Skip to main content
aktualitanapsali-o-nasWomen, families, careers

Komoraplus: Konference Vzdělávání bez omezení

By 29. 11. 20235 prosince, 2023No Comments

Překlenutí genderových rozdílů v IT a posílení role žen v digitální světe

V době, kdy se digitální gramotnost svátá klíčem k úspěchu v profesím životě a je velkým pomocníkem v životě osobním, připravuje veřejně prospěšná organizace Business & Professional Women CR konferenci Vzdělávání bez omezení: Překlenutí genderových rozdílů v IT, která se bude konat v Praze. Akce se zaměřuje na zdůraznění a rozvoj digitální gramotnosti žen a jejich propojení s nejnovějšími trendy v IT a na motivaci k aktivnímu využívání moderních technologií.

Zpráva Digital Report 2023 zpracovaná Evropskou unií ukazuje, že více než 64 procent světové populace je online a že v České republice více než 80 procent obyvatel využívá chytré mobily.

Přestože technologie jsou široce dostupné, stále existuje potřeba motivovat a vzdělávat – zejména ženy – pro jejich efektivní využití.

Dana Bérová, podnikatelka, investorka a bývalá ministryně informatiky, která bude průvodkyní programem konference zdůraznila: „Ženy ve využívání moderních technologií stále zaostávají za muži. Je zřejmé, že tím ztrácejí na trhu práce, neboť právě technologicky orientované společnosti jsou zvyklé na práci na dálku; hybridní či zcela vzdálený způsob práce je pro ně naprosto běžný. A právě takové úvazky jsou ideální pro ženy – matky. Ženy pracující na zkrácené úvazky jsou velmi výkonné, odpovědné a přinášejí potřebu strukturované spolupráce i do celého týmu. Mají rovněž velkou motivaci a chuť se zlepšovat.“

Konference Vzdělávání bez omezení

Konference se uskuteční ve čtvrtek 30. listopadu 2023 v pražském Podnikatelském a inovačním centru, je možné se připojit také online. Program bude v anglickém jazyce. Konference je realizována v rámci projektu ERASMUS+ SMALL-SCALE PARTNERSHIP PROJECT IN ADULT EDUCATION. Účast je možná bezplatně po online registraci.

Konference se zaměří na diskusi o významu aplikací a online služeb pro ekonomický, sociální a politický rozvoj a na využívání těchto technologií ženami pro zlepšení jejich pracovní pozice. Konference také nabídne platformu pro sdílení best practices a zkušeností z Maďarska a Slovenska. Mezi hosty budou odbornice z těchto zemí, které představí praktické příklady a aplikace, které mohou usnadňovat každodenní život.

Připojte se k nám a získejte nové poznatky o roli žen v IT, sdílejte své zkušenosti a nechte se inspirovat, jak mohou moderní technologie pozitivně ovlivnit vaše profesní i osobní životy.