontaktů.
Nebojte se navazovat oční kontakt, i přes pohled do očí lze najít spřízněnou duši, se kterou si budete rozumět.
Vidíte prázdné místo u stolu? Zeptejte se, jestli si můžete přisednout. Kolem stolu jistě najdete pro vás zajímavého člověka.
Nestůjte v uzavřeném hloučku, ale dávejte najevo, že je společnost otevřená pro další, kteří se chtějí přidat. Třeba jen tím, že si ke skupině stoupnete spíše bokem.

Networking na rodičovské dovolené:
Pro ženy na mateřské a rodičovské dovolené je důležité hledat podporu v komunitě. Můžete se připojit ke skupinám, které se scházejí i s dětmi, nebo využít sociální sítě k vyhledání skupin, které vám budou nápomocné.
Najděte kamarádku nebo známou, která navštěvuje networkingové akce a přidejte se. Nemáte kam dát dítě? Najděte si skupinky, které se schází i s nimi. V dnešní době máme spoustu možností, jen je využít.

První mentoringové setkání projektu "Po rodičovské do práce" bylo plné inspirace a cenných rad týkajících se networkingových dovedností. Projekt nabízí jedinečnou příležitost pro ženy, které se vracejí do pracovního života po rodičovské dovolené.

Chcete to také zažít? Připojte se k nám, registrujte se na další tři setkání a zapojte se do této podpůrné komunity. Společně můžeme dosáhnout úspěchu a překonat výzvy spojené s návratem do pracovního procesu.