Skip to main content
aktualitaPraha 4

Rodičovská dovolená: Cesta k Seberealizaci a Profesionálnímu Rozvoji

By 26. 10. 2023No Comments

Na rodičovské dovolené, době naplněné péčí a starostí o nového člena rodiny, je snadné zapadnout do stereotypu a zapomenout na vlastní rozvoj. Ale dá se tomu předejít. Na nedávném mentoringovém setkání pro ženy na rodičovské dovolené, pořádaném v rámci projektu "Po rodičovské do práce" pod hlavičkou Business & Professional Women CR (BPWCR) a finančně podpořeném MČ Praha 4, se otevřely nové obzory a přístupy, které mohou toto období proměnit v čas osobního růstu a profesionálního rozvoje. Setkáním nás provedla Jana Čerteková, mentorka a členka BPWCR.

Aktivní využití času na rodičovské dovolené
Důležitým krokem je aktivní přístup. Účast na pracovních veletrzích a networkingových akcích může přinést nečekané příležitosti a otevřít dveře k budoucím profesním možnostem. Možnost navázat kontakty s potenciálními zaměstnavateli a získat představu o pracovních podmínkách je pro mnoho žen na rodičovské dovolené klíčová.

Je důležité si uvědomit, že každá z nás má vlastní tempo a priority. Nastavení hranic a respektování vlastních potřeb je klíčem k psychické pohodě a seberealizaci nejen v této fázi života.

Zkoušení nových věcí a sebepoznání
Rodičovská dovolená může sloužit jako čas k prozkoumání vlastních schopností a zájmů. Skrze dobrovolnictví a krátkodobé pracovní angažmá můžete objevovat nové sféry a získat jasnější představu o tom, co vás naplňuje a co je pro vás skutečně důležité.

V dnešní době existuje také mnoho vzdělávacích, rekvalifikačních a seberozvojových kurzů, které běží nejen prezenčně, ale i on-line a lze je tak lépe skloubit s péčí o potomky. Některé z nich jsou pro ženy na rodičovské dovolené i částečně hrazeny Úřadem práce.

Udržování spojení s profesním světem

Kontakt se zaměstnavatelem a kolegy je klíčový pro udržení přehledu a zapojení se do dění ve firmě. Účast na společenských akcích a pravidelná komunikace pomáhá udržet informovanost o aktuálních pracovních příležitostech a zmírňuje pocit izolace a vyloučení z pracovního kolektivu.

Flexibilní pracovní podmínky pro rodiče

Rodiče často hledají flexibilní pracovní možnosti, které jim umožní lépe sladit péči o dítě a profesní aktivity. Nabídka zkrácených úvazků, či projektové spolupráce, může být pro mnoho rodičů ideálním kompromisem mezi rodinnými povinnostmi a kariérním rozvojem.

Podpora komunity a využití individuálních schopností
Společenství a podpora ostatních žen na rodičovské dovolené může přinést nové příležitosti a nová přátelství. Vytváření komunit a spolupráce může posílit sebevědomí a postavení jednotlivých žen a pomoci jim najít nové cesty k profesnímu růstu.

Je důležité si uvědomit, že rodičovská dovolená může být obdobím osobního růstu a přípravy na návrat do pracovního prostředí. Využijte ji k tomu, abyste posílili své dovednosti, rozšířili síť kontaktů a vytvořili základy pro další kroky ve vaší kariéře. S podporou komunity a aktivním přístupem můžete efektivně využít čas na rodičovské dovolené k tomu, abyste se vrátili do práce s novým elánem a sebevědomím.

Říjnové mentoringové setkání projektu "Po rodičovské do práce" bylo plné inspirace a cenných rad. Projekt nabízí jedinečnou příležitost pro ženy, které se vracejí do pracovního života po rodičovské dovolené.

Chcete to také zažít? Připojte se k nám, registrujte se na další setkání a zapojte se do této podpůrné komunity. Společně můžeme dosáhnout úspěchu a překonat výzvy spojené s návratem do pracovního procesu.