Skip to main content
aktualitaTiskové zprávyWEPs

BPWCR a GasNet inspirují české firmy v posilování férovosti

By 12. 12. 202322 prosince, 2023No Comments

Veřejně prospěšná organizace Business & Professional Women CR (BPWCR) je ambasadorkou projektu Women’s Empowerment Principles (WEPs) v České republice. Buduje komunitu firem s cílem podporovat rovné příležitosti a posilovat postavení žen ve společnosti. Smyslem projektu je nejen zvyšovat počet signatářů WEPs, ale také sdílet zkušenosti pro podporu těch společností, které cestu k rovnosti žen a mužů teprve hledají. Příkladem firmy systematicky posilující respekt a férovost je GasNet. Firma se v prosinci 2022 stala prvním signatářem WEPs v české energetice. Během výročního setkání nazvaného „Ženy na křižovatce“ sdílely BPWCR a GasNet výsledky průzkumu zaměřeného na plánování osobního času mezi ženami. Data interpretovala lékařka Kateřina Cajthamlová.

Women's Empowerment Principles je projekt založený organizacemi UN Global Compact a UN Women. Staví na základech mezinárodních pracovních norem a lidských práv, která předpokládají odpovědnost firem jako zaměstnavatelů za rovné příležitosti pro ženy a muže.

Jedná se o soubor zásad, které představují pro firmy pokyny a návrhy, jak podporovat rovné příležitosti pro ženy a muže na pracovištích, v komunitách i celkově ve společnosti, kterou firmy spoluvytvářejí,“ vysvětluje Lenka Šťastná, prezidentka BPWCR.

Česká federace Business & Professional Women patří k nejaktivnějším; mimo jiné díky tomu stojí v čele evropské pracovní skupiny k projektu WEPs.

Jsem příjemně překvapená, jak velký zájem tento užitečný nástroj u firem vyvolal. Signatářů v ČR je zatím 14 a pevně věřím, že se jejich počet bude – i díky naší advokační činnosti – rychle rozšiřovat,“ dodává Lenka Šťastná.

GasNet: Ženy oceňují pružnou pracovní dobu a možnost práce z domova

Diverzita zkušeností a názorů nám dává sílu. Posiluje náš byznys. Dlouhodobě proto vytváříme tolerantní prostředí a jsme bezpečným místem, kde je vítán každý profesionál. Přistoupení k WEPs bylo důležitým milníkem na naší cestě k posilování férovosti a naplňování naší ESG strategie,” vysvětluje Erika Vorlová, členka vedení skupiny GasNet.

Plynařina je díky velkému podílu fyzicky náročné práce přirozenou doménou mužů. Žen tak v GasNetu pracuje jen 26 %. „Proto s našimi ženami pracujeme o to intenzivněji a na pozicích vhodných pro jakékoliv pohlaví činní podíl žen již 41 %. Diverzita ale není o počtu žen ve firmě. Je o tom, jak efektivně dokážeme zaměstnancům nastavit vhodné podmínky pro práci a osobní život. V GasNetu se proto zaměřujeme na zlepšování těchto oblastí. Díky pravidelným výzkumům víme, že především ženy v GasNetu oceňují pružnou pracovní dobu nebo možnost práce z domova,“ doplňuje Erika Vorlová.

Kateřina Cajthamlová: Ženy zanedbávají plánování i odpočinek

Letos na podzim provedla společnost GasNet mezi svými zaměstnankyněmi online průzkum zaměřený na plánování osobního času. Zúčastnilo se ho 484 žen, tedy 77 % zaměstnankyň.

Výsledky průzkumu představila lékařka Kateřina Cajthamlová na setkání zástupců firem „Ženy na křižovatce“, a to společně s BPWCR a GasNetem: „Jasně se ukázalo, že plánování osobního života a zejména relaxace jsou témata, na která ženy bohužel málo dbají. Bez ohledu na věkovou skupinu málo odpočívají a jsou neustále ve střehu. Čas na odpočinek jim během týdne zabere maximálně 12 hodin, pravděpodobně pouze o víkendu. To je velice málo. Jsou tak stále k zastižení pro rodinu a většinou nemají zklidňující rituály před usnutím. To vede k tomu, že se během noci častěji budí, což platí dokonce i pro mladší ročníky. Ve volnu a spánku jsou zkrátka stále nachystané vyskočit, zabrat. Jde o typické problémy pracujících žen.

Doporučení Kateřiny Cajthamlové? „Ženy potřebují zřejmě ještě více cítit pocit práva. Potřebují častěji říkat »ne«, ačkoliv ve velké většině případů udávají, že to umí.

Recept od GasNetu: Naslouchejte zaměstnancům

GasNet s podněty od zaměstnanců systematicky pracuje. „Výsledky z pravidelných průzkumů nám pomáhají nastavovat celoroční cíle. Patří k nim dohled nad férovým odměňováním nebo podpora vzdělávání. Výsledky průzkumu o plánování osobního času ukazují, že naše snaha nabízet zaměstnancům více flexibility je správná a teď zaměstnance podpoříme v lepším plánování aktivit,“ vysvětluje Helena Steinerová, která vede tým náboru a rozvoje společnosti GasNet.

Snažení GasNetu se dlouhodobě promítá do nezávislého ESG ratingu, jenž firma každoročně získává od mezinárodní agentury Sustainalytics. Ta zařadila GasNet mezi společnosti s vysokou úrovní řízení ESG. V porovnání s dalšími 95 plynárenskými společnostmi byl GasNet letos vyhodnocen jako celosvětově 3. nejlepší. 

Ženy tvoří polovinu lidstva, ale jejich příležitosti téměř všude na světě ve srovnání s muži pokulhávají. Dobré vzory, jakým je právě společnost GasNet, mohou ostatní inspirovat a vybudit skutečný zájem o problematiku rovných příležitostí a podmínek žen a mužů. Naše organizace pořádá také konferenci Equal Pay Day, která si klade za cíl posilovat ekonomickou bezpečnost žen vyvoláváním odborné diskuse firem i veřejnosti nad příčinami stále vysoké mzdové nerovnosti,“ uzavírá Lenka Šťastná, prezidentka BPWCR.

O Business & Professional Women CR

BWCR je součástí mezinárodní sítě BPW International, jež působí ve více než 100 zemích světa a navazuje na odkaz Františky Plamínkové, jedné z prvních českých členek a zakladatelek BPW z roku 1930. Českou federaci založila v roce 2010 Lenka Šťastná s vizí, že když se ženy propojí a podpoří, dokážou neuvěřitelné věci. Veřejně prospěšná organizace vede celoročně kampaň za #rovnéodměňování, je ambasadorkou Women´s Empowerment Principles, medializuje ženské vzory, organizuje dvoudenní konferenci Equal Pay Day a mentoringové programy, dlouhodobě podporuje téma postavení a vliv žen ve společnosti.

O skupině GasNet

GasNet provozuje největší plynárenskou distribuční soustavu v České republice. Pečuje o 65 000 km plynovodů ve všech regionech České republiky kromě Prahy a Jihočeského kraje. Je součástí kritické infrastruktury státu, zajišťuje bezpečné dodávky zemního plynu pro 2,3 miliónů domácností a firem. Stoprocentním vlastníkem je konsorcium investorů vedené společností Macquarie Asset Management, do nějž patří i British Columbia Investment Management Corporation (BCI) a Allianz Capital Partners.

Díky dlouhodobému zlepšování pracovního prostředí se GasNet stal Férovým zaměstnavatelem s dobrou atmosférou roku 2023. Ocenění GasNet získal díky hodnocení od vlastních zaměstnanců na Atmoskopu.