Přijmout hotového člověka nebo ne?

Minulý týden jsem se setkala s několika případy z byznysu, které mne inspirovaly k úvaze otom, jak firmy najímají své zaměstnance.Již několikrát jsem slyšela od různých uchazečů, že HR profesionálové po nich chtějí při po-hovorech jasnou představu o tom, kam míří a co na dané pozici chtějí dělat nebo změnit. "Jak mám odpovídat?" To jsem zaslechla během mentoringových stolů na HR Days u stánku BPW CR několikrát.

Myslím, že zmatenost uchazečů je na místě a vlastně hluboce moudrá. Podvědomě všichni víme, že celý náš život je jízda na horské dráze.

Žijeme ve VUCA* světě, kdy nic není jisté. A změna je vlastně jediná jistota, kterou máme.Změna je nám zároveň naprosto přirozená. Všechny naše buňky v těle se do několika let ob-noví a do sedmi let jsme kompletně noví lidé. Naše myšlenky se nám neustále mění. Proč bychom tedy měli mít naší budoucnost nalinkovanou a přesně vědět, kam míříme?

Chápu, že určitý směr je zapotřebí a z pozice koučky vím, že je důležité vědět, co chci. Ale zároveň je dobré uvědomit si, že je v pořádku své cíle přehodnotit nebo změnit.Mít tedy cíl by nás nemělo limitovat. A myslím, že bychom vlastně neměli limitovat ani po-tenciální zaměstnance.

Chceme "hotové lidi", kteří mají přesně daný názor na vše?

Dovolte mi lehkou analýzu toho, co se děje v mé mysli, jsem-li zaměřená na jednu pravdu. Pravdou pro účel tohoto článku myslím například tvrzení, že bychom na pozici měli dělat věci TAK a ne tak. Moje pravda, kterou jsem si pečlivě promyslela a promyslela všechna možná pro a proti, se mi dostane natolik pod kůži, že v momentě, kdy se mnou někdo ne-souhlasí, jdu automaticky do obranného módu.

Jsem ochotná bránit svou pravdu a jiný názor beru jako útok. V ostatních nápadech vidím argumenty, které je potřeba chytře a bryskně vyvrátit. Případně se mou pravdou zabývám nadále natolik, že ostatní názory vůbec neslyším. Z mé zkušenosti vyplývá, že lidé, kteří neposlouchají, neslyší nic nového. Takže tím zaniká část kreativního potenciálu, pružnost reakce na změnu a potenciál využití týmové spolupráce.

Nehodlám tvrdit, že bychom se na cíle a směr kariéry měli přestat v HR ptát. Ale navrhuji, abychom se na odpovědi dívali z jiného úhlu. Každá otevřená mysl člověka před námi značí možnost přirozeného učení se, kreativity, lepších mezilidských vztahů a lepšího pochopení firemní kultury a hodnot. A lidé by měli s hodnotami souznít, pomáhat je dotvářet a přirozeně je podporovat. Hodnoty také dnes předurčují, jestli jako uchazeč na danou pozici a do dané firmy chci, nebo ne. Vše spolu souvisí.

Business & Professional Women CR je veřejně prospěšná organizace, která sdružuje aktivní ženy s cílem podporovat a rozvíjet jejich osobnost, plnou realizaci při naplňování profesní, osobnostní a sociální role.

Organizace je součástí mezinárodní sítě BPW International, jež působí v 95 zemích světa a navazuje také na odkaz jedné z prvních českých členek Františky Plamínkové.
Spolek podporuje rozvoj přátelství, vzájemnou podporu a spolupráci mezi ženami celého světa.

Tuto organizaci založila v roce 2010Lenka Šťastnás vizí, že když se ženy propojí, dokážou neuvěřitelné věci.

 

*VUCA je zkratkou pro Volatility, Uncertainty, Complexity a Ambiguity.Autorka: Kat Černá, ředitelka komunikace a PR, Business & Professional Women CR

Log in with your credentials

nebo    

Forgot your details?

Požádat o členství v BPW

Přejít k navigační liště