Skip to main content
napsali-o-nasWEPs

Personalista.com: Česká republika se umístila na 25. místě dle Gender Equality Index 2023

By 22. 11. 20235 prosince, 2023No Comments

Business & Professional Women CR se stala ambasadorkou WEPs pro Českou republiku a klade si smělé cíle – zapojit co nejvíce firem z České republiky a vytvořit silnou a soudržnou platformu pro sdílení, inspiraci, komunikaci a zejména vyjasňování si co téma rovnosti skutečně je a co není, protože dezinformací je v českém prostředí víc než dost. Jednou z nich je mimo jiné představa, že ženám nejsou vlastní kariérní ambice, že se prosazovat mohou, ale nechtějí. Výzkumy z celého světa mluví o opaku.

„Podle nejnovější zprávy Women in the Worklplace společnosti McKinsey se počet žen ve vrcholovém vedení firem v USA a Kanadě od roku 2015 – tedy za osm let – zvýšil ze 17 pouze na 28 procent,“ upozornila Lenka Šťastná, prezidentka BPWCR, a dodala: „V každé fázi své kariéry jsou ženy stejně oddané své kariéře a mají stejný zájem o povýšení jako muži. Ženy a muži mají také srovnatelný zájem o vedoucí role. A mladé ženy jsou obzvláště ambiciózní. Devět z deseti žen mladších 30 let chce postoupit na vyšší úroveň a tři ze čtyř aspirují na vedoucí pozici.“

Jak je Česká republika ochotna podporovat ženy v rozvoji jejich kariéry, například tím, jaké podmínky pro slaďování práce a rodiny jsou nastaveny, necháváme vašemu zamyšlení. Napovědět můžeme, že obraz to není veselý. Je důležité si uvědomit, že osobní volba téměř vždy narazí na limity, které nastaví společnost, její očekávání a stereotypy a jaký skutečný respekt je tématům dán.

Čerstvým signatářem programu WEPs je od letošního podzimu také energetická společnost ČEZ. Ve svých aktivitách na podporu rovných příležitostí se ČEZ zaměřuje zejména na období rodičovství, které podle řady průzkumů představuje pro ženy v kariéře zlomové období. K řadě současných aktivit připravuje jako novinku na letošek adaptační program pro návrat z rodičovské zpět do práce a vznik zaměstnanecké skupiny.

„Jako zásadní vnímám, že problematiku rovných příležitostí musí vzít za své všichni ve firmě,“ zdůraznila nutnost silného celofiremního přístupu na setkání signatářů personální manažerka Petra Junger, která se tématům udržitelnosti; diverzita, inkluze a rovné příležitosti v ČEZ věnuje téměř pět let. Skupina ČEZ má jen v České republice přibližně 23 tisíc zaměstnanců; žen je mezi nimi 21 procent. Připojení ke globální iniciativě WEPs je dalším krokem ČEZ k dosažení dlouhodobého cíle navýšit podíl žen v managementu společnosti na 30 procent.