Skip to main content
aktualitaWomen, families, careers

Překonáváme digitální rozdíly

By 4. 12. 20235 ledna, 2024No Comments

V nedávném setkání s partnery projektu Women, families, careers – Digital solution in adult learning , který je zaměřený na motivaci žen k většímu využívání informačních technologií, zejména aplikací, prezidentka Lenka Šťastná představila svou vizi pro zvýšení zapojení žen v IT sektoru.

Digitální paradox v České Republice
Prezidentka Šťastná upozornila na paradoxní situaci v digitálním světě v České republice. „Přestože žijeme ve stále více digitalizovaném světě, Česká republika se potýká s významným nedostatkem žen v IT sektoru. S pouhými 10,9% žen na pozicích ICT specialistek, což je nejnižší podíl v celé Evropské unii, je tato situace alarmující nejen z pohledu rovnosti pohlaví, ale i z hlediska efektivního využití lidských zdrojů a inovačního potenciálu, který ženy mohou do sektoru přinést.“

Překlenutí Digitální propasti
Prezidentka zdůraznila, že navzdory těmto výzvám stojíme před obrovskou příležitostí. Příležitostí překlenout tyto nerovnosti a vytvořit prostředí, kde ženy nejen získají přístup k technologickému vzdělání a kariérám, ale také aktivně formují digitální budoucnost naší země.

Společná Vize pro budoucnost
Je nezbytné sjednotit síly vlády, akademické sféry, soukromého sektoru a jednotlivců, aby společně vytvořili inkluzivní a inovativní digitální ekosystém. Cíle by měly zahrnovat nejen zvýšení počtu žen v IT, ale také podporu inovací a digitalizace v různých sektorech, včetně malých a středních podniků.

Prezidentka Šťastná svůj projev zakončila poděkováním za aktivní účast a vyjádřila naději na plodné diskuse a konkrétní kroky, které z tohoto setkání vzejdou.